Berichten

Koop gelukkig werken met korting

PGGM heeft een deal gesloten met de uitgever van Gelukkig werken, zodat haar achterban het boek met twintig procent korting kan aanschaffen. Dankzij de wet op de vaste boekenprijs kost het boek nu in iedere webwinkel geen € 21,00 maar € 16,80. De actie loopt tot eind dit jaar.

Het boek gelukkig werken  gebruikt het gelukskompas richting kan geven bij het ontwikkelen van deze vorm van persoonlijk leiderschap. Deze naam is gekozen omdat geluk de richting is waar lezers naartoe willen, maar ook omdat de letters staan voor de belangrijkste bestanddelen van de methode.

Boekomslag

Omslag boek Gelukkig werken

Keuzes

Gelukkig werken vraagt dat je Keuzes maakt, en je niet alleen laat leiden door wat je omgeving van je verwacht. In onze individualistische maatschappij wordt immers van je verwacht dat je je zoveel mogelijk op eigen kracht redt. Actief streven naar geluk is daarbij ene goede optie, omdat uit onderzoek blijkt dat gelukkige mensen beter samenwerken, minder kans hebben op gezondheidsproblemen en ook creatiever en innovatiever zijn.

Ontdek jezelf

Mensen verschillen echter sterk in welke omstandigheden zij het meest tot hun recht komen. Het is daarom handig om goed in de spiegel te kijken naar wie je bent en wat je wil. De tweede letter van het gelukskompas verwijst daarom naar jezelf Ontdekken. Het boek bevat tests waarmee je je persoonlijkheid in kaart kan brengen, en bespreekt de pluspunten en valkuilen van verschillende persoonlijkheidstrekken.

Maak gebruik van je kwaliteiten

De volgende letter van het kompas spoort mensen aan gebruik te Maken van hun kwaliteiten. Het is daarbij van belang dat mensen een onderscheid maken van kwaliteiten die energie opleveren bij gebruik, en kwaliteiten die wel handig zijn voor anderen, maar die je leeg zuigen als je er te veel mee woekert.

Pauzeer voor bezinning

De tijd nemen voor bezinning, is de volgende fase in het kompas. Wie gelukkig wil werken, moet er niet alleen voor zorgen dat zijn to do lijstje van de komende dagen wordt afgerond. Het helpt als je binnen je werk kan ontplooien op manieren die aansluiten bij de dingen die je het meest waardevol acht in het leven. Het hoofdstuk over dit onderwerp is een uitnodiging om na te denken over waarden, doelen en de ideale werkplek.

Alert op valkuilen

Wees tot slot Alert op valkuilen, die je uit koers kunnen brengen. Als je er bijvoorbeeld niet in slaagt de mensen op je werk mee te krijgen, dan is het moeilijk duurzame veranderingen te bewerkstelligen. Een andere valkuil kan zijn dat je onrealistische verwachtingen ontwikkelt over werken. Wie denkt dat werken mogelijk is zonder tegenslag en frustraties, zal zich gemakkelijk laten ontmoedigen. Geluk is op het werk beter te realiseren in het besef dat het altijd onvolmaakt zal zijn.

Smart

Alle onderdelen van het boek worden tenslotte concreet gemaakt en toegepast op het werk met een SMART actieplan. De letters van smart staan weer voor de kenmerken van doelen die vaak gerealiseerd worden, namelijk dat zijn specifiek zijn, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Het zijn de eigenschappen die je helpen de stap van dromen naar doen te zetten.

Investeer meer in coaching

Tijdens de algemene beschouwingen zette de regering in op het bieden van kansen aan iedereen, terwijl de oppositie wees op de ouderen en andere kwetsbaren voor wie dit geen soelaas zou bieden. Het bezwaar de oppositie kan verkleind worden als bedrijfsleven, onderwijs en geestelijke gezondheidszorg meer investeren in het vergroten van levenskunst.

