Nine lies about work;

(Marcus Buckingham & Ashley Goodall)

Recensie door Ingrid Goossens

Buckingham bespreekt in zijn boek de negen meest gangbare veronderstellingen over
werk en geeft onderbouwd weer waarom deze als leugens kunnen worden beschouwd.
Aan de hand van levendige voorbeelden neemt hij de lezer mee.

De volgende negen leugens komen in dit Engelstalige boek aan de orde:

1 People care which company they work for

2 The best plan wins

3 The best companies cascade goals

4 The best people are well-rounded

5 People need feedback

6 People can reliably rate other people

7 People have potential

8 Work-life balance matters most

9 Leadership is a thing

Ik was blij dat ik dit boek van Onno Hamburger mocht ontvangen. Mijn verwachtingen
waren hoog na het eerder gelezen boek van Buckingham, Ontdek je sterke punten.
Vooral de eerste hoofdstukken in het boek waren een bevestiging van wat ik in de
praktijk als Lean coach zie. Bijvoorbeeld dat de interactie in teams voor medewerkers
veel belangrijker is dan voor welke organisatie ze werken. De cultuur is dus wel degelijk
belangrijk, maar veel meer op teamniveau dan op organisatieniveau. Als leidinggevende
kun je daar meer invloed op uitoefenen dan vaak wordt gedacht en gedaan. Wat is het
dan goed dat we zien dat er steeds meer organisaties zijn die hun leidinggevende
begeleiden om teams daarin verder te helpen.
Verder lezende kreeg ik steeds meer het gevoel dat ik als Lean coach niets nieuws aan
het lezen was. Ik kan me wél voorstellen dat leidinggevenden die niet met o.a. Lean/
Agile bezig zijn, geprikkeld worden en aan het denken worden gezet.

Voor mij is dit boek een bevestiging en onderbouwing voor de wijze waarop wij Lean in
de zorg uitdragen. Lean is meer dan processen efficiënter maken. Juist door je te richten
op zowel purpose (doelmatigheid) als process (efficiëntie) en met name people (gedrag
en houding) gaan teams excelleren en verhoogt het werkgeluk.
Dit boek past goed in de paradigma shift die gaande is bij veel organisaties.
Het laat zien hoe je door teams verder te ontwikkelen eerder je doelen bereikt. Dit doe je
door als leidinggevende en/of coach teams te helpen te prioriteren, richting te geven,
vragen te stellen en ze te coachen in het leren en ontwikkelen als medewerker en als
team.