Wat is de relatie tussen werkdruk en werkgeluk?

Wat is de relatie tussen werkdruk en werkgeluk? Vaak wordt werkdruk gezien als een belangrijke factor van werkongeluk. In ons Nationaal WerkGeluk Onderzoek (NWGO*) hebben we specifiek gekeken naar de relatie tussen werkdruk en werkgeluk. Werkdruk alleen blijkt niet automatisch te leiden tot veel minder werkgeluk. Pas wanneer werkdruk echt als te hoog wordt ervaren dan zie je het werkgeluk ineens keihard naar beneden knallen. Arie Pieter Veldhoen (van de Monitorgroep) noemt dit wel het “Ravijn” van werkdruk (zie figuur 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1; relatie werkdruk en werkgeluk

Probleem is teveel en of te weinig uitdaging

Als leidinggevende, HR-professional en coach is het dus belangrijk het verschil tussen hoge werkdruk en té hoge werkdruk goed in de gaten te houden. Want te hoge werkdruk kan leiden tot een lager werkgeluk wat weer samenhangt met een hogere kans op burn out. Overigens blijkt te weinig werkdruk ook samen te hangen met een lager werkgeluk. Chronische lage werkdruk kan  leiden tot een bore-out. Een bore-out heeft dezelfde symptomen als een burn-out. Met vergelijkbare negatieve consequenties.

Waarom ervaren medewerkers werkdruk?

Een belangrijke reden waarom medewerkers meer werkdruk ervaren, is dat er te weinig collega’s beschikbaar zijn in het team. Verder zijn er teveel ad hoc werkzaamheden. Daarnaast zijn er ook persoonlijke factoren zoals nee zeggen, perfectionisme en (over) betrokkenheid die de te hoge werkdruk veroorzaken. Zie hieronder een overzicht van factoren die medewerkers zelf aangeven die bijdragen een werkdruk (figuur 2.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Oorzaken van hoge werkdruk.

Wat is de invloed van de corona crisis op onze werkdruk?

Wat is het effect van de corona crisis op onze werkdruk en daarmee ons werkgeluk? Uit ons onderzoek blijkt dat ongeveer één derde (34%) van de medewerkers nu meer werkdruk ervaren. Een klein deel (15%) blijkt nu minder werkdruk te ervaren. Een groot deel van de medewerkers (51%) ervaren geen verandering in werkdruk. Die hoge werkdruk is ook makkelijk te begrijpen wanneer je denkt aan de overbelasting in de zorg en de extra belasting voor bijvoorbeeld medewerkers in supermarkten en de logistiek. Zie hieronder het overzicht in figuur 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Is de werkdruk verandert door de corona crisis?

Niet teveel en niet te weinig

Wanneer je kijkt naar werkdruk dan is balans dus belangrijk. Niet teveel werkdruk maar ook niet te weinig. Wat teveel of te weinig is is natuurlijk voor een belangrijk deel afhankelijk van hoe de betreffende medewerker of leidinggevende in elkaar zit. De persoonlijkheid speelt daarbij een cruciale rol. In een aparte blogpost zullen we verder ingaan op hoe je persoonlijkheid het beste zichtbaar kan maken en wat de relatie is tot werkgeluk. Hier gaan we daar verder op in ??

 

Wil jij zelf als leidinggevende of coach aan de slag met werkgeluk? Wil jij nog beter worden in het coachen en begeleiden van medewerkers en teams op werkgeluk. Kijk dan eens naar deze opleidingen ??

?? Opleiding voor voor leidinggevenden

?? Opleiding voor coaches

 

*Het NWGO (het Nationaal Werkgeluk Onderzoek) wordt jaarlijks uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 1500 werkenden in Nederland. Door middel van dit onderzoek kunnen we door weging en selectie representatieve uitspraken doen over het werkgeluk van de Nederlandse bevolking. Ieder jaar kiezen we een aantal specifieke thema’s rond werkgeluk waar we extra aandacht aan besteden. Het NWGO wordt jaarlijks uitgevoerd door De Monitorgroep en Happy Office.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] ?? hier voor de blog post over de relatie tussen werkgeluk & […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *