Training Gelukkig Werken (incompany)

Deze training helpt medewerkers om meer plezier, voldoening en zingeving te ervaren in het werk. De training bestaat uit drie losse trainingsdagen om de ingezette veranderingen richting gelukkig werken duurzaam te laten verlopen.

Na de 1e trainingsdag volgt een coachingsgesprek met de trainer n.a.v. een vragenlijst naar Gelukkig Werken en de persoonlijkheid. Na dit gesprek worden de doelstellingen verder geformuleerd en deze bepalen de focus voor de training.

De training is persoonlijk, gaat uit van het versterken van eigen leiderschap en heeft tot doel mensen te helpen zich zelf beter te kunnen sturen richting gelukkig werken. De deelnemer krijgt kennis welke factoren van belang zijn voor zijn/haar geluk in het werk.

We gaan aan de slag met praktische tools om zelf invloed uit te oefenen op de mate van plezier, voldoening en zingeving. Je krijgt op deze manier meer invloed op en controle over de emoties in het werk. Tijdens deze training krijg je meer zicht op jouw talenten en passies en hoe je dit kunt inzetten in het werk. De training is nuchter, praktisch en inspirerend.

Waarom investeren in werkgeluk?

De afgelopen 20 jaar heeft onderzoek laten dat werk gelukkige medewerkers minder stress ervaren, flexibeler zijn, creatiever zijn, minder verzuimen en beter samenwerken. Verder heeft werkgeluk een positief effect op psychologische veiligheid. Een belangrijk kenmerk van een divers team dat effectief en innovatief is. Regelmatig meten wij ook zelf de impact van onze werkgeluk trainingen en de resultaten sluiten aan bij wat onderzoek laat zien. Aandacht voor werkgeluk maakt je ook aantrekkelijker als werkgever en voorkomt ongewenst verloop en uitval.


Kernwoorden: Gelukkig Werken | Bevlogen werken | Grip krijgen op | Talent gebruiken | Vergroten eigen leiderschap.  

Wat is de training Gelukkig Werken? 

De training Gelukkig Werken helpt je om meer plezier, voldoening en zingeving te ervaren in het werk. Je versterkt je eigen leiderschap, ontdekt je eigen kwaliteiten en talenten. Leert beter om te gaan met je eigen valkuilen.

Wat heb je aan de training Gelukkig Werken?
Deze training helpt je beter om te gaan met de uitdagingen van de moderne plek. We moeten vaak meer met minder mensen en middelen. Je leert hoe je je kwaliteiten beter kan inzetten zodat in deze uitdagende context kan (of leert) te floreren. Daardoor kan met meer energie en plezier aan de slag.

Is deze training iets voor jou?

De Gelukkig Werken Training biedt medewerkers, leidinggevenden en projectleiders een verrijkende ervaring om op een andere manier naar eigen werk en functioneren te kijken.

Resultaat medewerker

De training Gelukkig Werken biedt medewerkers (en de organisatie) de volgende resultaten:

 • Meer kennis van de factoren die van belang zijn voor zijn/ haar geluk in het werk.
 • Praktische tools in handen om zelf invloed uit te oefenen op de mate van plezier, voldoening en zingeving.
 • Meer invloed op en controle over de emoties in het werk.
 • Meer zicht op zijn/ haar talent en passies en kan dit inzetten in het werk.
 • Een geluksplan wat bijdraagt aan het vasthouden van het geleerde.

De resultaten van de training Gelukkig Werken kunnen ook worden gemeten door vooraf en achteraf gebruik te maken van de Gelukkig Werken Vragenlijst. Deze vragenlijst is door het onafhankelijke onderzoeksbureau Soffos ontwikkeld en meet de resultaten van de training. Eerder (onafhankelijk) onderzoek laat zien dat de training Gelukkig Werken duidelijke resultaten laat zien zowel voor de medewerker als de organisatie. Dit maakt deze training uniek voor Nederland.

Resultaten voor de organisatie

Gelukkige medewerkers onderscheiden zich van ongelukkige medewerkers doordat zij o.a.:

 • Openen staan naar andere mogelijkheden
 • Beter om kunnen gaan met veranderingen.
 • Minder last hebben van stress.
 • Meer zelfvertrouwen hebben.
 • Zich meer betrokken voelen bij hun werk.
 • Beter leren en optimistischer zijn.
 • Zichzelf beter kunnen sturen (versterken eigen leiderschap).

De training Gelukkig Werken wordt door organisaties ook ingezet om het zelf sturend vermogen van medewerkers en teams te vergroten bij veranderingen naar meer eigen leiderschap, meer zelfsturing, agile werken, etc.

