Onno is de grondlegger van werkgeluk in Nederland.

Sinds 2003 zet hij zich in om werkgeluk een onderdeel te maken van de bedrijfscultuur en na te denken over welzijn binnen organisaties. Werkgeluk gebaseerd op de fundamenten van de (positieve) psychologie de moderne neurologie en uitgebreid getest in de praktijk. Begin 2000 kreeg hij de mogelijkheid om naast zijn werk als trainer en coach bij Van Harte & Lingsma aan de slag te gaan met het populariseren van werkgeluk binnen organisaties. In het begin was dit een bijna onmogelijke taak. Waarom zou je werk en geluk combineren was een vraag die hij veel kreeg. Toch stonden er steeds meer mensen en organiseren op om met werkgeluk aan de slag te gaan. Hieronder één van de eerste workshops over werkgeluk in de Ardennen (rond 2003).

 

Na de sessie in de Ardennen heeft Onno regelmatig werkgeluk trainingen verzorgd binnen organisaties (vanaf 2003). Tijdens deze trainingen is de Gelukkig Werken Methodiek ontwikkeld o.a. met de Gelukkig Werken Piramide, de fundamenten van werkgeluk (Deci & Ryan), de belangrijke invloed van de persoonlijkheid (de Big 5) en een stappenplan voor deelnemers, coaches & leidinggevenden naar meer werkgeluk. De verschillende onderdelen uit de Gelukkig Werken Methodiek wordt (in het bijzonder de Gelukkig Werken Piramide) door veel andere werkgeluk experts gebruikt (soms met kleine aanpassingen).

 

Onno organiseerde (samen met o.a. Ad Bergsma, Ruut Veenhoven, Jacqueline Boerefijn & Arjan Haring) het eerste congres over positieve psychologie en werkgeluk in Nederland (in 2008). Een fantastisch evenement met een internationaal tintje door de bijdrage van Bjorn Grinde (Darwinian Happiness).

Werkgeluk is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in Nederland. Maar ook daarbuiten krijgt het thema steeds meer aandacht. Onno heeft in 2008 de internationale LinkedIn groep   “Happiness at work” opgericht . Deze groep is uitgegroeid tot één van de grootste internationale groepen over werkgeluk in de wereld met meer dan 9000 leden. Leden van deze online groep komen letterlijk uit alle landen van de wereld. Via deze link kan je kosteloos lid worden van deze groep.

In 2010 werd het eerste werkgeluk onderzoek in Nederland uitgevoerd. Onno heeft dat toen samen met Peter Jan Soeters (Van Harte & Lingsma) uitgevoerd. De afgelopen jaren meet Onno samen met de Monitorgroep & Happy Office jaarlijks het werkgeluk door middel van het Nationaal WerkGeluk Onderzoek (NWGO). In dit onderzoek worden ook de verschillende onderdelen van de Gelukkig Werken Piramide en de fundamenten van werkgeluk gemeten.

Onno schreef (samen met Ad Bergsma) het eerste boek in Nederland over werkgeluk (gepubliceerd in 2011). Het boek (Gelukkig Werken) is een best-seller en is nog steeds één van de best verkochte boeken over werkgeluk in Nederland. Na het succes van het boek “Gelukkig Werken ” in Nederland is het boek in 2014 vertaald in het Engels als “Happiness at Work“. Co-auteur en onderzoeker Ad Bergsma is door de jaren heen een zeer gewaardeerde werkgeluk collega geworden. Gezamenlijke hebben we vele projecten rond werkgeluk geïnitieerd en succesvol uitgevoerd.

In 2013 werd één van de grootste werkgeluk interventies uitgevoerd bij het Amphia Ziekenhuis te Breda. Naar aanleiding van het boek Gelukkig Werken werd Onno door o.a. Erwin Klappe (HR Amphia) uitgenodigd daar een trainingsprogramma op te zetten om werkgeluk te stimuleren bij zorgmedewerkers van het Ziekenhuis. Met behulp van de Gelukkig Werken Methodiek werden duizenden medewerkers getraind op het gebied van werkgeluk. Uniek aan deze interventie is dat de resultaten werden gemeten en daarbij controlegroepen werden gebruikt. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat het idd mogelijk is werkgeluk positief en duurzaam te vergroten. Uit het onderzoek kwam o.a. ook naar voren dat werkgeluk een positieve relatie heeft naar verminderd werkverzuim, verbeterde competentie van medewerkers en meer tevreden patiënten.

Gelukkig Werken & werkgeluk krijgt gelukkig de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Steeds meer coaches en leidinggevenden vroegen zich af hoe zij concreet aan de slag konden gaan met het bevorderen van werkgeluk. Dit leidde onder andere tot de eerste opleiding in Nederland specifiek gericht op werkgeluk voor coaches en leidinggevenden. Samen met Tica Peeman hebben we jarenlang sessies verzorgd over vertrouwen (Tica) en werkgeluk (Onno) bij de coach opleiding van Marijke Lingsma. (Marijke is de grondlegger van het coachen in Nederland). Daarna heeft Onno ook zijn eigen opleiding opgericht (Gelukkig Werken Academy) waar werkgeluk coaches, Chief Happiness Officers & werkgeluk deskundigen nu al jaren worden opgeleid.

Onno wordt ook wel de opleider van opleiders genoemd omdat hij veel succesvolle werkgeluk experts heeft opgeleid zoals bijvoorbeeld Gea Peper (Happiness Bureau), Maartje Wolff, Fennande van der Meulen (Happy Office), Arie Pieter Veldhoen (MonitorGroep), Annemieke Mintjes, Martha (GelukWerkt.FRL) Erwin Klappe (Klappetraining) en velen anderen.

In 2020 werd het Handboek Werkgeluk gepubliceerd. Een initiatief van Onno. Het boek staat onder redactie van Ad Bergsma, Erwin Klappe en ondergetekende. Het Handboek Werkgeluk brengt belangrijke inzichten, instrumenten, modellen en “best practices” rond werkgeluk bij elkaar. Leidinggevenden, coaches en HR-professionals kunnen hiermee direct aan de slag. In het boek hebben een groot aantal experts een hoofdstuk geschreven over werkgeluk. Dit boek brengt een groot deel van de kennis tezamen die we met elkaar de afgelopen jaren hebben opgebouwd rond gelukkig werken, gelukkig leidinggeven en gelukkig organiseren.

Onno wordt als grondlegger van werkgeluk in Nederland regelmatig door de media geïnterviewd over werkgeluk. Zo is hij een terugkerende gast bij Ben Tiggelaar en wordt hij regelmatig geïnterviewd door kranten, radio & televisie. Wil je dat Onno een lezing, training, workshop komt verzorgen? Wil je zijn advies of heb je andere vragen? Neem dan even contact met hem op via deze link. Tot snel! ??‍♂️