Free business leader Illustration

De leiderschapsstijl die de leidinggevende hanteert heeft een grote impact op het mentale welzijn van medewerkers. Recent onderzoek laat zien welke leiderschapsstijl ongezond is en welke juist ondersteunend werkt voor mentaal welzijn. Zie hieronder een korte samenvatting van deze prachtige metastudie 🤩👇🏽

We kijken hieronder naar 5 relatief veelvoorkomende leiderschapsstijlen. De vraag daarbij is welke het beste en welke het slechtste is voor het mentale welzijn van medewerkers:

1) Transactioneel Leiderschap. Daarbij worden medewerkers door de leidinggevende beloond of gestraft naar aanleiding van hun prestaties. Dit is de meest voorkomende stijl.

2) Een andere leiderschapsstijl die veel voorkomt is de Laissez Faire Leiderschapsstijl. Daarbij bemoeit de leider zich minimaal met zijn medewerkers. Dit is een veel voorkomende leiderschapsstijl.

3) Transformationeel Leiderschap. Hierbij inspireert de leider haar medewerkers, stimuleert innovatie en creativiteit en houdt rekening met de individuele verschillen tussen medewerkers. Deze stijl vraagt veel vaardigheden en de juiste mindset (en is helaas niet veel voorkomend 😔)

4) De Relatie-Taakgerichte Leiderschapsstijl waarbij er zowel aandacht is voor de taak als de relatie.

5) De Destructieve Leiderschapsstijl. Leiders laten bij deze stijl agressief en vijandig gedrag zien naar hun medewerkers. De inschatting is dat 10-15% van de leiders deze leiderschapsstijl laten zien. 😱

In het artikel wordt geconcludeerd dat er twee leiderschapsstijlen bovenuit steken op zowel op een negatieve en positieve wijze.

Het zal geen verrassing zijn dat blijkt dat de Destructieve Leiderschapsstijl een grote negatieve impact heeft het mentale welzijn van medewerkers.

Wat ik zelf verrassend vind is dat uit dit onderzoek blijkt dat een andere relatief veel voorkomende leiderschapsstijl, waarbij de leider passief en afwezig is (de Laissez Faire Leiderschapsstijl), ook een duidelijke negatieve link heeft met het mentale welzijn van medewerkers.

Vaak heeft een negatieve gebeurtenis een grotere impact dan een positieve gebeurtenis (door de negativiteitsbias). Uit dit artikel blijkt gelukkig dat Transformationeel Leiderschap een vergelijkbare (grote) positieve impact kan hebben op het mentale welzijn van medewerkers.

De tip uit dit artikel is tweeledig. Voorkom enerzijds Destructief Leiderschap en Laissez Faire Leiderschap maar zorg er ook voor dat middelmatige leiders goed worden getraind op het gebied van Transformatief Leiderschap. Dan snijdt het mes aan twee kanten. 💪🏽

Zie hieronder het artikel met de verwijzingen naar deze metastudie en de impact van leiderschapsstijlen op het mentale welzijn van medewerkers 👇🏽

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7074281156006817792/