de 7 stappen naar gelukkig werk door Onno Hamburger

De zeven 7 stappen naar meer geluk op het werk

Meer geluk in je werk!

Wie wil dat nu niet? Dat betekent immers:

 • Meer plezier ervaren in je werk
 • Met een gevoel van voldoening thuiskomen na een werkdag
 • Echt zin hebben om weer aan de slag te gaan (soms zelfs op een maandag!)
 • Energie krijgen van je werk
 • Prettig samenwerken met anderen
 • Vertrouwen hebben in je bedrijf en je collega’s
 • Trots zijn op de resultaten die je boekt
 • Jezelf waarderen om wat je doet

de 7 stappen naar gelukkig werk door Onno Hamburger
De vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar?

En we hebben het dan niet over een keertje wat meer lol in je werk hebben maar echt duurzaam meer gelukkig zijn op je werkplek. Hieronder volgen de 7 stappen™ die je moet volgen om dit te bereiken. Elke stap staat hieronder kort beschreven. Na een overzicht van de 7 stappen™ wordt iedere stap verder uitgewerkt. Veel plezier!

 • Stap 1. Achterhaal wat jou het meest belemmerd in jouw geluk op de werkplek. Heeft dit te maken met jouw persoonlijkheid, de functie of organisatie waar je werkt of jouw privé situatie? Ga daarna aan de slag om deze belemmeringen op te ruimen of te verminderen! (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 2. Zoek een functie en een organisatie die past bij jouw persoonlijkheid. Ben je bijvoorbeeld behoorlijk extravert en vind je het fijn om veel om te gaan met anderen, zoek dan ook een functie waarbij dit van je gevraagd wordt. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 3. Achterhaal welke kwaliteiten je hebt. Probeer te onderscheiden welke kwaliteiten je hebt aangeleerd onder invloed van je omgeving en welke kwaliteiten echt van jezelf zijn en jou energie geven en stimuleren. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 4. Ga op zoek naar je roeping. Doe jij echt wat jij graag wilt of doe je iets omdat je er toevallig bent ingerold? Voor een groeiend aantal mensen is het vinden van werk waarbij je het gevoel heb dat je echt iets bij kan dragen belangrijk voor zijn of haar geluk op de werkplek. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 5. Creëer een positieve atmosfeer op je werk. Geef oprechte complimenten aan anderen. Zorg voor een goede positieve relatie met jouw leidinggevende. Help eens een collega uit de brand. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 6. Creëer naast je werk voldoende tijd voor jezelf, je partner, vrienden en familie. Zorg ervoor dat je ook vrienden hebt buiten je werk. Zoek naast je werk ook naar passies waar je je helemaal in kan verliezen. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 7. Check regelmatig bij jezelf. Haal je nog voldoende plezier, voldoening en zingeving uit je werk? Zo niet, neem dit signaal serieus. Ga ermee aan de slag. Loop de 7 stappen™ nogmaals door! (klik hier voor meer toelichting)

Hieronder een verdere invulling van ieder van de bovenstaande 7 stappen:

Stap 1

gaat erom te achterhalen wat jou het meest belemmerd in jouw geluk op de werkplek. Kijk voor jezelf naar de volgende 21 factoren. De factoren zijn als volgt ingedeeld:

 • Factor A t/m I gaat over jouw persoonlijkheid en je werk
 • Factor J t/m R gaat over jouw werkomgeving
 • Factor S t/m U gaat over je privé situatie

Kijk hoe jij ervoor staat wanneer je naar deze factoren kijkt.

 1. Ervaar jij meer negatieve emoties zoals boosheid, verdriet, angst of machteloosheid in je werk dan je zou willen? ja /nee
 2. Ervaar je te weinig samenwerking met anderen in je werk? ja /nee
 3. Wordt jouw behoefte aan afwisseling en uitdagingen in je werk voldoende bevredigd? ja /nee
 4. Vind je het moeilijk om gewoon samen te werken met collega’s en heb jij steeds de neiging om te gaan vergelijken en in de ‘competitie’ te schieten? ja /nee
 5. Vind jij het moeilijk om doelgericht te werken, gefocust te blijven en zaken echt af te ronden op je werk? ja /nee
 6. Vind je het gemakkelijk om optimistisch te blijven op je werk? ja /nee
 7. Kan je jouw gevoel voor humor voldoende kwijt op de werkplek? ja /nee
 8. Past jouw baan bij wie jij bent (jouw persoonlijkheid)? ja /nee
 9. Past jouw organisatie bij wie jij bent (jouw persoonlijkheid) ja /nee
 10. Heb je een goede relatie met jouw leidinggevende? ja /nee
 11. Hoe is de sfeer op het werk? goed /slecht
 12. Hoe is de kwaliteit van de relaties die je hebt met jouw collega’s? goed /slecht
 13. Heb je voldoende uitdagingen in je werk? ja /nee
 14. Heb je het idee dat je voldoende tot je recht komt in je werk? ja /nee
 15. Zijn er momenten op je werk dat je helemaal in ‘flow’ bent en je de tijd vergeet? ja /nee
 16. Heb je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen bijvoorbeeld door middel van opleidingen en trainingen op je werk? ja /nee
 17. Heb je voldoende autonomie in je werk of heb je het idee dat je ‘gevangen’ zit? ja/ nee
 18. Ben je tevreden met de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, bonussen, etc.? ja /nee
 19. Heb je voldoende ondersteuning thuis door je partner en/ of vrienden? ja /nee
 20. Heb je voldoende tijd voor jezelf naast je werk? ja /nee
 21. Heb je voldoende tijd voor energie gevende activiteiten en passies naast je werk? ja /nee

Binnen welke categorie zit het bij jou goed en binnen welke categorie valt nog verbetering te realiseren? Wanneer er op veel factoren verbetering mogelijk is begin dan bij je eigen persoonlijkheid. Dit is iets wat los staat van je werkomgeving en je altijd met je mee draagt.

Ben jij in vergelijking met andere mensen gevoeliger voor negatieve emoties zoals boosheid, verdriet, angst of gevoelens van machteloosheid? Ga hier dan als eerste mee aan de slag. Verandering op dit gebied zal de grootste positieve bijdrage leveren aan meer geluk op de werkplek. Wat kan je doen om meer positieve gevoelens te ervaren in plaats van negatieve gevoelens? Gelukkig zijn er nu voldoende methodieken die bewezen effectief zijn om een duurzame verandering bij jou te creëren. Hieronder noem ik er vier:

 1. Heart Math kan je helpen om de hoeveelheid negatieve emoties te verminderen zodat je beter kan presteren en je gelukkiger voelt in je werk.
 2. Rationeel Emotieve Training/ Therapie (RET) kan je helpen om minder geleefd te worden door negatieve en vaak irrationele gedachten die er voor zorgen dat je overmatig bezorgd, angstig, geïrriteerd en opgefokt bent op je werk.
 3. Training of coaching op het gebied van geluk op het werk kan je helpen om meer inzicht te krijgen in datgene dat jou belemmerd, concrete handvatten te bieden om deze belemmeringen uit de weg te ruimen en ondersteunt je om weer met meer plezier, voldoening en zingeving aan het werk te kunnen gaan.
 4. Eye Movement Desensitation and Reprocessing (EMDR) kan je helpen om negatieve (traumatische) ervaringen uit het verleden te verwerken.

Wanneer je meer wilt weten over wat je kan doen om specifieke factoren te verbeteren om jouw geluk op de werkplek te vergroten stuur dan jouw vraag per email naar Onno Hamburger

Voor nu gaan we door naar de verdieping behorende bij stap 2:

Stap 2

Zoek een functie en een organisatie die past bij jouw persoonlijkheidsstructuur.
Iedereen heeft een bepaalde unieke persoonlijkheidsstructuur. Deze structuur is redelijk stabiel en bepaald wat jij leuk vindt, waar je je in kan ontwikkelen en waar jouw beperkingen liggen. Logischerwijs is jouw persoonlijkheidsstructuur bij het vergroten van geluk op de werkplek erg belangrijk. Wanneer persoonlijkheid en functie bij elkaar aansluiten dan is dat ideaal. Wanneer dit niet het geval is liggen gevoelens van ongeluk (en verminderde effectiviteit) op de loer.

Onder psychologen is de laatste jaren de consensus ontstaan dat onze persoonlijkheid bestaat uit vijf domeinen. De zogenaamde Big 5. Deze domeinen zijn onafhankelijk van elkaar, redelijk constant door de tijd heen en bepalen jouw persoonlijkheid.

Deze vijf domeinen zijn:

 • Domein 1. Neuroticisme of mate van gevoeligheid voor negatieve emoties
 • Domein 2. Extraversie of mate van gerichtheid op anderen
 • Domein 3. Openheid of mate van openheid naar nieuwe ervaringen
 • Domein 4. Altruïsme of mate van gerichtheid op samenwerken dan wel competitie
 • Domein 5. Consciëntieusheid of wel mate van gefocustheid en doelgerichtheid

Op ieder van de vijf domeinen kan je van laag te hoog scoren. Afhankelijk van een specifieke functie is het handig hoog dan wel laag (of gemiddeld) te scoren op de verschillende domeinen.

