world happiness report 2013 - Gelukkig werken

Nederland staat nu nog in top van gelukkigste landen

De afgelopen week is het World Happiness Report van de Verenigde Naties verschenen. Een prachtig rapport waarin de mate van geluk in 156 landen uitgebreid wordt geanalyseerd en vergeleken. Door de analyse wordt duidelijker wat bepalend is voor geluk en wat we kunnen doen om mensen gelukkiger te maken.

world happiness report 2013 - Gelukkig werkenTop vijf positie

Net als vorige jaar staat Nederland weer in de top 5 van meest gelukkigste landen. Een mooie vierde plek vlak achter landen als Denenmarken (1), Noorwegen (2) en Zwitserland (3). Wanneer je naar de minst gelukkige landen van de wereld kijkt dan blijkt dit veel te maken hebben met armoede, corruptie en gebrek aan keuzemogelijkheden. De inwoners van Afrikaanse landen als de Centraal Afrikaanse Republiek, Benin en Togo zijn het minst gelukkig. Bij de gelukkigste landen speelt bruto nationaal product een rol maar daarnaast gaat het bijvoorbeeld om de mate van keuzevrijheid, de aanwezigheid van sociale voorzieningen en de mate van gelijkwaardigheid.

Meer winst door gelukkiger medewerkers

In het rapport wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het effect van geluk en ongeluk op de werkplek (zie pagina 56 e.v.). Gelukkige medewerkers zijn volgens verschillende onderzoeken in dit rapport:

 • productiever
 • creatiever
 • innovatiever
 • en verzuimen minder

Ze werken beter samen en worden beter beoordeeld door collega’s en managers.Gelukkige medewerkers dragen verder op een positievere manier bij aan de winst, prestaties en sales van een organisatie dan minder gelukkige medewerkers.

Houdt Nederland het vol in de kopgroep?

Het rapport maakt ook duidelijk dat de negatieve impact van gebrek aan werk enorm is. Door de euro crisis maken inwoners van landen als Spanje en Griekenland mede daardoor een enorme daling mee in de hoogte van hun geluk. Gedwongen werkeloos speelt daarbij een belangrijke rol. Wat dat betreft zou onze vierde plek wel eens niet zo stabiel kunnen zijn als we zouden willen de komende jaren. De sterke groei van de Nederlandse werkeloosheid zou zeer goed kunnen leiden tot een flinke daling in de ranglijst van gelukkige landen. Wat denk jij? Blijven we ook het komende jaar in de top 5 van gelukkigste landen of is het onontkoombaar dat we gaan zakken?

Het World Happiness Report 2013 is echt de moeit waard om zelf even in te kijken. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan even hier. Ik ben benieuwd wat jij eruit haalt! Laat hieronder maar weten wat jouw conclusies zijn!

Zie hier voor de wereldkaart van geluk.

Interview Altijd Jong Op RTL

In het programma Altijd Jong op RTL word ik op zondag 8 september geïnterviewd door Winston Post over Gelukkig Werken.

Wereldwijd geluk

Winston begint het programma met het feit dat wereldwijd 80% van de medewerkers ontevreden zijn met hun werk.

Dat zoveel mensen niet tevreden zijn met hun baan is eigenlijk best logisch. Je zal ook maar een iPhone in elkaar moeten zetten in China of als werk sulfer verzamelen bij een vulkaan in Indonesië. Het grootste deel van de mensen heeft een dergelijke baan.

Europees geluk

Wij hebben in Europa over het algemeen meer geluk. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de mate van geluk in Europa en specifiek Nederland?

Europeanen geven hun werk gemiddeld een 5.1 op een schaal van 10. Belgen blijken het meest gelukkig te zijn in het werk. 71% van de Belgen geeft aan gelukkig te zijn in het werk. Gemiddeld geven zij hun werk een 5.9.Nederland scoort tweede binnen Europa met een gemiddelde score van 5.1 op een schaal van 1 tot 10.

Geluk en werk steeds belangrijker

Aan het geluk van onze medewerkers valt dus nog behoorlijk veel te verbeteren. Vooral als je je realiseert dat ongelukkige medewerkers slechter presteren, meer verzuimen en een slechtere service leveren aan de klant. Behalve veel persoonlijk ongeluk kost dit organisaties jaarlijks miljarden.

De roze bril van werkgevers

Waarom besteden werkgevers, ondanks deze hoge kosten, zo weinig aandacht aan de mate van (on)geluk in het werk? Eén reden is dat geluk in het werk weinig wordt gemeten door organisaties. Een tweede reden is dat werkgevers met een roze bril naar hun medewerkers kijken.

Wanneer werkgevers wordt gevraagd hoe gelukkig zij denken dat hun medewerkers zijn dan schatten het in op een gemiddelde van 7.2. We zagen eerder dat medewerkers dit zelf meer dan 2 punten lager inschatten. Het wordt dus tijd dat ook werkgevers meer aandacht gaan geven aan dit voor medewerkers vaak zeer belangrijke onderwerp.

Je eigen geluk vergroten

De uitzending is te zien in het programma van zondag 8 september om 11.20. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op het onderwerp gelukkig werken en hoe je dat kan vergroten bij jezelf. Hieronder het interview.

Laat me even weten wat je ervan vindt!

Gelukkig werken in de zorg

Gelukkig werken in de zorg - Onno Hamburger

image by Kate ter Haar, katerha on flickr

Er komt steeds meer druk te liggen op medewerkers. We moeten in Nederland de afgelopen jaren immers steeds meer met minder. Dit zie ik terug in alle sectoren.

Veranderingsgolf, ook in de zorg

Eerst waren de commerciële organisaties aan de beurt en de afgelopen jaren zie ik precies hetzelfde principe ook terug komen in non-profit organisaties zoals gemeentes, ministeries en zelfs ziekenhuizen. Het effect van deze veranderingsgolf is overal hetzelfde. Medewerkers van organisaties reageren op drie manieren:

 • Een deel schiet in de stress en gaat keihard aan de slag. Vaak als een kip zonder kop en moeilijk te volgen voor anderen. Managers vallen vaak binnen deze categorie.
 • Een tweede groep wordt boos op de organisatie, de leidinggevende of collega’s. Zij zetten zich vooral af tegen wat er gebeurt.
 • De derde groep schiet in de overleefstand. Bukken, jezelf gedeisd houden en hopen dat het overwaait.

Of medewerkers nu reageren door angstig te zijn, boos te worden of te “bevriezen”, dit zijn natuurlijk allemaal reacties die je als organisatie niet wilt. Je hoopt dat jouw mensen proactief, wel overdacht, betrokken en het liefst bevlogen aan de slag gaan.

Wat kan je als organisatie doen om bevlogenheid te bereiken?

Allereerst door je te realiseren dat de reacties van werkend Nederland heel natuurlijk zijn. Tijdens periodes van grote onzekerheid gaan mensen primair reageren. Dat zit ons al vele duizenden jaren ingebakken en is slechts beperkt veranderbaar. Acceptatie is dus de eerste stap. Door na deze acceptatie medewerkers en managers te helpen hun eigen autonomie, meesterschap en wederzijdse verbinding te vergroten, biedt je mensen tegengif om niet in de stress te schieten maar gelukkig en professioneel aan de slag te kunnen.

Ook in de zorg komen medewerkers in toenemende mate onder druk te staan. Er wordt steeds meer geautomatiseerd (o.a. door middel van de zogenaamde ’elektronische koeien’ aan het bed) en er moeten meer handelingen worden verricht met minder mensen. Hoe zorg je er dan voor dat je de zorg voor de patiënt toch van hoog  niveau houdt?

Training in de praktijk gemeten

Als onderdeel van een groter traject om de kwaliteit van zorg hoog te houden zijn we het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de medewerkers van één van de kwalitatief hoogstaande ziekenhuizen van Nederland. Een deel van de medewerkers kregen een training aangeboden van 3 keer 1 dag. De eerste dag werd voorafgegaan door een intake gesprek.  Zelden heb ik een traject meegemaakt waarbij zowel werd gemeten (inclusief een placebo groep die geen training kreeg, maar wel werd gemeten).

Duidelijke verbetering

Alhoewel de aantallen nog te klein zijn om een wetenschappelijke conclusie te trekken, bleek dat er een duidelijk verschil werd gemeten naar aanleiding van de training. Medewerkers vertonen bijvoorbeeld meer initiatief en verantwoordelijkheid. De communicatie is verbeterd en de onderlinge verbondenheid tussen medewerkers is sterk verbeterd.

Gelukkig waren de deelnemers zelf ook te spreken over de training. Dat komt naar voren uit uitspraken over de training zoals: “Ik kan mijn werk beter doen met minder energie”, “Ik word er echt een betere verpleegkundige van” en “Er is een uniek proces opgestart binnen het team met naar mijn idee onontkoombaar effect op patiënten en de organisatie”.

De komende maanden gaan we verder meten of de effecten ook maanden later nog te meten zijn. Verder gaat er ook gemeten worden wat de impact is op de patiënt. En we gaan natuurlijk kijken hoe we het vervolg op deze succesvolle pilot verder kunnen  vormgeven samen met de organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit bijzondere traject, de training Gelukkig Werken of wil je meer te weten komen over andere vormen van organiseren binnen de zorg? Schrijf je dan hier in voor onze gratis HR-middag.

Daar kan je ook Erwin Klappe ontmoeten. De HR medewerker die dit voor een belangrijk deel mogelijk heeft gemaakt binnen zijn organisatie!

 

Een volstrekt andere manier van organiseren

MuppetsEen volstrekt andere manier van organiseren. Ook (of juist) in tijden van crisis? Het is crisis. Daar kan niemand omheen. We moeten meer doen met minder mensen. Markten veranderen razendsnel of vallen helemaal weg. Dat zorgt voor angst en onzekerheid. Toch hebben we juist inspiratie, innovatie en een open blik nodig om onze problemen op een andere manier aan te pakken.

Ricardo Semler kiest er al jaren voor om binnen zijn organisatie vertrouwen, openheid en liefde centraal te stellen. Hij streeft zelfs naar gelukkige medewerkers. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Maar kunnen we zijn principes ook toepassen in onze eigen organisatie?

Binnen de visie van Gelukkig Werken proberen wij dat absoluut te doen. Soms gaat dat heel goed en op andere momenten werkt het minder en hebben we de neiging terug te vallen op oude mechanismen waarbij controle centraal staat.

Hoe werkt dat bij jou in jouw organisatie? Is organiseren a la Semler mogelijk of denk je dat het een utopie is die wellicht heel goed werkt in het zonnige Brazilië maar hier in het nuchtere Nederland niet van toepassing is?

Ik ben erg benieuwd! Praat mee in onze LinkedIn-groep.

 

 

Semler - Happiness at Work - Gelukkig Werken

Gelukkig werken volgens Semler; utopia of het nieuwe organiseren

semlerHet is crisis. Daar kan niemand omheen. We moeten meer doen met minder mensen. Markten veranderen razendsnel of vallen helemaal weg. Dat creëert angst en onzekerheid. Toch hebben we juist inspiratie, innovatie en openstaan naar nieuwe ideeën nodig om onze problemen op een andere manier aan te pakken. Ricardo Semler kiest er al jaren voor om binnen zijn organisaties vertrouwen, openheid en liefde centraal te stellen. Hij streeft naar gelukkige medewerkers. Die focus heeft hem geen windeieren gelegd. Maar kunnen wij zijn principes ook toepassen in onze eigen organisatie? 

 
Binnen onze eigen organisatie proberen wij dat absoluut te doen. Soms gaat dat heel goed maar op andere momenten werkt het minder en hebben we de neiging terug te vallen op oude mechanismen waarbij controle centraal staat. Hoe werkt dat bij jou in jouw organisatie? Is organiseren á la Semler mogelijk of denk je dat het een utopie is die wellicht heel goed werkt in het zonnige Brazilië maar hier in het nuchtere Nederland niet van toepassing is?
 
Ik ben erg benieuwd! 
 
Voor de volledigheid voeg ik nog een aantal links toe. O.a. naar het uitgebreide interview met Semler van afgelopen maandag. Veel plezier daarmee. Ik denk dat zijn werk echt een aanrader is!

Bekijk het gehele interview met Semler op Youtube:

Wil je liever de samenvatting bekijken? Bekijk uitzending gemist:

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1323461

Wie is Ricardo Semler?

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler

Semler - Happiness at Work - Gelukkig Werken

Gelukkig werken volgens Semler; utopia of het nieuwe organiseren?

semlerHet is crisis. Daar kan niemand omheen. We moeten meer doen met minder mensen. Markten veranderen razendsnel of vallen helemaal weg. Dat creëert angst en onzekerheid. Toch hebben we juist inspiratie, innovatie en openstaan naar nieuwe ideeën nodig om onze problemen op een andere manier aan te pakken. Ricardo Semler kiest er al jaren voor om binnen zijn organisaties vertrouwen, openheid en liefde centraal te stellen. Hij streeft naar gelukkige medewerkers. Die focus heeft hem geen windeieren gelegd. Maar kunnen wij zijn principes ook toepassen in onze eigen organisatie? 

 
Binnen onze eigen organisatie proberen wij dat absoluut te doen. Soms gaat dat heel goed maar op andere momenten werkt het minder en hebben we de neiging terug te vallen op oude mechanismen waarbij controle centraal staat. Hoe werkt dat bij jou in jouw organisatie? Is organiseren á la Semler mogelijk of denk je dat het een utopie is die wellicht heel goed werkt in het zonnige Brazilië maar hier in het nuchtere Nederland niet van toepassing is?
 
Ik ben erg benieuwd! 
 
Voor de volledigheid voeg ik nog een aantal links toe. O.a. naar het uitgebreide interview met Semler van afgelopen maandag. Veel plezier daarmee. Ik denk dat zijn werk echt een aanrader is!

Bekijk het gehele interview met Semler op Youtube:

Wil je liever de samenvatting bekijken? Bekijk uitzending gemist:

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1323461

Wie is Ricardo Semler?

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Semler

Geluk is een richting. Gross National Happiness in Buthan

Geluk is een richting en geen punt!

Gelukkig Organiseren

Eerst hadden we God, toen was er Geld en nu is er Geluk waar wij ons maatschappelijk meer en meer op richten. In Bhutan heeft de regering het Bruto Nationaal Product vervangen door Bruto Nationaal Geluk.

Veel landen en de Verenigde Naties hebben deze ontwikkeling opgepikt en nemen dit steeds vaker mee in hun beslissingen. Niet alleen op nationaal niveau zie je deze verschuiving plaatsvinden, maar ook op het niveau van organisaties is er een verschuiving naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ‘People’, ‘Planet’, ‘Profit’ en in sommige organisaties ‘Pride’ staan centraal in de sturing.

Er vindt een verschuiving plaats van de partijdige focus op shareholdersvalue naar de multipartijdige focus op stakeholdersvalue. Hoe verhoudt Gelukkig Organiseren zich tot het vormgeven van een dergelijke focus op stakeholdersvalue en hun niveau van Geluk.

Geluk is een richting Buthan door Goran Hoglund

Buthan by Goran Hoglund via Flickr

Waar start je?

Gelukkig organiseren start bij het helder formuleren van de identiteit van de organisatie. We noemen dit het kader van de organisatie en bepaalt het WAT! van de organisatie.

HOE deze identiteit het beste waargemaakt kan worden, ligt met name in de relatie tussen medewerker en klant. In deze relatie wordt alles waargemaakt waar een organisatie vanuit haar identiteit voor staat. Het geluk van de klant wordt vertegenwoordigd, het eigen geluk van de medewerker en in de interactie ontstaat toegevoegde waarde en een financiële vergoeding, ofwel het geluk van de aandeelhouder.

Alles komt samen in deze interactie. Hoe organiseer je deze verschillende belangen nu in de interactie tussen medewerker en klant? Het uitgangspunt is het organiseren van een ondersteunende en positief stimulerende omgeving, waarin de toegevoegde waarde in de relatie klant en medewerker centraal staat.
Alle activiteiten die niet direct verbonden zijn met de relatie klant en medewerker, zijn vaak overbodig en vormen eerder een hindermacht (lees: bureaucratie) dan een ondersteuning.

