Wat is de groei mindset?

De groei mindset is een concept dat is ontwikkeld door Carol Dweck. Zij benadrukt het belang van een houding waarin vaardigheden en intelligentie kunnen worden ontwikkeld door inzet en hard werken. Dit in tegenstelling tot een vaste mindset, waarbij men gelooft dat deze eigenschappen vaststaand en onveranderlijk zijn.

Recent veel discussie over de groei mindset

Binnen het onderwijs is de groei mindset de afgelopen jaren enorm populair geworden. De verdienste van dit populaire idee in het onderwijs wordt recent echter in twijfel getrokken door de publicatie van twee tegenstrijdige studies in hetzelfde gerenommeerde tijdschrift (Psychological Bulletin). Beide studies zetten een groot aantal onderzoeken naar de groei mindset op een rijtje. Het verwarrende is echter dat zij beiden meta studies tot een andere conclusie komen.

(1) Een team onder leiding van Jeni Burnette vond dat de resultaten van groei mindset interventies sterk variëren. Sommige studenten profiteren aanzienlijk, terwijl anderen dat niet doen of zelfs achteruit gaan in prestaties en welzijn. Lage presteerders en achtergestelde studenten blijken het meest te profiteren van het bevorderen van een groei mindset.

(2) Een andere meta-analyse, geleid door Brooke Macnamara, concludeerde dat groei mindset interventies over het algemeen niet effectief zijn, voornamelijk vanwege ontoereikend onderzoeksontwerp, rapportage fouten en bias.

Wie heeft er nu gelijk?

Is het nuttig om met het concept van een groei mindset te werken of is het een onzinnig fenomeen dat eigenlijk niet bestaat en zelfs schadelijk kan zijn? Om het antwoord op deze vraag te achterhalen heeft Elizabeth Tipton recent naar bovenstaande meta studies gekeken. Zij is statisticus en zegt zelf geen belang (of voorkeur) te hebben wat betreft het wel of niet bestaan van een groei mindset. Haar conclusie is dat uit een heranalyse van deze meta onderzoeken blijkt dat de groei mindset wel degelijk een nuttig en effectief concept is. Maar niet voor iedereen. Uit de analyses komt naar voren dat een groei mindset interventie alleen effectief is voor specifieke groepen zoals laagprestereerders. Zij benadrukt dat de resultaten van verschillende groepen studenten niet moeten worden gevoegd, aangezien interventies wel degelijk kunnen werken voor specifieke groepen (zoals lage presteerder​s).

Tipton vergelijkt de groei mindset met het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de tuin. Sommige middelen zijn alleen effectief voor het bestrijden van onkruid bij tomaten maar niet bij komkommer of sla. Dit is een uitdaging die breder speelt binnen de sociale wetenschappen (zie onder andere de hetereogeniteitsrevolutie).

We moeten daarbij dus een duidelijk onderscheid maken tussen verschillende groepen en het middel (zoals hier de groei mindset) niet voor alles en iedereen gebruiken. Wanneer je dat wel doet verdwijnt het effect en zal het voor specifieke groepen zelfs negatief kunnen uitpakken.

Uiteindelijk heeft Tipton zelfs de data van Macnamara geheranalyseerd. Ze keek daarbij specifiek naar de impact van groei mindset interventies op studenten met een laag inkomen en lage resultaten. Toen zag zij ook weer duidelijke positieve resultaten van de groei mindset interventie. Maar alleen bij deze specifieke groep.

Conclusie:

De (voorlopige) conclusie is dat groei mindset interventies een duidelijk positief resultaat hebben. Wel is het van belang om deze interventie alleen te gebruiken bij specifieke doelgroepen (zoals studenten die laag presteren en met een laag inkomen).

Bronnen:

Mindset: The New Psychology of Success (2006). Carol Dweck. (Tip. Koop echt de laatste druk van dit boek. Daarin staan de nieuwste inzichten, belangrijke aanpassingen en boeiende toevoegingen).

Zie hier de link naar de uitgebreidere discussie over de effectiviteit van de groei mindset: https://hechingerreport.org/proof-points-does-growth-mindset-matter-the-debate-heats-up/

Zie hier de link naar het meta onderzoek van Jeni Burnette: “A Systematic Review and Meta-Analysis of Growth Mindset Interventions: For Whom, How, and Why Might Such Interventions Work?,” published online Oct. 13, 2022 in Psychological Bulletin, a journal of the American Psychological Association.

Zie hier de link naar het meta onderzoek van Brooke Macnamara: “Do Growth Mindset Interventions Impact Students’ Academic Achievement? A Systematic Review and Meta-Analysis With Recommendations for Best Practices.”

Zie hier de link naar een interessante discussie die Coert Visser aanhaalt over de groei mindset: https://progressiegerichtwerken.nl/kritische-analyse-van-sisk-et-al-2018-twee-meta-analyses-over-mindsets/