Boekomslag

Omslag boek Gelukkig voor de klas

Politieke achtergrond
Achter de politieke schermutselingen tijdens de algemene beschouwingen speelde de vraag: Hoe staat Nederland ervoor? De PVV ziet een oudere generatie die als ‘oud vuil’ wordt behandeld en de SP treurt vanwege de lange rijen bij de voedselbanken. Rutte wijst op zijn beurt op de welvaartsgroei van de oudere generaties en het sociale vangnet van de verzorgingsstaat. De staat biedt een aanvaardbaar minimum.
Nederland gaat goed/slecht
Een afspiegeling van dit debat woedt onder geluksonderzoekers. De een schrijft boeken over het verlies van geluk in de moderne markteconomieën en de ander zegt dat het leven nog nooit zo goed is geweest als op dit moment. Beide partijen kijken zoals Rutte het uitdrukte door een rietje naar de sociale werkelijkheid. Veel Nederlanders zijn angstig, terneergeslagen, overbelast of eenzaam. Tegelijkertijd geven Nederlanders zichzelf een rapportcijfers van 7,7 voor hun eigen geluk. De blijmoedige en sombere statistieken spreken elkaar niet tegen, omdat mensen die hoge niveaus van onbehagen rapporteren, vaak ook vaak gelukkige momenten kennen. Andersom hebben gelukkige mensen geen rimpelloos leven.
Burgerslachtoffers
Tijdens de algemene beschouwingen worden verschillende oplossingen aangedragen. De regering wil mensen voor elkaar en voor zichzelf laten zorgen, terwijl de oppositie de burgerslachtoffers van het moderne leven centraal stelt en meer wajong, verzorgingshuizen en bestaanszekerheid wil bieden. Wat in beide visies ontbreekt is de levensvaardigheid van het individu. Kansen bieden aan mensen die ze niet kunnen pakken heeft geen zin. Dat is even nuttig als te voorkomen dat mensen op eigen benen gaan staan door ze blijvend te ‘beschermen’.
Meer therapie en coaching
De Engelse geluksonderzoeker en econoom Richard Layard heeft daarom voorgesteld veel meer psychotherapeuten op te leiden. De moderne meerkeuze maatschappij stelt zulke hoge eisen aan de zelfredzaamheid van het individu, dat zij soms begeleiding nodig hebben om een goede koers te vinden. Internationaal onderzoek van de socioloog Giorgio Touburg toont aan dat hogere investeringen in de geestelijke gezondheidszorg gepaard gaan met een hoger geluk van de bevolking. Helaas kiest de regering voor harde bezuinigen in de ggz.
Gelukkig werken
Het vergroten van levenskunst is een waardevol en ten onrechte onderbelicht doel. Dit geldt niet alleen voor patiënten in de gezondheidszorg, maar ook voor leerlingen op scholen of werknemers. Hoogleraar positieve psychologie Jan Walburg reageert: ‘Welbevinden is geen leuk extraatje, maar raakt de kern. We weten dat welbevinden een belangrijke voorwaarde is om open te staan voor nieuwe ervaringen. Leerlingen leren beter en ontwikkelen zich breder met een wakkere en positieve geest.’
Vind je eigen weg
Wat Walburg hier over het onderwijs zegt, kan doorgetrokken worden naar de maatschappij als geheel. Meer kansen in de maatschappij voor het individu levert alleen meer geluk op als individuen die kunnen benutten. Life coaching, psychotherapie en onderwijs kunnen mensen leren zelf een weg te vinden in de moderne meerkeuze maatschappij. Dezelfde rol wordt vervuld door boeken als Gelukkig werken en Gelukkig voor de klas. Het versterken van levenskunst levert een mooiere maatschappij op.

Nieuwsgierig? door Todd Kashdan

Vriend van dit blog Todd Kashdan, (en overigens ook lid van onze LinkedIn group) publiceert in april zijn boek: Curious?: Discover the Missing Ingredient to a Fulfilling Life. Op dit blog alvast een voorproefje.

Curious Book cover Amazon

Lees verder…

Coachingscongres op Nyenrode met John Whitmore

Afgelopen dinsdag was het congres voor de manager als coach op Nyenrode. Voor ons als auteurs was dit tevens de feestelijke presentatie van de Coachingsbox. Het werd een prachtige en zeer inspirerende dag!
no trust no glory

Het toppunt van de dag was wel de lezing van John Whitmore. Whitmore was vroeger professioneel auto coureur en is groot geworden in de sportcoaching. Hij is één van de eerste coaches geweest die coaching introduceerde in de zakenwereld. Deze vader van het coachen is, ondanks dat hij ver in de zeventig is, nog steeds zeer gedreven en inspirerend.

Dat ik niet de enige was die er zo over dacht blijkt uit de evaluaties van die dag. John Whitmore steekt met kop en schouders boven iedereen uit.

John’s verhaal is eigenlijk heel helder. Hoe kan het dat wij als maatschappij zo weinig tijd en energie steken in het ontwikkelen van emotionele intelligentie terwijl uit verschillende onderzoeken blijkt dat om succesvol en gelukkig te zijn in werk en leven dit van enorm groot belang is.

Inspirerend is ook zijn pleidooi om onszelf te blijven ontwikkelen om hoger in de piramide van Maslow terecht te komen en zo over- consumptie en de vernietiging van sociale systemen te voorkomen.

Dit laatste sloot natuurlijk perfect aan bij de workshop die Tica Peeman gaf over het vergroten van vertrouwen binnen de organisatie en mijn eigen workshop over de noodzaak voor meer geluk op de werkplek.

Ter afsluiting en om even iets te proeven van John Whitmore’s wijsheid hieronder een video van hem!

Video: moed en het kiezen van je eigen pad

Enjoy!

Onno Hamburger

tips boeken over gelukkig werken

Nog meer boeken over geluk en werk (deel II)

tips boeken over gelukkig werken door Onno Hamburger

Na deel I nu deel II over boeken over geluk en werk. Weer geselecteerd op boeken die echt iets toevoegen en uitstijgen boven tegeltjeswijsheden.

Happy Hour is van 9 tot 5

Door Alexander Kjerulf. Mooi geschreven boek over geluk op het werk. Kjerulf weet op een luchtige en humoristische manier een analyse te maken van wat geluk op het werk nu eigenlijk betekent en hoe je het kan bereiken.

Zeer prettig leesbaar met geinige cartoons. Hij heeft ook een goed verhaal waarom geluk op het werk niet alleen prettig is voor medewerkers maar ook erg aantrekkelijk is voor leidinggevenden en aandeelhouders.

Kjerulf woont en werkt in Denemarken. Deze Scandinavische achtergrond is duidelijk terug te vinden in zijn boek.

Hij haalt veelvuldig voorbeelden aan van Scandinavische bedrijven als Nokia, Ikea, Erickson, Wilma die mede door hun Scandinavische manier van werken, waarbij de medewerker meer centraal staat, uiterst succesvol blijken te zijn.

Wat dat betreft ligt de toekomst van de moderne organisatie misschien wel meer in Scandinavië dan in de Verenigde Staten.

Enfin. Een aanrader om te lezen. Enig minpuntje van dit boek is dat Kjerulf minder aandacht heeft voor de psychologische verschillen tussen medewerkers maar er zijn gelukkig genoeg andere boeken die hierin voorzien.

Een groot pluspunt van zijn boek is dat het gratis te downloaden is op de volgende plek: Download het boek van Kjerulf  Je kan het boek daar ook bestellen als PDF of gewoon als Hardcover. Check verder zijn Weblog: http://www.positivesharing.com/ met zeer waardevolle informatie over happiness@work!Totaal 195 pagina’s. Allemaal over happiness@work!

Happiness. The science behind your smile.

Daniel Nettle (2005). Dat wat je mist in het bovenstaande boek van Kjerulf kan je volledig terugvinden in Happiness: The Science Behind Your Smile.

Een klein maar erg nuttig boekje wat voornamelijk is gericht op de psychologie en de persoonlijkheid van geluk. Nettle analyseert in zijn boek wat de bijdrage van persoonlijkheid is aan geluk. Dit blijkt groot te zijn.

Uit dit boek (en andere onderzoeken) blijkt dat meer dan de helft van het gevoel van geluk wat je hebt niet zozeer te maken heeft met de omgeving maar met jouw eigen persoonlijkheid.

Nettle maakt onder andere gebruik van de Big 5 persoonlijkheidstest om te onderzoeken welk onderdeel van de persoonlijkheid precies belangrijk is. (zie hier een uitgebreidere analyse van welke delen van de persoonlijkheid precies van belang zijn bij geluk op de werkplek).

Het boekje van Nettle is prettig geschreven maar heeft wel een behoorlijk deel wetenschappelijke input en taalgebruik waar je je af en toe doorheen moet worstelen. Maar dit is het zeker waard. Hieronder een mooie quote ter illustratie (Nettle, 2005, p. 89-90):

”Our choises in life are driven not by our actual experience of happiness, but by our implicit theory of happiness. This theory tends to say that positional goods and status are important, that the rat race is worth running, … This theory is not derived from experience and departs significantly from reality. ”

Het mooie van dit boekje is dat hij dit soort uitspraken ook weet te onderbouwen met een gedegen en goed onderzocht verhaal. Totaal 186 pagina’s. Pagina 65-90 specifiek over werk en geluk!

What Happy Companies Know.

How the new science of happiness can change your company for the better. Baker e.a. (2006)

Dit is absoluut één van de beste boeken over geluk op het werk. In dit boek wordt alles gecombineerd. Modernste inzichten uit de psychologie, neurologie en de biologie van de mens.

Er wordt zowel vanuit psychologisch perspectief als vanuit management perspectief naar geluk in het werk gekeken. Praktisch, nuchter en zeer leesbaar geschreven met voorbeelden uit de dagelijkse werkpraktijk.

Verder het eerste boek wat ik ken waarbij expliciet een verbinding wordt gelegd tussen Heart Math en het vergroten van geluk op de werkplek.

Er wordt ook op een mooie manier een link gemaakt tussen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen (waarin bijvoorbeeld elke vijf jaar onze kennis verdubbeld) en onze evolutionaire achtergrond waardoor we bijvoorbeeld nog steeds behoefte hebben aan kleine groepen van maximaal 12 mensen.

Dit boek is een absolute aanrader zeker voor mensen die een snel overzicht willen hebben wat er allemaal al bekend is op het gebied van happiness@work en geen probleem hebben met lezen in de Engelse taal!

Totaal 279 pagina’s. Allemaal over geluk in het werk!

Zeven boeken over geluk en werk (deel I)

Regelmatig vragen mensen aan mij of ik geen goed boek weet over geluk op de werkplek.
Mijn ervaring is dat veel boeken over geluk niet verder komen dan tegeltjes wijsheid. Het klinkt lekker, leest goed weg maar of het nu echt werkt of waar is, weet niemand.

Boeken over gelukkig werken deel 1 580x

Ik ben zelf altijd naar zoek naar informatie of onderzoeken die echt iets toevoegen. Meerwaarde boven het placebo effect zeg maar. Als psycholoog vind ik het mijn plicht om mijn klanten methoden en technieken aan te bieden die bewezen effectief zijn.

Hieronder een aantal boeken waarvan ik denk dat zij wat te melden hebben op het gebied van happiness@work.

1. Gelukkig zijn kun je leren. Martin Seligman. (2002)

Inspirerend boek geschreven door één van de grondleggers van de positieve psychologie, Martin Seligman. In dit boek staan concrete oefeningen om je eigen geluk duurzaam te vergroten. Er wordt in dit boek specifiek aandacht gegeven aan het vergroten van geluk op de werkplek. Centraal in dit boek staat het achterhalen van persoonlijke competenties die jouw geluk vergroten wanneer je ze kan toepassen. Een aantal praktische vragenlijsten geven je inzicht en helpen je bij je verdere ontwikkeling op het gebied van happiness@work. Geen makkelijk boek, bij tijd en wijlen zelfs filosofisch maar zeker wel een aanrader!

Totaal 285 pagina’s. De pagina’s 179-198 & 262 gaan specifiek over geluk op de werkplek. Verkrijgbaar bij Managementboek.nl

2. Het Geluk. Manfred Kets de Vries. (2000)

Een klein maar fijn boekje over geluk geschreven door één van de echte management goeroes die Nederland heeft: Manfred Kets de Vries. Dit boekje leest prettig weg en er staan interessante ideeën in over geluk en hoe je geluk op je werk kan vergroten. Door de beperkte uitvoering gaat dit boekje nergens echt de diepte in. Wel prettig om te lezen of cadeau te geven!

