Twee cruciale ingrediënten bij coachen op werkgeluk voor leidinggevenden

Als leidinggevende heb je veel invloed op het werkgeluk van jouw medewerkers. Vooral een disfunctionerende leidinggevende kan veel schade veroorzaken. Wanneer medewerkers tevreden zijn met hun leidinggevende worden ze er wel gelukkiger van maar is het geen cruciale factor. Wanneer medewerkers echter ontevreden zijn dan blijkt dit een belangrijke reden te zijn om de organisatie te verlaten. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 medewerkers (19 procent) ontevreden is met de leidinggevende.

De kracht van waardering

Uit ons onderzoek komt verder naar voren dat tevredenheid met de leidinggevende niet gaat over de omgang met de leidinggevende. Het gaat er dus niet om of hij of zij aardig is. Waar gaat het dan wel om? Waar heeft een medewerker wel behoefte aan? Uit ons onderzoek blijkt dat er twee factoren cruciaal zijn. Ten eerste hebben medewerkers behoefte aan waardering van de leidinggevende. Medewerkers die weinig waardering ervaren, geven zichzelf gemiddeld een 6 voor werkgeluk. Medewerkers die veel waardering ervaren geven zichzelf gemiddeld 2 punten hoger.

Het belang van vertrouwen

Daarnaast hebben medewerkers behoefte aan het vertrouwen van de leidinggevende. Medewerkers die weinig vertrouwen van de leidinggevende ervaren, geven hun werkgeluk gemiddeld een 5,6. Medewerkers die veel vertrouwen van hun leidinggevende krijgen, geven hun werkgeluk een 8.

Geef jij Coachend leiding?

Wanneer je als leidinggevende een positieve invloed wilt hebben op het werkgeluk van jouw medewerkers dan is een coachende stijl van leidinggeven van belang. We zagen in eerder onderzoek (van o.a. de Harvard Business Review) dat veel leidinggevenden het idee hebben dat zij goed coachen. De medewerkers hebben daar vaak een ander idee over. Zij hebben eerder het gevoel dat zij advies krijgen. Hier valt dus nog een wereld te winnen. Uit hetzelfde onderzoek van HBR blijkt gelukkig dat wanneer leidinggevenden zich bewust worden van deze blinde vlek zij redelijk snel hun coachende vaardigheden kunnen verbeteren. Met alle positieve effecten voor het werkgeluk van de teamleden tot gevolg.

Waardoor worden leidinggevenden zelf gelukkig?

Uit ons eigen onderzoek kwam naar voren dat medewerkers de directe omgang met hun leidinggevende niet erg belangrijk vinden voor hun werkgeluk (dit zetten zij op de 14de plaats). Zolang de leidinggevende hem of haar maar voldoende vrijheid, zelfstandigheid en waardering biedt. De leidinggevenden zelf ervaren dit heel anders. Zij geven aan dat de relatie met hun eigen leidinggevende wel cruciaal is voor hun eigen werkgeluk. Waarschijnlijk zijn leidinggevenden zelf afhankelijker van de relatie met hun eigen leidinggevende en hebben zij ook meer met hem of haar te maken in bijvoorbeeld het MT en bij de dagelijkse besluitvorming. De grafiek hieronder laat het verschil duidelijk zien.

Voor een leidinggevende is het dus cruciaal dat hij voldoende waardering en vertrouwen schenkt aan zijn medewerkers en een coachende leiderschapsstijl kan hanteren.

Wil je zelf het hele rapport over leiderschap en werkgeluk lezen & downloaden? Via deze link kan dit.

Wil jij jouw medewerkers nog beter leren coachen op werkgeluk? Bekijk dan eens deze opleiding.