Als leidinggevende is de klassieke norm bijvoorbeeld een lage score op neuroticisme, hoog op extraversie, gemiddeld op openheid, laag op altruïsme en hoog op consciëntieusheid.

Ben jij benieuwd hoe jij scoort op de Big 5. Voor een mini Big 5 score kan je kijken op: Mini Big 5 Test. Deze test heeft echter slechts beperkte validiteit en betrouwbaarheid. Wanneer je de uitgebreide Big 5 test wilt doen moet je mij maar even een email sturen: Onno Hamburger

We gaan door naar Stap 3 waarbij het achterhalen van jouw kernkwaliteiten centraal staat.

Stap 3

Sommige dingen doe je omdat anderen dat prettig vinden. Andere dingen doe je omdat je er zelf een prettig gevoel bij krijgt. Wanneer je sterk op de ander gericht bent kan het zijn dat je vooral werk aan het verzetten bent om anderen niet teleur te stellen. Ga bij jezelf te raden hoe dat bij jouw werkt. Maak jij bijvoorbeeld elke vergadering de notulen omdat je notuleren zo leuk vind of heeft dit met iets anders te maken?

Maak gedurende een aantal weken een lijst van de activiteiten die je doet op je werk. Ga daarna eens kijken welke activiteiten je energie kosten en welke jou energie opleveren. Sommige dingen heb je misschien aangeleerd (en ben je zelf goed in geworden) omdat andere dat prettig vonden dat jij dat deed, niet omdat je daar zelf energie van krijgt. Maak hierna een Not-To-Do-Lijst (in plaats van een To-Do lijst) van wat je de komende weken niet gaat doen. Dit gaat jou heel veel extra energie en plezier in je werk opleveren. Enjoy!

Door naar de vierde stap:

Stap 4

gaat over het belang van het vinden van jouw roeping. Ik hoor van veel mensen dat zij qua werk maar ergens in zijn gerold. Vaak meer gestuurd door anderen of door toeval zijn ze in een bepaalde functie terecht gekomen. De afgelopen jaren zijn ze er wel steeds beter geworden in hun werk maar de twijfel blijft knagen. Is dit nu echt wat ik wil, is dit nu echt waar ik hier voor op aarde ben? Herken je deze gevoelens van onrust? Zo niet, ga door naar de volgende stap. Zo ja dan is het tijd om op zoek te gaan naar jouw roeping. Hoe vind je die? Je kan hem nergens kopen en ‘em vinden kost je minimaal een jaar!

Er zijn verschillende manieren om op zoek te gaan naar jouw roeping. Eén ervan begint vooral met veel dromen en fantaseren. Koop een lot in de loterij. Liefst voor een lot wat geruime tijd later wordt getrokken (minimaal een maand). Neem daarna regelmatig de tijd (minimaal 2 uur per week) om te fantaseren wat je in je leven zou veranderen wanneer je € 10.000,- € 100.000,- of € 1000.000,- zou winnen.

Schrijf zo specifiek mogelijk op wat je zou veranderen, wat je anders zou doen in je werk en je leven. Kijk of jouw wensen veranderen gedurende de weken waarop je je voorbereid op de trekking van de loterij. Neem na de loterij de tijd om te kijken welke plannen je toch uit zou kunnen voeren zonder dat je het geld gewonnen hebt. Kijk ook eens of achter dromen over bijvoorbeeld een bed & breakfast in Costa Rica wensen zitten op een dieper niveau die ook in je huidige leven uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld een behoefte aan vrijheid om leuke dingen te doen die je ook in Nederland kan inzetten door bijvoorbeeld een dag per week minder te gaan werken.

Kijk of je door een aantal malen deze cyclus te doorlopen (elke maand weer een lot kopen) een steeds helderder beeld krijgt van jouw roeping (en misschien is dat wel die Bed & Breakfast op die prachtige locatie). Ik ben zelf erg benieuwd naar de wensen en fantasieën die ontstaan naar aanleiding van deze oefening! Stuur maar een email met jouw dromen & fantasieën dan kan ik deze weer een mooi (en voor anderen inspirerend) plekje geven op deze website. Stuur jouw email naar Onno Hamburger

We gaan nu door naar stap 5.

Stap 5

gaat over het creëren van een positieve atmosfeer op je werk. Veel organisaties zijn probleemgericht. Intern is men vooral gericht op wat er verkeerd gaat. Feedback gaat vaak over dingen die niet goed lopen. Soms geven mensen elkaar juist geen feedback maar praten (roddelen) er wel onderling over. Dit genereert een negatieve atmosfeer. Dit soort negativiteit is besmettelijk. Medewerkers weten vooral van elkaar wat de ander niet goed doet. De aandacht op datgene wat wel goed gaat en waar uiteindelijk het geld mee wordt verdient wordt steeds minder. Mensen werken veel prettiger in een positieve, constructieve werkomgeving. Zij zijn productiever, innovatiever, creatiever en worden minder snel ziek wanneer er een positieve werksfeer hangt.

Zorg ook voor een goede band met jouw leidinggevende. Een positieve relatie met de leidinggevende is voor veel medewerkers één van de belangrijkste factoren bij geluk op de werkplek. Merk je dat de relatie niet goed is ga hier dan actief mee aan de slag. Geef bij je leidinggevende aan wat je zou willen veranderen in de verhouding en op welke manier. Kijk ook oprecht naar wat je zelf beter zou kunnen doen om de relatie te verbeteren. Vraag jouw leidinggevende en andere collega’s om feedback en onderneem actie. Wanneer je merkt dat jouw leidinggevende niet open staat voor feedback of niet de bereidheid om te veranderen maak dan voor jezelf de afweging. Wanneer de impact op jouw geluk in je werk te groot is overweeg dan een andere functie binnen of buiten de organisatie te zoeken. Blijf niet zitten in een verzuurde werkrelatie. Dat is slecht voor jezelf maar ook voor de organisatie.

We gaan door naar de zesde stap:

Stap 6

gaat over balans in je werk. Of je voldoende tijd creërt naast je werk voor activiteiten die jou energie geven zoals hobbies en contact met je partner, vrienden en familie. Niemand kan leven van alleen maar werk. Af en toe een beetje afstand tot je werk is gezond. Vrienden die geen collega’s zijn kunnen je helpen om met wat meer afstand te kijken naar je huidige werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die minimaal drie mensen om zich hebben die ze volledig kunnen vertrouwen en bij wie ze af en toe lekker ongestoord en ongecensureerd hun gal kunnen spuien, veel beter met stress om kunnen gaan dan mensen die dit niet hebben.

Zorg er verder voor dat je buiten de rol die je speelt in je werk ook nog andere rollen hebt in je leven. Wanneer alles gecentreerd is rond jouw baan en jou functie maakt dit je erg kwetsbaar. Negatieve dingen die op je werk gebeuren hebben gelijk een grote impact op je gehele leven. Wanneer je naast directeur ook nog vader, zeil instructeur & recensent bent heb je je eieren verdeeld over verschillende mandjes. Wanneer zeilen dan ook nog eens een passie is waarin je jezelf helemaal kwijt kan dan helpt dit ook om de broodnodige afstand tot je werk zo nu en dan te creëren.

De laatste stap en zevende stap geeft aan de weg naar meer geluk op de werkplek eigenlijk regelmatig moet doorlopen. Je bent nooit klaar.

Stap 7

Bij stap 7 staat de check centraal of je nog voldoende plezier, voldoening en zingeving uit je werk haald? Er is er maar één die echt weet of hij of zij voldoende gelukkig wordt van zijn huidige baan en dat ben jij! Vrienden, familie, collega’s, leidinggevenden kunnen hier hun eigen ideeën over hebben maar er is er maar één die we
et hoe het van binnen voelt. Leer te vertrouwen op je eigen gevoel en je eigen intuïtie.

Merk je dat je vaak negatieve gevoelens ervaart naar aanleiding van je werk neem dit dan serieus. Negatieve emoties zijn bedoeld als boodschappers. Het voelt slecht omdat je er wordt geacht iets mee te gaan doen. Negatieve emoties zijn boodschappers die aan moeten zetten tot actie. Blijf je te lang hangen in negatieve emoties dan gaat dit ten koste van jezelf. In het begin voel je je wat vermoeider en ga je met wat minder plezier naar je werk. Na verloop van tijd merk je misschien dat je weerstand wat afneemt en wordt je sneller ziek. Druk het niet weg maar neem dit soort signalen serieus. Dat is beter voor jezelf en uiteindelijk ook beter voor je omgeving en de organisatie waarin je werkt.

Beetje moe geworden van al die stappen en al die informatie? Denk eraan dat ook je ook deze 7 stappen voor jezelf leuk moet houden. Maak naar aanleiding van dit stuk geen uitgebreide en gedetailleerde plannen die niet leuk zijn om uit te voeren en waarschijnlijk toch in de la blijven liggen. Maak het leuk, maak het plezierig. Neem een dag vrij om hier tijd aan te besteden. Ga lekker bij een strandtent zitten met een ijsthee erbij. Geniet van het proces om je eigen geluk te vergroten. Misschien komen we elkaar wel tegen daar bij die ene strandtent. 😉

Enjoy,
Onno
©

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *