untitled

Onderzoek

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar gelukkig werken. Zie hier een overzicht van een aantal belangrijke onderzoeken. Heb je specifieke vragen over onderzoek naar gelukkig werken of ken jij onderzoek dat hier absoluut bij hoort stuur dan even een email naar Onno@gelukscoach.nl dan voeg ik het toe.

Algemeen (overzicht) onderzoek naar Gelukkig Werken:

De Verenigde Naties doen eens in de twee jaar onderzoek naar geluk in de wereld. Dit wordt gepubliceerd in het World happiness Report. In 2013  besteed het rapport specifiek aandacht aan de relatie tussen geluk en werk. Uit dit overzicht onderzoek blijkt dat gelukkige medewerkers onder andere productiever en creatiever zijn, beter kunnen samenwerken en minder verzuimen. Dit is de link naar het gehele rapport. Zie pagina 56 van dit rapport voor een overzicht van de voordelen van gelukkig werken.

Wikipedia heeft een mooi overzicht van uitgebreid onderzoek naar Gelukkig Werken. Zie hier de link.

Lyubomirsky, Diener & King hebben in 2005 een prachtig overzichtsartikel gepubliceerd met als een van de centrale vragen of gelukkig zijn tot succes leidt. Zie hier de link: Does happiness lead to success?

Peter Warr heeft in 2007 (December, 2007, The Psychologist) een waardevol artikel geschreven over de relatie tussen geluk en werk. Zie deze link: Searching for happiness at work.

Specifiek onderzoek naar gelukkig werken:

Onderzoek naar de relatie tussen de mate van geluk van medewerkers en presentatie. Zie hier de link.

Onderzoek naar de relatie tussen productiviteit en de mate van geluk van medewerkers. Zie link hier.

Onderzoek naar mate van geluk medewerkers en koerswaarde organisaties. Zie link hier.

Prachtig onderzoek naar het verschil tussen gelukkig werken en werkverslaving. Zie de link hier.