De wereld is de afgelopen jaren radicaal veranderd. De meeste mensen hebben dit nog niet door. Vroeger, nog niet eens zo lang geleden, kwamen medewerkers solliciteren bij de organisatie. De organisatie was streng, stelde hoge eisen en kreeg altijd voldoende mensen. Een sollicitatie openzetten en daarna stroomden de sollicitatie binnen. Daarna was het harde werk vooral selecteren en kiezen.

De afgelopen jaren is de wereld drastisch veranderd. Zeker sinds corona is het tekort aan mensen enorm. Door de vergrijzing zijn er steeds minder mensen terwijl mensen in toenemende maten uitstromen. De mensen die overblijven krijgen het steeds drukker en ervaren steeds meer werkdruk en negatieve stress. Ondertussen verandert de technologie razendsnel. Nieuwe systemen, andere manieren van werken, nieuwe procedures en regels vragen om continue verandering.

De opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat werk niet verdwijnt maar sterk en snel verandert. De energietransitie, klimaatveranderingen en toegenomen diversiteit zorgen voor nieuwe manier van werken en nieuwe normen en waarden. Verschillende oorlogen en crisis in de wereld zorgt voor een steeds sneller veranderende wereld.

Om voldoende mensen te trekken, deze te behouden en te laten floreren zodat zij al lerend zich kunnen aanpassen en de klant kunnen bedienen hebben we een hele andere manier van werken nodig. Werk waarbij het floreren van mensen centraal staat. Niet meer de effectiviteit en efficiency. Al kan dat wel een gevolg zijn.

Daardoor zal werk anders moeten worden georganiseerd. Zullen leidinggevenden anders moeten worden opgeleid. Zullen teams anders moeten worden gestructureerd en zullen medewerker zelf ook anders moeten gaan functioneren. De kern van deze andere manier van werk is de werkgeluk tranisatie. Hieronder zal ik uitleggen wat ik daaronder versta.

Wat is werkgeluk?

Is werkgeluk voor ieder hetzelfde?

Wat zijn de fundamenten van werkgeluk?