Totaal 156 pagina’s. In het boekje wordt constant de link gelegd tussen geluk en werk. Verkrijgbaar bij Managementboek.nl

3. Work Happiness & Unhappiness. Peter Warr (2007)

In dit boek staat bijna alles beschreven wat je wilt weten over geluk op de werkplek. Het enige nadeel is dat het boek leest als de staatscourant. Er is niet doorheen te komen. Onderzoek naar onderzoek, veel details, weinig overzicht. Een aanrader voor de die-hards die echt het naadje van de kous willen weten. Voor anderen. Stay away!

Totaal 434 pagina, waarbij het grootste deel gaat over geluk & werk. Verkrijgbaar bij Amazon.com

4. Waarom zijn we niet gelukkig? Richard Layard (2005)

Centraal in dit boek staat het thema dat we als westerse maatschappijen de laatste 50 jaar veel rijker zijn geworden (meer dan drie keer zo rijk) maar niet gelukkiger zijn geworden. In sommige landen zoals de Verenigde Staten en Engeland is het gemiddelde geluk zelfs gedaald. Layard maakt een analyse waar dit door komt en probeert tot een oplossing te komen. Het boek is behoorlijk beschouwend beschreven. Meer vanuit sociologisch dan vanuit psychologisch perspectief. Toch een aanrader. Zeker wanneer je meer geïnteresseert bent in de maatschappelijke achtergronden van geluk in de maatschappij en minder op zoek bent naar een “kookboek” om gelukkiger te worden in je werk.

Totaal 301 pagina’s. Verkrijgbaar bij Managementboek.nl

5. Darwinian Happiness. Björn Grinde. (2002)

Een werkelijk prachtig en zeer interessant boek over het belang van onze menselijke evolutie voor ons geluk. De stelling van Grinde is dat onze huidige maatschappij niet goed past bij wie we van oorsprong zijn. Daarom zijn we volgens hem vergeleken met vroeger minder gelukkig, angstiger, slechter gaan zien, etc. Het beste wat we volgens hem kunnen doen is ons meer bewust worden wanneer we dingen doen die evolutionair gezien niet goed bij ons passen.

Totaal 347 pagina’s. Verkrijgbaar bij Managementboek.nl

6. The Science of happiness. Stefan Klein. (2002)

How our brains make us happy and what we can do to get happier.

Stefan Klein is één van de weinige Europeanen die bekend is op het gebied van Happiness. Hij is een beetje de Piet Vroon van Europa. Hij schrijft prettig en onderhoudend. Zijn sterke neurologische basis is duidelijk terug te vinden in zijn boek. Klein is breed belezen en citeert veelvuldig uit onderzoeken en gegevens die hij bij elkaar heeft gesprokkeld. Dit maakt zijn boek iets minder praktisch maar wel erg interessant. Een aanrader voor mensen die niet zozeer op zoek zijn naar een werkboek op het gebied van happiness@work maar wel inhoudelijk geïnteresseerd zijn in het onderwerp geluk.

Totaal 258 pagina’s. De pagina 165, 200-202, 221-223 gaan specifiek over geluk & werk. Verkrijgbaar bij Amazon.com

7. Happiness Handbook: strategies for a happy life. Timothy Sharp. (2005)

Een praktisch, gedegen boek voor mensen die meer geluk willen ervaren. Echt geschreven als een werkboek met veel praktische oefeningen aan het einde van ieder hoofdstuk. Dit boek leunt sterk op de theorieën van Martin Seligman. Voor mensen die snel aan de slag willen met hun geluk en geen probleem mee hebben dat dit boek in het Engels is geschreven (voor zover ik weet is er geen Nederlandse vertaling).

Totaal 202 pagina’s. Specifiek over happiness@work gaan de pagina’s 29-32, 41-43, 51-53, 48-50, 53 en 162-163. Verkrijgbaar bij Amazon.com

Tips over meer boeken over geluk & werk of aanvullende informatie over bovenstaande boeken? Je kan hier onder reageren!

(Update: Kijk ook hier voor deel II)