World Happiness Report

Wat is het effect van meer werkgeluk?

In 2013 verscheen de tweede editie van het World Happiness Report. Dit rapport wordt om de 2 jaar samengesteld door de Verenigde Naties. In het rapport van 2013 werd specifiek en uitgebreid aandacht besteed aan het effect van geluk en ongeluk op de werkplek. In een zogenaamde meta analyse werden de effecten van betrouwbare onderzoeken op het gebied van werkgeluk op een rijtje gezet. Zie hieronder een samenvatting van deze analyse:

Summary Happiness at work uit World Happiness Report

Uit deze meta analyse blijkt (zie ook pagina 56 van het rapport) dat gelukkige medewerkers:

 • productiever zijn
 • creatiever zijn
 • innovatiever zijn
 • en minder verzuimen

Verder werken ze beter samen en worden zij beter beoordeeld door collega’s en managers. Gelukkige medewerkers dragen verder op een positievere manier bij aan de winst, prestaties en sales van een organisatie dan minder gelukkige medewerkers.

Zie voor verdere verwijzingen naar de achterliggende onderzoeken van deze samenvatting het gehele rapport (pagina 56 e.v.).

Meer weten over hoe jij als coach of leidinggevende (nog beter) kan coachen en sturen op werkgeluk? Bekijk dan eens onze opleiding tot Coach Werkgeluk of onze opleiding tot Chief Happiness Officer

Gelukkig(er) Werken bij de overheid

Er is steeds meer aandacht voor gelukkig(er) werken bij de overheid. De druk op medewerkers en leiderschap in de publieke sector is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Mede daarom wordt het thema gelukkig werken ook daar steeds belangrijker om gezond en effectief te kunnen functioneren. Gea Peper (van het HappinessBureau) en organisator van het congres “Happy People Better Business” heeft mij geïnterviewd over gelukkig(er) werken voor het tijdschrift HR overheid. Zie hieronder de PDF van dit mooie artikel.

HR_Overheid

Download (PDF, 119KB)

Was jij niet gelukkig in je werk?

Na 16 jaar met veel plezier te hebben gewerkt ga ik Van Harte & Lingsma verlaten. Waarom ga ik weg? Ben ik niet gelukkig in mijn werk? Deze vragen krijg ik nu regelmatig. Je hebt het toch naar je zin daar? Je werkt bij een goed bureau. Je werkt met fijne, enthousiaste collega’s. Mooie klanten. Waarom zou je dat allemaal opgeven?

9416038429_86bc5f5bf8_z

Het kriebelt al langer

Mensen die mij goed kennen zullen niet verbaasd zijn dat ik de stap naar zelfstandigheid ga maken. Het kriebelt namelijk al langer. Ik had ook al enige jaren mijn eigen onderneming naast mijn vaste dienstverband. De stap naar volledig ondernemerschap is nu een logische stap. Ik heb er ontzettend veel zin in om mijn eigen organisatie Gelukkig Werken verder op te bouwen en daarmee het thema gelukkig werken in Nederland nog verder op de kaart te helpen zetten. Helemaal voor mijn eigen “toko” gaan, past bij deze stap.

Wat wil ik bereiken?

Nederlanders scoren gemiddeld een 7,2 wat betreft hun geluk in het werk. Bijna een kwart van de medewerkers scoort een 6 of lager! Dat moet @#*$# toch beter kunnen! Wij besteden een belangrijk deel van ons leven op ons werk! Waarom zou je daar niet kunnen floreren? Onze algemene gelukscore is overigens al een stukje beter dan ons werkgeluk. Wij geven onszelf daar gemiddeld een 7,5 voor. Ik wil mensen graag helpen gelukkiger te worden in het werk. Een score minimaal zo hoog als onze gewone geluksscore moet toch haalbaar zijn! Een 8 of meer zou helemaal fantastisch zijn. En waarom dan stoppen in Nederland. Sinds ons boek Gelukkig Werken ook vertaald is in het Engels krijgen wij in toenemende mate ook vragen uit het buitenland. En daar valt nog een wereld te winnen, letterlijk!

Ga ik alleen werken?

Gelukkig Werken is nooit een eenmanszaak geweest. De afgelopen jaren is een netwerk van gedreven professionals ontstaan die de passie en competenties hebben om medewerkers en organisaties te helpen gelukkiger te werken. Ad Bergsma natuurlijk als co-auteur van het boek Gelukkig Werken en gerenommeerd geluksonderzoeker. Maar bijvoorbeeld ook Erwin Klappe (Klappe traint), Rens ter Weijde (Purpose+), onderzoeksbureau Soffos en de Uitgever Boom & Nelissen zijn daarbij “partners in crime”. De komende maanden zal dit netwerk nog verder worden uitgebreid.

Zelfstandig in verbinding

Overigens ga ik niet helemaal weg bij Van Harte & Lingsma. Ik blijf als zelfstandig professional nog wel verbonden met deze prachtige organisatie. Verder gaan wij als Gelukkig Werken organisaties (zoals Van Harte & Lingsma), coaches, trainers & adviseurs ondersteunen en opleiden zodat zij zelf ook weer hun klanten kunnen helpen om gelukkiger te gaan werken. Op naar die 7,5 gemiddeld (of hoger!).

Nog gelukkiger worden?

En wat betreft mijn eigen geluk in het werk?! Ik zat al redelijk hoog (rond de 7,5). Maar ik was ook toe aan een nieuwe uitdaging. En die stap ga ik nu zetten. Of ik dat spannend vind? Zeker weten! Of ik er zin in heb? Zeer zeker! Of dat gaat leiden tot een nog hogere gelukkig werken score? We gaan het zien! Doe je mee?

 

Picture by pixagraphic

Start gratis online training Gelukkig Werken

gelukkig werken

image: Ed Yourdon via flickr

Maandag 4 maart begint onze online training Gelukkig Werken op www.AlleHenZ.nl

Ad en ik zullen daar beiden aanwezig zijn! Zien wij je daar? We hebben er veel zin in!

Bevlogen verpleegkundigen

Zoals een waterlelie zich opent voor de zon, zo opent een mens zich voor positiviteit. Dit is het effect van het verrichten van bovenstaande activiteiten (zie de eerdere blogpostvan 14 oktober 2012).  Doordat we meer positieve emoties gaan ervaren, verbreden we ons actie- en gedachterepertoire. Hierdoor bouwen we belangrijkefysieke, sociale, intellectuele en psychische hulpbronnen op. Zodoende zijn we beter voorbereid op toekomstige bedreigingen (Fredrickson, 2001).

bevlogen verpleegkundigen - Waterlily by aplart via flickr
Waterlilies Trio by aplart via flickr

3:1

Met deze toekomstige bedreigingen krijgen we allemaal vroeg of laat te maken (bijv. een reorganisatie op je werk). De vraag is wat we er tegenover stellen. Ijs wordt water, wanneer het kwik boven de 0° Celsius stijgt. Wegkwijnen wordt opbloeien, wanneer elke negatieve emotie wordt gecompenseerd door het ervaren van ten minste drie positieve emoties. Deze 3:1 positiviteitsratio is het omslagpunt (Fredrickson& Losada, 2005). Voor liefdesrelaties geldt zelfs een 5:1 ratio: elke negatieve interactie met je partner dient door vijf positieve interacties te worden gecompenseerd (Gottman, 1994).

Cola zonder prik

Cola zonder prik is te vergelijken met de ‘staat’ waarin een medewerker kan verkeren. Waar het werk eerst nog fris smaakte, rest nu een smakeloze substantie. In het eerste geval spreken we over bevlogenheid, in het laatste geval hebben we het over tevredenheid of verveling (ook wel bore-outgenoemd).

Amphia Floreert!

Hoe krijg je als verpleegkundige weer prik in de cola? Hoe kom je tot bloei? Het Amphia Ziekenhuis vult deze vraag concreet in door aan de slag te gaan met de werkgerelateerde vorm van geluk: bevlogenheid. ‘Bevlogenheid’ is inmiddels een kernwaarde van de organisatie en een speerpunt in de HR strategie. Daarnaast ontstaat er ook bottom-up in toenemende mate nieuwsgierigheid naar het thema ‘bevlogenheid’. Met de resultaten van het medewerkeronderzoek 2011 als basis, is de tijd aangebroken en de sense of urgency ontstaan om het begrip te operationaliseren. Het interventietraject Amphia Floreert is gericht op het vergroten van bevlogenheid binnen de organisatie. Een bevlogen verpleegkundige is vitaal, toegewijd en gaat op gezonde wijze helemaal op in het werk (Schaufeli & Bakker, 2001). Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten: een gelukkige medewerker en een sterke organisatie (o.a. door een stijging in patiënttevredenheid). We gaan er binnen Amphia op korte termijn mee aan de slag. Hopelijk hebben onze verpleegkundigen trek in dit geluksdieet!
Voor meer informatie over Amphia Floreert, zie ik je graag op 1 november bij de masterclass ‘Gelukkig Werken’.


Erwin Klappe is in 2010 als Arbeids- en Organisatiepsycholoog aan de Erasmus Universiteit afgestudeerd. Zijn masterthesis schreef hij, onder begeleiding van Maria Tims en prof. dr. Arnold Bakker, over de relatie tussen job crafting en bevlogenheid. Inmiddels brengt hij deze werkgerelateerde vorm van geluk vanuit de wetenschap naar de praktijk: ‘bevlogenheid’ is een kernwaarde van het Amphia Ziekenhuis geworden. Daarnaast heeft hij tijdens zijn HR traineeship het bevlogenheidsbevorderende interventietraject Amphia Floreert ontwikkeld. 
Geluk is een richting. Gross National Happiness in Buthan

Geluk is een richting en geen punt!

Gelukkig Organiseren

Eerst hadden we God, toen was er Geld en nu is er Geluk waar wij ons maatschappelijk meer en meer op richten. In Bhutan heeft de regering het Bruto Nationaal Product vervangen door Bruto Nationaal Geluk.

Veel landen en de Verenigde Naties hebben deze ontwikkeling opgepikt en nemen dit steeds vaker mee in hun beslissingen. Niet alleen op nationaal niveau zie je deze verschuiving plaatsvinden, maar ook op het niveau van organisaties is er een verschuiving naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ‘People’, ‘Planet’, ‘Profit’ en in sommige organisaties ‘Pride’ staan centraal in de sturing.

Er vindt een verschuiving plaats van de partijdige focus op shareholdersvalue naar de multipartijdige focus op stakeholdersvalue. Hoe verhoudt Gelukkig Organiseren zich tot het vormgeven van een dergelijke focus op stakeholdersvalue en hun niveau van Geluk.

Geluk is een richting Buthan door Goran Hoglund

Buthan by Goran Hoglund via Flickr

Waar start je?

Gelukkig organiseren start bij het helder formuleren van de identiteit van de organisatie. We noemen dit het kader van de organisatie en bepaalt het WAT! van de organisatie.

HOE deze identiteit het beste waargemaakt kan worden, ligt met name in de relatie tussen medewerker en klant. In deze relatie wordt alles waargemaakt waar een organisatie vanuit haar identiteit voor staat. Het geluk van de klant wordt vertegenwoordigd, het eigen geluk van de medewerker en in de interactie ontstaat toegevoegde waarde en een financiële vergoeding, ofwel het geluk van de aandeelhouder.

Alles komt samen in deze interactie. Hoe organiseer je deze verschillende belangen nu in de interactie tussen medewerker en klant? Het uitgangspunt is het organiseren van een ondersteunende en positief stimulerende omgeving, waarin de toegevoegde waarde in de relatie klant en medewerker centraal staat.
Alle activiteiten die niet direct verbonden zijn met de relatie klant en medewerker, zijn vaak overbodig en vormen eerder een hindermacht (lees: bureaucratie) dan een ondersteuning.

Deze activiteiten moeten direct worden gestaakt. Op het moment dat de zeggenschap over het HOE zo laag als mogelijk in de organisatie ligt, ontstaat er minder bureaucratie. Merkwerkers geven vanuit zelfsturing invulling aan de belofte van de organisatie. Zij weten immers wat er nodig is.

Ruilrelatie

Daarnaast gaat Gelukkig Organiseren over het helder maken van de ruilrelatie die medewerker en organisatie met elkaar aangaan: Wat kom je halen en wat kom je brengen?

Hierin is het logisch dat de medewerker zo optimaal als mogelijk de belangen in de relatie met de klant moet realiseren. Echter hoe zorgt de medewerker dat zijn eigen identiteit voldoende samenvalt met de identiteit van de organisatie?

Dit kan door medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte  te geven over datgene wat hij of zij vanuit het eigen talent en deskundigheid aan kan. En door continu in gesprek te gaan met collega’s en leidinggevenden om in het samenbrengen van de verschillende belangen duidelijkheid te scheppen.

Hoe meer duidelijkheid, hoe beter wij met elkaar in staat zijn om Gelukkig te organiseren.

Workshops gelukkig organiseren

In de workshops Gelukkig Organiseren op 11 en 25 oktober bij Berckeley Square en op 1 november bij Managementboek.nl (zie www.berckeleysquare.nl) geven wij aan op welke wijze gelukkig organiseren in jouw organisatie of voor jouzelf zou kunnen werken.

Niet door een projectplan te schrijven, maar door meer zicht te krijgen op je eigen kern en de kern van de organisatie. Daarnaast kijken we naar het verschil in sturen op principes in plaats van sturen op instructie.

Dit artikel is geschreven door Raymon Geurts van BerckeleySquare.

In het kader van onze gezamenlijke sessie op 1 november over gelukkig werken samen met o.a. Ad Bergsma, Erwin Klappe & Managementboek. Via deze link kan je 20 procent relatie korting krijgen op deze mooie middag.

7 mythes over gelukkig werken

7 mythes over gelukkig werken

We zagen al eerder dat de term gelukkig werken soms zorgt voor verwarring. Daarom benoem ik hier een aantal van deze misverstanden even kort om ze daarna te ontkrachten. Ik doe dit aan de hand van de volgende zeven mythes.
7 mythes over gelukkig werken

Measuring Time by Louise Docker (aussiegall) via Flickr

Mythe 1. Voor gelukkig werken moet alles perfect zijn.

Sommige mensen hebben het gevoel dat gelukkig werken alle negatieve gevoelens zal wegnemen. Wie dit verwacht zal teleurgesteld worden. Gelukkig werken houdt in dat de balans naar de positieve kant verschuift, en dat je het gevoel hebt dat je iets doet wat de moeite waard is. Maar zelfs in de gunstige omstandigheden hebben we soms negatieve gevoelens nodig. Ze geven ons een signaal waar dingen dreigen mis te gaan. Daarnaast helpen negatieve gevoelens om tot (gedrags)veranderingen te komen. Gelukkig werken is echter niet goed mogelijk als het blijft hangen in negatieve gevoelens. Het gevoel van machteloosheid dat hiermee samenhangt is ziekmakend. De toegenomen uitval door stress, burn-out en overspannenheid van de afgelopen twintig jaar laat zien dat dit een belangrijk probleem is.

Mythe 2. Geluk maakt lui.

Gelukkige werknemers zijn geen luie genotzoekers, ze zijn juist actiever, meer betrokken en meer resultaatgericht. Uit onderzoek komt naar voren dat gelukkige medewerkers gemiddeld 50 procent meer gemotiveerd zijn, meer dan 100 procent meer betrokken en gemiddeld 30 procent meer resultaat behalen dan ongelukkige medewerkers.

Mythe 3. Geluk is niet te meten.

Geluk is zoiets persoonlijks, dat kan je helemaal niet meten, wordt vaak beweerd. Onderzoek van de afgelopen dertig jaar laat echter zien dat de mate van geluk van individuen prima te meten is. Mensen kunnen op speciaal ontwikkelde vragenlijsten zelf goed aangeven hoe gelukkig zij zijn. Geluk is daardoor een factor die je goed kan onderzoeken.

Mythe 4. Gelukkig werken is hetzelfde als arbeidstevredenheid.

De termen zijn volle neven van elkaar, maar er is een cruciaal verschil in gebruik. Arbeidstevredenheid wordt vaak in de invloedssfeer van de organisatie getrokken die de voorwaarden moet scheppen, zodat werknemers tevreden zijn. Gelukkig werken houdt in dat de medewerker zelf meer verantwoordelijkheid neemt. Uit onderzoek blijkt dat de samenhang tussen arbeidstevredenheid en productiviteit gering is. Dit in tegenstelling tot gelukkig werken waarbij de positieve relatie met productiviteit duidelijk aanwezig is.

Mythe 5. Gelukkig werken staat los van je privéleven.

Gelukkig werken kan je niet los zien van je geluk in je leven als geheel. Aan de negatieve kant zie je dat werkloosheid een negatief effect heeft op het algemene geluksniveau van mensen. Aan de andere kant zie je dat mensen die gelukkig werken duidelijk gelukkiger zijn in het algemeen. Het hebben en ervaren van plezier, voldoening en zingeving door werk heeft blijkbaar een duidelijk positief effect op het algemene geluksniveau. En andersom, natuurlijk.

Mythe 6. Gelukkig werken is alleen voor hoger opgeleiden.

Sommige mensen denken dat nadenken over plezier, voldoening en zingeving in je werk alleen iets is voor hoger opgeleiden. Niets is minder waar. Op ieder opleidingsniveau zie je een vergelijkbaar percentage mensen dat met hart en ziel werkt, terwijl een ander deel alleen werkt voor het geld. Wel blijkt dat specifieke kenmerken van werk van belang zijn. Wie meer autonomie ervaart, voelt zich gelukkiger. Mensen die leidinggeven of eigen baas zijn, zijn gemiddeld gelukkiger. Je kan echter ook je autonomie vergroten zonder van baan te verwisselen.

Mythe 7. Gelukkig werken is geen kunst als je leuk werk hebt. 

Het spiegelbeeld van deze mythe is dat je niet gelukkig kunt werken als je vervelend werk hebt. Toch is de werkomgeving niet de belangrijkste bepalende factor voor je geluk. Veel belangrijker is jouw manier van denken en doen. Dit bepaalt plezier, voldoening en zingeving in je werk en leven, onafhankelijk van de specifieke werkomgeving. 


Op 1 november (onze bijeenkomst over gelukkig werken) zullen we dieper ingaan op een aantal van deze mythes. Ad Bergsma zal zich bijvoorbeeld specifiek bezig houden met mythe 3. In onze internationale gelukkig werken LinkedIn groep wordt al een stap verder gekeken. Wat kan investeren in gelukkig werken (ROI) opleveren? In een later blog gaan we hier verder op in. Binnenkort zullen zowel Ad Bergsma als Raymon Geurts als auteur een bijdrage leveren aan dit blog ter voorbereiding op de eerste november. To be continued!

Ben jij gelukkig in je werk?

Hoe weet je eigenlijk of je gelukkig bent in je werk? Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Hieronder een aantal vragen die je helpen hier wat meer zicht op te krijgen. Wellicht iets voor jezelf of anders een collega of medewerker die je even een handje wilt helpen :-).

20120907-Ben Jij Gelukkig in je Werk? - thinkstock_rf_photo_of_happy_sad_faces_Source Unknown 580x288

Wanneer ik het heb over gelukkig werken dan onderscheid ik drie hoofdbestanddelen. Hoeveel plezier ervaar je, in hoeverre ben je in staat je eigen kwaliteiten te benutten en ervaar je jouw werk als voldoende zinvol? De elementen van de drie-eenheid: het vergroten van plezier, het gebruik van je talenten en de zinvolheid bieden ieder voor zich een mogelijkheid geluk in je werk te vergroten. Deze drie zijn overigens geen concurrenten van elkaar zijn, maar versterken elkaar juist.

Plezieriger, kwaliteiten inzetten, zinvoller

Besteed je voldoende aandacht aan dingen waarvan je geniet en doe je voldoende dingen waar je trots op kunt zijn? Aan de hand van de volgende stellingen kun je nagaan welke aspecten beter of minder goed zijn ontwikkeld.

Plezieriger:

 1. Voor mij is mijn werkdag geslaagd als ik plezier heb gehad.
 2. Humor is voor mij een belangrijk onderdeel van mijn werk.
 3. Ik geniet regelmatig van mijn werk.

Kwaliteiten inzetten:

 1. Ik zoek graag klussen op waar ik mijn talenten en vaardigheden optimaal kan benutten.
 2. Aan het einde van mijn werkdag heb ik vaak een voldaan gevoel.
 3. Tijdens mijn werk ga ik regelmatig helemaal op in mijn werk.

Zinvoller:

 1. Voor mij is het belangrijk dat mijn werk bijdraagt aan een betere wereld.
 2. Ik denk veel na over wat mijn werkzaamheden betekenen in het grote geheel.
 3. Mijn werk dient een hoger doel.

Als je in één categorie twee keer ‘oneens’ antwoordt, kun je overwegen dit aspect van je werk onder de loep te nemen en te kijken of je op dit vlak iets kan verbeteren. Ben je benieuwd wat je dit kan opleveren behalve een goed gevoel? Binnenkort ga ik hier verder in op de voordelen van gelukkig werken zowel vanuit je eigen perspectief als dat vanuit het perspectief van de organisatie. To be continued…..

Ps. Op 1 november gaan we samen met Managementboek een middag over gelukkig werken organiseren. Wordt echt een gaaf programma. Kijk alvast hier voor een voorproefje: GelukkigWerken (PDF). Voor relaties (en dat ben je als je geabonneerd bent op deze nieuwsbrief 🙂 is het mogelijk 20 procent korting te krijgen. Binnenkort meer hierover!

 

 

Gelukkig werken dit najaar

De komende maanden staan weer een aantal lezingen, workshops en evenementen rond gelukkig werken op het programma. Zie hieronder voor een overzicht:

20 september 2012

interactieve lezing over gelukkig werken geven voor een netwerk organisatie in Amsterdam. (toegang via uitnodiging).

25 september 2012

geven we een aantal workshops gelukkig werken op een middag die Van Harte & Lingsma samen met Experis & Humanage heeft georganiseerd speciaal voor HRM managers rond het thema Nieuw Persoonlijk Leiderschap (toegang via uitnodiging).

27 september 2012

geven we een lezing over gelukkig werken op het Nationaal Opleiding & Ontwikkeling Congres.

1 november 2012

Op 1 november 2012 gaan we samen met Managementboek een dag organiseren rond gelukkig werken (binnenkort meer informatie hierover).

Workshop ‘Gelukkig Werken & Organiseren’

Op woensdag 6 juni aanstaande geven Onno Hamburger en Raymon Geurts een workshop over Gelukkig Werken en Organiseren. In deze workshop wordt een unieke combinatie gemaakt tussen Gelukkig Werken en het versterken van jouw persoonlijk leiderschap en Gelukkig Organiseren en het faciliteren van talent in organisaties.

De workshop zal plaatsvinden in onze eigen huiskamer op het water (Haparandadam 7, belnr. 13, Amsterdam) van 16.00u tot 20.00u. De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen €150 excl. BTW. per persoon, inclusief:

 • Ontvangst met koffie en gebak
 • Tussendoor een simpele maaltijd
 • Na afloop van de workshop een uitgebreide netwerkborrel
 • We werken met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers

Je kunt je inschrijven voor deze workshop door een mail te sturen naar martine@berckeleysquare.nl.

We hopen je daar te ontmoeten en samen te kunnen bouwen aan gelukkigere organisaties!

Onno & Raymon