De ontbrekende factor bij het organiseren werkgeluk

Liberating Structures sessie in Londen

Stel jouw medewerkers zijn zich voldoende bewust van zichzelf, weten wat hun eigen sterke punten zijn en zij kunnen zichzelf goed sturen. Als leidinggevende geef jij hen voldoende waardering, vertrouwen en autonomie en weet jij voldoende verbinding te creëren. Je hebt dan als leidinggevende uit 2 van de 3 onderdelen het optimale gehaald. Er mist echter nog 1 cruciaal onderdeel. Hoe werk je samen met elkaar? Veel organisaties functioneren nog steeds hiërarchisch en bureaucratisch. Mede daardoor ervaren medewerkers vaak minder betrokkenheid en minder ruimte om mee te kunnen sturen.

Betrokkenheid medewerkers is laag

Onderzoek naar het niveau van betrokkenheid van medewerkers weerspiegelt dit gemis. Sommige onderzoeken (bijvoorbeeld het onderzoek van Gallup) zeggen dat slechts 9% van de Nederlandse medewerkers echt betrokken zijn bij hun werk. Dat lijkt mij wat pessimistisch. Ik vertrouw zelf meer op het wetenschappelijk onderzoek van o.a. Schaufeli. Hier komt Nederland er beter uit (en zelfs het beste van Europa). Toch zijn ook deze cijfers nog steeds niet om over naar huis te schrijven (19 procent betrokken medewerkers in plaats van 9 procent bij Gallup).

Zelforganisatie leidt tot werkgeluk

Om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen (en het werkgeluk duurzaam te verhogen) zullen we deels anders moeten gaan (samen)werken. Tot nu toe waren daarvoor een aantal alternatieven beschikbaar. Volledige zelforganisatie lijkt zo’n mogelijkheid te zijn. In bepaalde organisaties zoals Buurtzorg werkt dit fenomenaal. Zelforganisatie is echter niet voor iedere organisatie (of medewerker) geschikt. Agile werken lijkt een andere manier te zijn om meer betrokkenheid en autonomie te genereren. Maar ook deze, uit de ICT afkomstige methodieken, blijken niet voor iedere organisatie even geschikt te zijn.

Liberating Structures als andere manier manier van werken

Begin 2018 werd ik door Ronald Doelen (een goede vriend en ervaren Senior Scrum Master) op het pad van Liberating Structures gezet. Liberating Structures zijn gemakkelijk te leren microstructuren (meer dan 33) om beter samen te werken en het onderlinge vertrouwen te vergroten. Deze microstructuren bevorderen de betrokkenheid binnen groepen (van kleine tot zeer grote groepen) waardoor iedereen met energie en plezier aan de slag gaat.

Dit (hierboven) zijn de 33+ Liberating Structures

De afgelopen maanden ben ik met een aantal van deze micro structuren aan de slag gegaan. Ik ben enorm enthousiast geworden en ik ben echt verbaasd over de eenvoud en de kracht van deze manier van werken. Recent heb ik een opleiding gevolgd in Londen om me er zelf verder in te verdiepen. Daar werden succesvolle toepassingen bij o.a. de NASA, verschillende ziekenhuizen en de NHS besproken.

In 2019 ga ik Werkgeluk en Liberating Structures combineren bij een aantal organisaties. Heb jij hier ook interesse in? Stuur mij dan even een berichtje (onno@gelukkigwerken.nl) dan neem ik contact met je op om dit verder te bespreken.

Bekijk hier een video voor meer achtergronden bij Liberating Structures.

Voorbeeld van een Liberating Structure (1-2-4-iedereen)

Een voorbeeld van zo’n microstructuur is bijvoorbeeld; 1-2-4-iedereen. Bij deze microstructuur kan je een viertal stappen onderscheiden.

1. Individuele zelfreflectie over een gedeelde uitdaging, gekaderd als een vraag (bijv. Welke kansen zie je om vooruitgang te boeken bij deze uitdaging? Hoe ga je om met deze situatie? Welke ideeën of acties beveel je aan?)
(1 minuut)

2. Genereer ideeën in paren, voortbouwend op ideeën uit zelfreflectie.
(2 minuten)

3. Deel en ontwikkel ideeën van je paar in viertallen (merk overeenkomsten en verschillen op).
(4 minuten)

4. Vraag: “Wat is één idee dat opviel in je gesprek?” Elke groep deelt één belangrijk idee met iedereen.
(5 minuten)

Bovenstaande structuur zorgt ervoor dat iedereen bij het gesprek betrokken wordt. Er is verder een duidelijke structuur en tijdsindeling. Door verschillende structuren achter elkaar te zetten breng je een hele groep in beweging. Je betrekt iedereen bij de ideeënvorming en besluitvorming maar ook bij het omzetten tot concrete acties.

(bron Nederlandstalige Liberating Structures)

Meer weten over hoe jij als coach of leidinggevende (nog beter) kan coachen en sturen op werkgeluk? Bekijk dan eens onze opleiding tot Coach Werkgeluk of onze opleiding tot Chief Happiness Officer