Deze activiteiten moeten direct worden gestaakt. Op het moment dat de zeggenschap over het HOE zo laag als mogelijk in de organisatie ligt, ontstaat er minder bureaucratie. Merkwerkers geven vanuit zelfsturing invulling aan de belofte van de organisatie. Zij weten immers wat er nodig is.

Ruilrelatie

Daarnaast gaat Gelukkig Organiseren over het helder maken van de ruilrelatie die medewerker en organisatie met elkaar aangaan: Wat kom je halen en wat kom je brengen?

Hierin is het logisch dat de medewerker zo optimaal als mogelijk de belangen in de relatie met de klant moet realiseren. Echter hoe zorgt de medewerker dat zijn eigen identiteit voldoende samenvalt met de identiteit van de organisatie?

Dit kan door medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte  te geven over datgene wat hij of zij vanuit het eigen talent en deskundigheid aan kan. En door continu in gesprek te gaan met collega’s en leidinggevenden om in het samenbrengen van de verschillende belangen duidelijkheid te scheppen.

Hoe meer duidelijkheid, hoe beter wij met elkaar in staat zijn om Gelukkig te organiseren.

Workshops gelukkig organiseren

In de workshops Gelukkig Organiseren op 11 en 25 oktober bij Berckeley Square en op 1 november bij Managementboek.nl (zie www.berckeleysquare.nl) geven wij aan op welke wijze gelukkig organiseren in jouw organisatie of voor jouzelf zou kunnen werken.

Niet door een projectplan te schrijven, maar door meer zicht te krijgen op je eigen kern en de kern van de organisatie. Daarnaast kijken we naar het verschil in sturen op principes in plaats van sturen op instructie.

Dit artikel is geschreven door Raymon Geurts van BerckeleySquare.

In het kader van onze gezamenlijke sessie op 1 november over gelukkig werken samen met o.a. Ad Bergsma, Erwin Klappe & Managementboek. Via deze link kan je 20 procent relatie korting krijgen op deze mooie middag.

Voordelen van gelukkig werken

Waarom zou je kiezen voor meer geluk in je werk? Goede vraag! Het is natuurlijk een puur persoonlijke keuze daar energie in te stoppen. Je kan er ook voor kiezen je te richten op effectiever werken, zodat je werk minder energie kost en minder belangrijk wordt in je leven. Andere mogelijkheden zijn dat je ernaar streeft productiever of creatiever te zijn. Dit zijn legitieme keuzes, maar de ervaring leert dat wanneer je meer geluk in je werk gaat ervaren, je andere voordelen (zoals effectiviteit, productiviteit en creativiteit) er gratis bij krijgt. Laten we eens gaan kijken naar een aantal voordelen van gelukkiger werken, zoals die in wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen.

20120915_Voordelen van gelukkig werken - Bryant Park, late Apr 2009 - 21 - by Ed Yourdon 580x384

image by Ed Yourdon on flickr

Gelukkige mensen zijn gezonder

Gelukkige mensen blijken over het algemeen gezonder te zijn dan ongelukkige mensen. Voor een deel komt dit doordat een sterk gestel ertoe bijdraagt dat mensen zich prettig voelen. Maar het effect werkt ook andersom. Geluksgevoelens hebben een positief effect op jouw gezondheid, omdat het je tegen stress beschermt. Hoe werkt dat?

Negatieve gevoelens zoals boosheid of angst gaan gepaard met extra alertheid. Stresshormonen zoals cortisol schieten door je lichaam heen. Op de korte termijn creëert dit een extra energieboost. Je hele lichaam is gereed om in actie te komen en zichzelf te verdedigen of te vluchten wanneer de situatie daarom vraagt. Een prachtig systeem, maar het zorgt voor problemen wanneer je langer door deze negatieve gevoelens wordt gekweld. Cortisol genereert op de korte termijn energie, maar kan je op de lange termijn uitputten. Als je lichaam voortdurend is gericht op actie, schieten het onderhoud en het herstel erbij in.

Uiteindelijk gaat ook je afweersysteem minder goed functioneren. Je wordt sneller ziek en vatbaarder voor ziektes zoals de griep. Mensen die chronisch ongelukkig zijn, blijken zelfs een jaar of vijf minder lang te leven dan mensen die zich beter voelen. Het effect van gelukkig zijn is zelfs vergelijkbaar met dat van niet roken! Het grote voordeel van het streven naar geluk is dat het een activiteit is die inherent prettig is. Voor andere gezondheidsmaatregelen als minder eten en drinken moet je vooral afzien van dingen die je prettig vindt, maar zoeken naar geluk biedt een beloning in zichzelf en een bonus in de vorm van een toegenomen kans op een goede gezondheid.

Beter samenwerken, meer innovatie en creativiteit

Bedrijven floreren vaker als zij meer gelukkige werknemers hebben. De reden is dat positief gestemde medewerkers veel creatiever en innovatiever zijn en ook nog eens beter samenwerken dan somber gestemde concurrenten. Hoe komt dat? Sterke negatieve gevoelens blijken een bijzonder effect te hebben op onze hersenen. We kunnen dan minder goed nadenken. Dit mechanisme wordt ook wel corticale inhibitie genoemd, wat letterlijk remming van de hersenschors betekent. Wat er feitelijk gebeurt is dat er minder bloed gaat naar bepaalde delen van onze hersenen. De bedoeling van dit mechanisme is dat we sneller handelen en geen tijd verspillen aan nadenken. Vanuit evolutionair perspectief is dat ook heel begrijpelijk. Onze voorouders hadden een veel gevaarlijker leven dan moderne (stads)mensen. Stel dat zo’n voorouder iets hoort ritselen in het bos en een tijger vermoedt in de struiken. Hij zou dan uitvoerig kunnen gaan bepalen hoe ver het beestje kan springen, of wat voor soort het is. Is het nu een Siberische, een gevlekte of een sabeltandtijger? Deze tijd kan beter besteed worden om uit de klauwen van de tijger te blijven. Primair reageren door weg te rennen of de tijger met een knuppel in de nek te slaan is dan een veel betere reactie. Niet nadenken maar handelen bij dreigend gevaar is in de loop van de evolutie van onze soort zeker nuttig geweest; alleen is het een beetje jammer dat wij in ons dagelijks leven weinig tijgers tegenkomen. In onze huidige maatschappij is het juist van het grootste belang dat we steeds in staat zijn helder te denken.

Kracht van positieve gevoelens

Het is daarbij een geluk dat we allemaal beschikken over een natuurlijk mechanisme dat voorkomt dat onze hersenen te oppervlakkig functioneren, en dat zijn positieve gevoelens. Als we ons prettig voelen is onze omgeving veilig, kunnen we de omgeving rustig verkennen en op creatieve ideeën komen. Daardoor kunnen we juist weer beter nadenken en staan we meer open naar anderen en naar nieuwe ideeën. Dat bevordert onze teamspirit, creativiteit en innovatiekracht.

Kosten en opbrengsten van (on) gelukkig werken

De impact van gelukkig werken blijkt dat ook direct terug te rekenen naar opbrengsten en kosten. Op jaarbasis blijkt een ongelukkige medewerker (met een jaarsalaris van 50.000 euro) bijvoorbeeld 2500 euro extra te kosten.

Zelf aan de slag met gelukkig werken?

Wil jij binnen jouw organisatie gelukkig werken introduceren? Je kan dit doen door een workshop of interactieve lezing te organiseren of jouw medewerkers een training werkgeluk aan te bieden. Of natuurlijk zelf als werkgelukdeskundige of gelukscoach aan de slag. Voel je vrij om ook even contact met ons te zoeken voor de juiste optie voor jou of jouw organisatie.

Online groep Gelukkig Werken

Ter ondersteuning van het boek gelukkig werken hebben we een apart LinkedIn groep in het leven geroepen.

