Geluk is een richting. Gross National Happiness in Buthan

Geluk is een richting en geen punt!

Gelukkig Organiseren

Eerst hadden we God, toen was er Geld en nu is er Geluk waar wij ons maatschappelijk meer en meer op richten. In Bhutan heeft de regering het Bruto Nationaal Product vervangen door Bruto Nationaal Geluk.

Veel landen en de Verenigde Naties hebben deze ontwikkeling opgepikt en nemen dit steeds vaker mee in hun beslissingen. Niet alleen op nationaal niveau zie je deze verschuiving plaatsvinden, maar ook op het niveau van organisaties is er een verschuiving naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ‘People’, ‘Planet’, ‘Profit’ en in sommige organisaties ‘Pride’ staan centraal in de sturing.

Er vindt een verschuiving plaats van de partijdige focus op shareholdersvalue naar de multipartijdige focus op stakeholdersvalue. Hoe verhoudt Gelukkig Organiseren zich tot het vormgeven van een dergelijke focus op stakeholdersvalue en hun niveau van Geluk.

Geluk is een richting Buthan door Goran Hoglund

Buthan by Goran Hoglund via Flickr

Waar start je?

Gelukkig organiseren start bij het helder formuleren van de identiteit van de organisatie. We noemen dit het kader van de organisatie en bepaalt het WAT! van de organisatie.

HOE deze identiteit het beste waargemaakt kan worden, ligt met name in de relatie tussen medewerker en klant. In deze relatie wordt alles waargemaakt waar een organisatie vanuit haar identiteit voor staat. Het geluk van de klant wordt vertegenwoordigd, het eigen geluk van de medewerker en in de interactie ontstaat toegevoegde waarde en een financiële vergoeding, ofwel het geluk van de aandeelhouder.

Alles komt samen in deze interactie. Hoe organiseer je deze verschillende belangen nu in de interactie tussen medewerker en klant? Het uitgangspunt is het organiseren van een ondersteunende en positief stimulerende omgeving, waarin de toegevoegde waarde in de relatie klant en medewerker centraal staat.
Alle activiteiten die niet direct verbonden zijn met de relatie klant en medewerker, zijn vaak overbodig en vormen eerder een hindermacht (lees: bureaucratie) dan een ondersteuning.

Deze activiteiten moeten direct worden gestaakt. Op het moment dat de zeggenschap over het HOE zo laag als mogelijk in de organisatie ligt, ontstaat er minder bureaucratie. Merkwerkers geven vanuit zelfsturing invulling aan de belofte van de organisatie. Zij weten immers wat er nodig is.

Ruilrelatie

Daarnaast gaat Gelukkig Organiseren over het helder maken van de ruilrelatie die medewerker en organisatie met elkaar aangaan: Wat kom je halen en wat kom je brengen?

Hierin is het logisch dat de medewerker zo optimaal als mogelijk de belangen in de relatie met de klant moet realiseren. Echter hoe zorgt de medewerker dat zijn eigen identiteit voldoende samenvalt met de identiteit van de organisatie?

Dit kan door medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte  te geven over datgene wat hij of zij vanuit het eigen talent en deskundigheid aan kan. En door continu in gesprek te gaan met collega’s en leidinggevenden om in het samenbrengen van de verschillende belangen duidelijkheid te scheppen.

Hoe meer duidelijkheid, hoe beter wij met elkaar in staat zijn om Gelukkig te organiseren.

Workshops gelukkig organiseren

In de workshops Gelukkig Organiseren op 11 en 25 oktober bij Berckeley Square en op 1 november bij Managementboek.nl (zie www.berckeleysquare.nl) geven wij aan op welke wijze gelukkig organiseren in jouw organisatie of voor jouzelf zou kunnen werken.

Niet door een projectplan te schrijven, maar door meer zicht te krijgen op je eigen kern en de kern van de organisatie. Daarnaast kijken we naar het verschil in sturen op principes in plaats van sturen op instructie.

Dit artikel is geschreven door Raymon Geurts van BerckeleySquare.

In het kader van onze gezamenlijke sessie op 1 november over gelukkig werken samen met o.a. Ad Bergsma, Erwin Klappe & Managementboek. Via deze link kan je 20 procent relatie korting krijgen op deze mooie middag.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *