Digitale Masterclass Sturen op Werkgeluk voor Leidinggevenden

Werkgeluk is de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema geworden. Tijdens corona is het belang van werkgeluk en werkbeleving nog belangrijker geworden. Werkgeluk beschermt medewerkers tegen stress, draagt bij aan de wendbaarheid, focus en innovatiekracht. Voor veel millennials (en in toenemende mate ook andere leeftijdsgroepen) is werkgeluk belangrijker dan de hoogte van het salaris of de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het ervaren en verder integreren van werkgeluk binnen de organisatie. Tijdens deze masterclass “leidinggeven aan werkgeluk” kijken we naar wat werkgeluk is, hoe dit samenhangt met andere variabelen zoals verzuim en productiviteit. We kijken naar de fundamenten van werkgeluk en hoe je hier als leidinggevende zelf aan kan bijdragen.

Verder kijken we ook naar ons eigen werkgeluk en hoe je hier als leidinggevende over in gesprek kan gaan met de medewerker op een nuchtere, praktische & inspirerende manier. Deze sessie creëert een gezamenlijk begrippenkader wat betreft het thema werkgeluk. De sessie is online en duurt ongeveer 90 minuten.

digitale masterclass werkgeluk onno hamburger

Hoe werkt het?

Deze masterclass is een combinatie van korte stukjes theorie, praktische oefeningen, leuke filmpjes en motiveert en stimuleert medewerkers om zelf met dit thema aan de slag te willen gaan. Een belangrijk onderdeel van dit verhaal is dat we zelf meer invloed op ons werkgeluk hebben dan we vaak denken.

De sessie verloopt volledig online. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Zoom. Zoom zorgt voor kwalitatieve goede audiovisuele mogelijkheden en geeft deelnemers een betere ervaring dan andere videobel programma’s. Zoom maakt verder break out rooms mogelijk. Dit zijn kleine virtuele sub ruimtes waarin deelnemers in twee- of drietallen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Onze ervaring is dat deze break out rooms cruciaal zijn om deze sessies interactief te laten verlopen. Deelnemers zijn vaak verrast door de impact en inspiratie die wordt veroorzaakt door onze online sessies.

In maart 2020 waren er nog wat veiligheid issues met Zoom maar sinds die tijd is dit sterk verbeterd en nu is de veiligheid van Zoom vergelijkbaar met die van Microsoft Teams (zie deze link naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een analyse van verschillende videobel systemen en de veiligheid).

Wat levert het op?

Deelnemers aan deze masterclass Werkgeluk leren o.a.:

  • Waarom is werkgeluk nodig (juist nu)?
  • Wat is werkgeluk en hoe kan je daar zelf (nog meer) invloed op uitoefenen?
  • Waardoor wordt werkgeluk bepaald (en waarom is dit anders dan wij vaak denken)?
  • Hoe kan je collega’s inspireren op het onderwerp werkgeluk?
  • Wat de fundamenten zijn van floreren?
  • Hoe kan je sturen op de fundamenten van floreren als leidinggevende?
  • Hoe kan je je eigen leiderschap (en dat van jouw collega’s) vergroten?
  • Borging (hoe houd je werkgeluk vast)?

Wat zijn de investeringen?

De kosten van deze masterclass van 90 minuten voor maximaal 100 personen is dit € 1.900,00. Dit bekent dus € 19,- per persoon bij maximale inschrijving (100).

Dit is inclusief het Ebook over werkgeluk, artikel over de Chief Happiness Officer, hoofdstuk 1 uit het boek Gelukkig Werken, toegang voor de deelnemers tot een werkgeluk podcast, 5 video’s over werkgeluk en een aantal bonustips over werkgeluk. Dit exclusief BTW en exclusief extra kosten voor Zoom begeleiding. Deze sessie kan op aanvraag ook voor meer deelnemers worden gegeven (maximaal 200 personen tijdens 1 sessie).