20120824-Online Groep Gelukkig Werken - Linkedin Pen - by TheSeafarer via Flickr 580x435

image by Sheila Scarborough,The Seafarer

Doel

van dit online platform is:

 • Onze lezers in staat te stellen vragen te stellen aan de auteurs en kennis te delen rond het onderwerp gelukkig werken.
 • Onze lezers de mogelijkheid bieden in contact te komen met anderen die interesse hebben in het onderwerp gelukkig werken.
 • Op de hoogte te blijven van de nieuwe inzichten en informatie rond gelukkig werken.
 • Extra informatie te ontvangen en uitbreidingen die horen bij het boek gelukkig werken.

Via de volgende link kan je kosteloos inschrijven voor deze groep: www.gelukkigorganiseren.nl

We hopen je daar snel te ontmoeten!

Waarom gelukkig werken effectiever is dan arbeidstevredenheid - onno hamburger

Waarom gelukkig werken effectiever is dan arbeidstevredenheid!

Arbeidstevredenheid is een term uit het verleden

Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever goed voor je mensen zorgt maar verlies je de winstgevendheid en de resultaten niet uit het oog? Om deze vraag te beantwoorden wordt al jaren onderzoek gedaan naar het verband tussen arbeidstevredenheid en productiviteit. Vaak wordt er helemaal geen verband gevonden. Soms is het wel aanwezig maar is deze erg zwak (Zie MT voor interessant artikel over dit onderwerp).. Traditioneel wordt bij veel organisaties toch nog steeds de focus gelegd op arbeidstevredenheid. Vanuit de klassieke uitgangspositie dat wij (als organisatie of vakbond) gaan zorgen voor jouw tevredenheid in je werk. Arbeidstevredenheid past goed bij de oude wereld. Iedereen heeft een vaste plek, de wereld is statistisch en top down gestructureerd. Waarom gelukkig werken effectiever is dan arbeidstevredenheid - onno hamburger

Bron foto via flickr.com: lululemonathletica

Gelukkig werken past meer bij deze tijd

De dynamiek van de moderne tijd vraagt om een fundamenteel andere invalshoek. Verandering is in plaats van uitzondering regel geworden. Dit vraagt om constante aanpassing zowel van de medewerker als de organisatie. Daar past dus ook een andere manier van kijken bij. Arbeid wordt steeds individualistischer. De medewerker wordt geacht zichzelf te kennen en te sturen. Medewerkers willen in toenemende mate zelf bepalen hoe zij zich willen ontwikkelen. Daarom kiezen organisaties in toenemende mate om het geluk van de medewerkers in hun werk te gaan meten. Waarom zouden organisaties dat doen? Uit onderzoek van de afgelopen 10 jaar blijkt dat gelukkige medewerkers ten opzichte van ongelukkige medewerkers op een belangrijk aantal punten afwijken.

Gelukkige medewerkers blijken:

 • Creatiever en innovatiever te zijn
 • Bereiken hun doelen sneller
 • Hebben betere interactie met hun baas en collega’s
 • Leren sneller en leren meer
 • Gaan beter om met veranderingen
 • Krijgen betere beoordelingen
 • Behalen meer succes
 • En zijn gezonder! (dit leidt o.a. tot minder verzuim)
 • Last but not least verkiezen veel medewerkers geluk boven tevredenheid (of betrokkenheid, vertrouwen of een andere variabele)

Duidelijke relatie tussen gelukkig werken en productiviteit

Recent onderzoek (2010) uit de UK laat verder zien dat er een sterke positieve correlatie bestaat tussen gelukkig werken en productiviteit. Onderzoek van Pryce-Jones (zie hier) laat zien dat gelukkige medewerkers gemiddeld 47 % productiever zijn dan niet gelukkige medewerkers. Het onderzoek toont verder aan dat gelukkige medewerkers veel meer energie hebben, een hogere betrokkenheid hebben en meer gemotiveerd zijn dan niet gelukkige medewerkers. Uit onderzoek van de universiteit van Warwick uit 2009 (zie hier voor PDF) blijkt dat er een duidelijk (causale) relatie kan worden gevonden tussen geluk(sgevoelens) en productiviteit.

Verschil gelukkig werken en arbeidstevredenheid

Bovenstaande gegevens maakt het dus erg aantrekkelijk voor organisaties om hun aandacht te verplaatsen van de meer passieve focus op arbeidstevredenheid naar het gelukkige werken! Een belangrijke vraag is dan natuurlijk: wat is het verschil tussen gelukkig werken en arbeidstevreden? Hieronder kort een aantal verschillen:

 • Gelukkig werken gaat over eigen initiatief. In tegenstelling tot arbeidstevredenheid ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerker waarbij de werkgever kan optreden als facilitator. Pro-activiteit en eigen leiderschap worden bij gelukkig werken sterk bevorderd!
 • Bij gelukkig werken ligt de focus meer bij de persoonlijkheid en het persoonlijke. Je vraagt medewerkers ook letterlijk hoe gelukkig zij zich voelen in hun werk. Onderzoek wijst uit dat medewerkers prima kunnen aangeven in welke mate zij zich gelukkig voelen in hun werk (net zoals zij de kleur geel kunnen herkennen!)
 • Gelukkig werken is het enige concept met een duidelijke positieve correlatie met productiviteit. Deze relatie is niet terug te vinden tussen bijvoorbeeld arbeidstevredenheid en productiviteit. Daarnaast is gelukkig werken het enige concept met een progressief correlatie (hoe gelukkiger iemand in zijn werk is hoe productiever hij/ zij is).
 • Gelukkig werken blijkt een breder concept te zijn. Uit onderzoek van Pryce-Jonesblijkt dat gelukkig werken zorgt voor een hogere betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers maar een hogere betrokkenheid en tevredenheid zorgt echter niet voor meer geluk in het werk.

Wat is gelukkig werken niet!

Veel mensen denken bij geluk snel aan positief denken, een eeuwige glimlach en dat alles leuk moet zijn. Dit is niet het geval. Sterker nog! Uit onderzoek van Fredrickson (zie hier voor onderzoek) blijkt een gedwongen focus op positief denken of gedwongen glimlachen (zoals bij stewardessen) kan leiden tot een sterke toename aan stress en meer ongeluksgevoelens op het werk. Het gaat dus niet om er gelukkig uit te zien (extern) maar duurzaam gelukkig voelen (intern). Bij dat laatste kan je bijvoorbeeld plezier, voldoening en zingeving als aspecten van gelukkig werken onderscheiden. Keihard werken om tot een goed resultaat te komen, anderen mensen helpen door jouw talent vol in te zetten, zijn voorbeelden van acties die leiden tot gelukkig werken maar hoeven op het moment zelf niet altijd tot een glimlach te leiden!

Gelukkig werken: Toepassen in de dagelijkse praktijk

Wat kan je doen om gelukkig werken toe te passen op de werkplek? De eerste stap is in gesprek te gaan met de medewerker. Past het concept bij zijn of haar manier van denken en waar hij/ zij behoefte aan heeft? Wanneer deze drempel is genomen is de volgende stap de analyse. Hoe gelukkig zijn de medewerkers eigenlijk? Dit kan bijvoorbeeld 1:1 door middel van een korte vragenlijst en een gesprek met de leidinggevende of de mentor/ coach. Gelukkig werken is een ander gespreksonderwerp dan een gesprek over betrokkenheid, performance of ziekteverzuim. Niemand kan de ander dwingen zich met gelukkiger werken bezig te houden. Maar als een medewerker eenmaal de keuze heeft gemaakt en ondersteund wil worden bij gelukkig(er) werken dan zijn de krachten die loskomen (is mijn ervaring) vaak ongekend.

Heel veel succes toegewenst bij dit avontuur!

Onno Hamburger

 

Ps. Wanneer ik je op één of andere manier kan ondersteunen bij gelukkig(er)werken dan hoor ik het graag! Daar word ik ook weer gelukkiger van! J Ik ben het best te bereiken via mijn email onno@gelukscoach.nl Tot ziens!

 

Wil je op de hoogte blijven van gelukkig werken dan kunnen we ons verbinden via: