Wat is de heterogeniteitsrevolutie?

De heterogeniteitsrevolutie binnen de gedragswetenschappen verwijst naar een verschuiving in onderzoek. Bij deze nieuwe  benadering ligt de nadruk meer op het begrijpen van de individuele verschillen tussen mensen in plaats van te generaliseren op basis van gemiddelde resultaten. Deze revolutie benadrukt het belang van het erkennen en begrijpen van diversiteit en variabiliteit in menselijk gedrag en psychologie. De aandacht voor verschillen tussen mensen maakt het ook gemakkelijker om effectieve interventies te onderscheiden. Vaak worden bij interventies zeer diverse groepen gebruikt. Dit maakt het moeilijker om effectieve interventies te onderscheiden die effectief zijn voor specifieke doelgroepen.

Een concreet voorbeeld van de heterogeniteitsrevolutie in de gedragswetenschap is te vinden in onderzoek naar de effectiviteit van onderwijsmethoden. In het verleden werd vaak aangenomen dat een bepaalde onderwijsmethode het meest effectief was voor alle studenten. Echter, door de heterogeniteitsrevolutie is men gaan inzien dat individuele leerlingen verschillende behoeften, leerstijlen en achtergronden hebben. Onderzoekers zijn nu meer geneigd om te kijken naar hoe verschillende onderwijsmethoden verschillende groepen studenten beïnvloeden, rekening houdend met factoren zoals leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, en individuele leercapaciteit.

De heterogeniteitsrevolutie heeft geleid tot een meer gepersonaliseerde benadering in de gedragswetenschap, waarbij individuele variabiliteit en diversiteit centraal staan in het begrijpen van menselijk gedrag en psychologische processen.

In de onderstaande video beschrijft David Yeager (één van de auteurs van het artikel over deze revolutie) wat de heterogeniteitsrevolutie precies inhoud:

 

 

Meer lezen over de hetereogeniteitsrevoltie? In dit artikel dat gepubliceerd is in Nature wordt uitgebreid ingegaan in op deze boeiende verandering binnen de gedrags- en sociale wetenschappen. Zie deze link voor een boeiend artikel dat Coert Visser schreef over deze paradigmaverandering. Visser gaat o.a. in op de impact die deze zienswijze heeft op de Growth Mindset.

De growth mindset & de heterogeniteitsrevolutie

Wanneer je bij interventies gebruik maakt van groepen met een grote diversiteit dan zie je vaak weinig resultaat. Dat zie je ook terug bij onderzoek naar de growth mindset. Wanneer je bijvoorbeeld leerlingen een groeimindset aanleert terwijl zij deels al hoge cijfers hebben en een groeimind set, dan zie je dat de resultaten beperkt zijn. Bij kwetsbare leerlingen die lage scores hebben en een fixed mindset zal de impact van het aanleren van een growth mindset waarschijnlijk veel groter zijn. Op zich is dat niet zo gek. Je zou dit kunnen vergelijken met het aanbieden van een pijnstiller aan mensen die geen pijn hebben. Daar verwacht je ook weinig resultaat (Coert Visser gebruikt dit voorbeeld hier). De heterogeniteitsrevolutie zorgt ervoor dat er beter wordt gekeken naar de verschillen tussen mensen zodat effectieve en niet effectieve interventies veel beter kunnen worden onderscheiden.