Werkgeluk binnen jouw team

Wil je jouw team aan de slag met werkgeluk? Op een praktische, nuchtere en inspirerende wijze? Zonder gezweef en direct toepasbaar? Zie hieronder een aantal opties die wij regelmatig aanbieden. Dit brengt jouw team geheid een stap verder. De sessies zelf worden verzorgd door Onno zelf. Hij heeft jarenlang ervaring met het geven van deze sessies bij zeer verschillende doelgroepen. Het is zijn passie deelnemers te inspireren en in beweging te krijgen.

Zie hieronder een aantal sessies die wij regelmatig verzorgen. Neem even vrijblijvend contact met ons op voor meer details en de kosten.

Optie (1) Team sessie kennismaken met werkgeluk (1-2 uur)

Wat?

Korte kennismaking met werkgeluk en hoe je daar zelf invloed op kan uitoefenen. Veel medewerkers hebben het gevoel dat zij geleefd en bepaald worden door hun werk. In deze workshop leren deelnemers het eigen leiderschap in handen te nemen zodat zij zelf meer invloed kunnen uitoefenen op hun werkgeluk.

Hoe?

Veel interactie, oefeningen, inzichten & video’s.

Resultaat?

✅ Deelnemers weten wat werkgeluk is

✅ Deelnemers hebben zicht op welke factoren van belang zijn bij werkgeluk

✅ Zelf meer invloed kunnen uitoefenen op het eigen werkgeluk en dat van collega’s

✅ Groter gevoel van autonomie en verbinding in het team

Aan de slag met je team of meer weten?

Stuur mij dan even een kort berichtje dan neem ik contact me je op. Tot ziens. 🙋🏽‍♂️

 

Optie (2) Team sessie werkgeluk & psychologische veiligheid (2-4 uur)

Wat?

Psychologische veiligheid is één van de belangrijkste factoren van een florerend team. Tijdens deze workshop leren teamleden elkaar beter kennen. Ze delen waar ze energie van krijgen, waar ze tegen aanlopen en wat belangrijke doelen zijn. Verder maken zij afspraken hoe zij met elkaar omgaan. Daardoor wordt hun psychologische veiligheid en ook hun werkgeluk vergroot. Bij een diverse team is psychologische veiligheid een noodzakelijk fundament om te kunnen floreren en werkgeluk te ervaren. Aandacht voor werkgeluk kan op deze manier werken als een breekijzer om de psychologische veiligheid te vergroten zonder teveel te focussen op (on)veiligheid.

Hoe?

Veel interactie, oefeningen, inzichten & video’s.

Resultaat?

✅ Deelnemers weten wat werkgeluk is

✅ Deelnemers zijn zeer meer bewust van de invloed die zij kunnen uitoefenen op het eigen werkgeluk en dat van collega’s

✅ Deelnemers weten wat er verstaan wordt onder psychologische veiligheid en hoe je daar concreet op stuurt

✅ Deelnemers weten van collega’s waar zij tegen aanlopen, waar zij energie van krijgen en wat hun doelen zijn

✅ Deelnemers hebben samen afspraken gemaakt hoe zij (anders) met elkaar om kunnen gaan

✅ Groter gevoel van autonomie en verbinding in het team

Aan de slag met je team of meer weten?

Stuur mij dan even een kort berichtje dan neem ik contact me je op. Tot ziens. 🙋🏽‍♂️

 

Optie (3) Team sessie leidinggeven aan werkgeluk (4 uur)

Ideale groepsgrootte? 6-8 deelnemers

Wat?

Hoe geef je leiding aan werkgeluk? Als leidinggevende kan jij nooit verantwoordelijk zijn voor het werkgeluk van jouw medewerkers. Maar je kan hen wel ondersteunen door medewerkers de juiste tools en inzichten te bieden. Hen te helpen hun eigen werkgeluk helder te krijgen en effectieve stappen te nemen. Deze sessie biedt leidinggevende de praktische tools zodat zij daarna direct met hun teams aan de slag kunnen.

Hoe?

Veel interactie, oefeningen, inzichten & video’s.

Resultaat?

✅ Deelnemers weten wat werkgeluk is en welke rol de leidinggevende daarbij speelt

✅ Deelnemers hebben de juiste tools en instrumenten om het werkgeluk bewustzijn bij medewerkers te vergroten

✅ Deelnemers hebben kennen de 8 knoppen van werkgeluk en weten welke interventies hierbij passen

✅ Deelnemers hebben de juiste inzichten en instrumenten om medewerkers te faciliteren zelf met werkgeluk aan de slag te gaan

✅ Deelnemers hebben de juiste inzichten om op teamniveau snel sprongen te maken wat betreft werkgeluk

✅ Deelnemers kunnen zelf aan de slag met hun eigen team om werkgeluk te faciliteren

Meer weten over deze sessie? Download dan het onderstaande document.👇🏽

optie (4) Werkgeluk & de persoonlijkheid (1 dagdeel) met persoonlijke intakes

Ideale groepsgrootte? 6-8 deelnemers. Voor deze sessie is het extra van belang dat de psychologische veiligheid in het team voldoende is.

Wat?

Een belangrijke factor bij werkgeluk is de persoonlijkheid. Tussen de 40-60% van ons geluk wordt door onze persoonlijkheid bepaald. Vooraf vullen deelnemers een uitgebreide persoonlijkheidsvragenlijst in. Deze resultaten worden voor de teamsessie besproken in een online 1-1 sessie met Onno. Tijdens de teamsessie worden de resultaten van de persoonlijkheidsvragenlijst op hoofdlijnen gedeeld met het hele team. Dit geeft veel inzicht hoe ieder in elkaar zit en zorgt ervoor dat verschillen tussen deelnemers meer worden gewaardeerd. Een bijzondere en verdiepende sessie voor teams die elkaar al wat beter kennen en elkaar voldoende vertrouwen

Hoe?

Veel interactie, oefeningen, inzichten & video’s.

Resultaat?

✅ Deelnemers weten wat werkgeluk is

✅ Deelnemers zijn zeer meer bewust van de invloed die zij kunnen uitoefenen op het eigen werkgeluk en dat van collega’s

✅ Deelnemers zijn zich meer bewust van de verschillen tussen teamleden en hoe zij elkaars sterke kanten kunnen gebruiken

✅ Deelnemers zijn zich meer bewust van hun eigen sterke kanten en dat van hun teamleden en weten dit in te zetten voor zichzelf en voor het team

✅ Leidinggevende heeft meer inzicht in de verschillen en overeenkomsten in het team en weet hier (nog) beter op in te spelen

✅ Teamleden ervaren meer verbinding en onderling vertrouwen omdat ze elkaar veel beter hebben leren kennen

Aan de slag met je team of meer weten?

Stuur mij dan even een kort berichtje dan neem ik contact me je op. Tot ziens. 🙋🏽‍♂️