Achtergronden training Gelukkig Werken

De training is persoonlijk, gaat uit van het versterken van eigen leiderschap en heeft tot doel mensen te helpen zich zelf beter te kunnen sturen richting gelukkig werken. De interventies die gebruikt worden in deze training zijn waar mogelijk evidence based. Voor een belangrijk deel zijn zij afkomstig uit de positieve psychologie. Het boek “Gelukkig Werken; versterk je eigen leiderschap” wordt voor dit programma gebruikt als leidraad en werkboek. Medewerkers kiezen vrijwillig om mee te doen aan deze training.

De training wordt gegeven door Drs. Onno Hamburger. Hamburger is psycholoog en senior trainer/ coach. Hij schreef in 2011 het boek Gelukkig Werken. In 2013 is dit boek ook verschenen in het Engels. Hij geeft sinds het begin van deze eeuw trainingen en coacht mensen op het gebied van geluk en werk. In 2013 werden de inhoud en de resultaten van de Gelukkig Werken training beschreven in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. In november 2014 werd het project Amphia floreert, waarvan de kern bestaat uit de training Gelukkig Werken, door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geselecteerd als “Best Practice”. Via deze link kan je de PDF downloaden met een artikel uit het Tijdschrift voor Organisatie en Ontwikkeling waar de training Gelukkig Werken (en de resultaten) worden beschreven.

Dag 1:

Achtergronden van gelukkig werken, wat is van belang bij gelukkig werken, welke onderdelen kunnen we zelf beïnvloeden en welke technieken ieder (afhankelijk van ieders persoonlijkheid en achtergrond) kunnen we daarbij het beste kan inzetten om meer geluk in het werk te ervaren.

Coachingsgesprek:

Na de 1e trainingsdag volgt een coachingsgesprek met de trainer n.a.v. een vragenlijst naar Gelukkig Werken en de persoonlijkheid. Na dit gesprek worden de doelstellingen verder geformuleerd en deze bepalen de focus voor de training.

Dag 2: 

Verdieping gelukkig werken, talenten en kwaliteiten inzetten, neurologie van (on) geluk, bewustwording van eigen normen en waarden wat betreft gelukkig werken.

Dag 3:

Verdere ontwikkeling en borging. Aandacht voor zingeving in het werk (de why) en hoe je het geleerde voor de lange termijn kan vasthouden.

Het programma begint om 9:30 op een mooie locatie in de omgeving van Leiden. De training eindigt rond 17:00. De lunch wordt op locatie verzorgd.

Quotes training Gelukkig Werken:

“Erg nuttige cursus met veel praktische informatie. Niet zweverig maar juist erg concreet. Veel geleerd over mijzelf.”

Deelnemer Raad van de Rechtspraak

“De insteek is zo positief dat het echt helpt om stappen te zetten en verder te komen.”

Deelnemer Raad van de Rechtspraak

“Heb eindelijk kunnen ontdekken wat mij energie geeft in mijn werk.”

Deelnemer Raad van de Rechtspraak

“Deze training laat je zelf ontdekken waar je voor staat, wat je motiveert en hoe je dat kan toepassen in je werk”.

Deelnemer De Nederlandsche Bank

“Hele goede training om erachter te komen wie je bent en wat voor jou belangrijk is. Daarmee kan je meer grip op geluk in je werk krijgen.”

Deelnemer De Nederlandsche Bank

“Waar geloof je echt in? Waar haal je je inspiratie vandaan? En hoe pas je dit toe in je werk? Training heeft bijgedragen aan minder stress en gelukkiger zijn.”

Deelnemer De Nederlandsche Bank

“De training “Gelukkig Werken” zorgt voor een andere kijk op jouw werk. Zo heb jij het zelf nooit ervaren.”

Deelnemer De Nederlandsche Bank

“Het is niet zo zweverig als het klinkt, maar erg gericht op de praktijk met handvatten waar je echt wat aan hebt.”

Deelnemer De Nederlandsche Bank

“Er is een uniek proces opgestart binnen het team met naar mijn idee onontkomelijk effect op patiënten en de organisatie”

Deelnemer.

Data:

Nog te plannen in 2019.
Inschrijving:
De kosten voor deze open training zijn € 1.295 (excl. BTW). Wil je meer informatie over de training of alvast een plek reserveren neem contact met mij op: info@gelukkigwerken.nl of bel 071-3020000. Voorafgaand aan deze training hebben we in ieder geval telefonisch contact om de verwachtingen af te stemmen.