De coachingsdag voor managers (15% korting voor jou)

Op 17 juni 2008 vindt De coachingsdag voor managers plaats!

Leidraad voor deze dag is de coachingsbox die deze dag ook voor het eerst volledig wordt gepresenteerd!

Op deze dag is John Whitmore één van de sprekers. Voor veel mensen waarschijnlijk wel een bekende naam! Hij is voormalig auto-coureur en één van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van coaching. Naast John Whitmore geven een aantal auteurs van De coachingsbox een lezing dan wel een workshop. Marijke Lingsma en Francine ten Hoedt bijvoorbeeld. Tica Peeman zal een erg interessante workshop geven over management by trust. Zelf zal ik een workshop geven over (hoe kan het ook anders 🙂 coachen op gelukkige medewerkers!

Wil je erbij zijn deze dag dan kan dat. Wanneer je aangeeft dat je via mij komt dan krijg je 15 procent korting op de toegangsprijs. Ook gezellig om daarna nog even life na te borrelen!

Online jezelf inschrijven kan hier.

 

Je kan natuurlijk ook gewoon bellen met Focus Conferences.
Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 020-30.59.159/ Fax: 020-67.17.584 of per E-mail op: info@focusconferences.nl

Tot de 17de juni!

Hieronder het volledige programma voor De coachingsdag voor Managers:

09.00
Registratie en koffie

09.30
Welkom en opening door de ochtendvoorzitter
Plus: Uitreiking van het eerste volledige exemplaar van De Coachingbox. Drs Harry Starren, directeur de Baak, Management Studiecentrum VNO-NWC

09.45 • • • • • • • •
Het perspectief van coachen! Waar gaat coaching heen en hoe ontwikkelt het vak zich?Praktische psychologie is zakelijk, zinvol en zichtbaar. Interne processen tonen zich in interactie en omgekeerd. Medewerkers leren van managers die zelf leren! Van vaag tussendoortje naar eigen stijl in coachend leiderschap. De vier kritieke succesfactoren binnen elk coachingstraject: meetlat, eigenaarschap, ijsberg en hier-en-nu situatie. De basis voor groei bestaat uit reflectie, leren uit ervaring. Het officiële competentieprofiel van de Stichting Coach!
Drs Marijke Lingsma, eindredacteur van De Coachingsbox en de Coachingsscheurkalender ‘Scheur je los’, oprichter/directeur MultiMediaCoach

10.30
Ochtendpauze

11.00 • • •
De organisatiecoach – een nieuw en onmisbaar fenomeen? Het werkterrein: kernprocessen waar sprake is van ongewenste resultaten ondanks vele inspanningen. Met welke vraagstellingen houdt de organisatie-coach zich bezig? De zeven stappen van ‘systematisch’ ontwikkelen als kerncompetentie van de organisatiecoach. Drs Jaap Schaveling, docent en programmamanager aan Nyenrode Business Universiteit, zelfstandig organisatiecoach, medeauteur van cd 2 en het boek ‘Systeemdenken’, auteur van de boeken’ Tijdelijk Leiderschap’ en ‘Succesvol organisaties ontwikkelen.

11.30 • • • • • •
Coaching for performance – The increasing significance of coaching. Why coaching is more than a skill or technique for individual and team development. A powerfull tool for developing leadership and employee performance. Time, fear and bottom line as today’s business drivers. How to abandon the fear paradigm for a new paradigm of trust – in ourselves, in others, and in progress. Practical commonsense approachesCoaching as a powerful way of creating excellent results.

Sir John Whitmore, Executive chairman of Performance Consultants. Áuthor of the bestseller ‘Coaching for Performance’. Honoured with the President’s Award by International Coach Federation (ICF), rated as the Number One Business Coach by the Independent newspaper

12.30
Lunch

13.30

1. Eerste workshopronde

U kunt een keuze maken uit de volgende vijf workshops:

De manager als organisatie coach in waarden gedreven organisaties.
Hoe komt het dat de economische vooruitgang niet samen gaat met een stijgend welzijn? Kunnen waarden het nemen van beslissingen in het bedrijfsleven beïnvloeden? In deze workshop wordt de focus gelegd op het stellen van de waarom vragen, belangrijk in organisaties waar authenticiteit en veerkracht geen zinloze woorden zijn. Drs Johanna Räkers, zelfstandig organisatie coach en executive coach binnen nationale en internationale profit bedrijven. Zij is mede auteur van cd box 2 De Organisatiecoach en schrijver van het boek ‘De psychologische knipoog voor de manager’ dat uitkomt in het najaar van 2008

2. Coachend Leiderschap

‘Ik heb mijn handen vol aan het leiden en managen van mijn medewerkers! Coachen kan er echt niet meer bij!’ Tijd om te leren jongleren met de 3 petten van de leidinggevende en te ontdekken hoe u afwisselend kunt leiden, sturen en coachen: 2 petten in de lucht en 1 in de hand….Hoe u de competenties van veerkracht, visieontwikkeling en tegenwoordigheid van geest kunt toepassen in het hanteren van de 3 petten: Leiderspet, Managerspet en Coachpet! Focus en meetlat daarbij zijn de drie kerncompetenties voor uw organisatie: Resultaatgerichtheid, Klantgerichtheid en Samenwerken. Drs Irene van Meijgaard, executive en organisatiecoach, Odem Organisatieontwkkeling. Medeauteur van cd 3 coachend leiderschap. Drs Fer van den Boomen, zelfstandig gevestigd managementcoach, medeauteur van diverse coachingsboeken, w.o. ‘Professionele dilemma’s van de coach’ en publicaties, medeauteur van cd 5:1 op 1 coaching, contouren. Tevens bestuurslid van Stichting Coach!

3. Teamcoaching, de basiscompetentie voor organisatieontwikkeling

Als u de resultaatgerichtheid van uw team(s) wil vergroten, is sturen op de kwaliteit van de interactie effectiever dan u laten verleiden tot die interessante inhoud. De vraag is: Hoe komen uw teams van aansturing tot zelfsturing? Welke valkuilen liggen er voor u klaar, en hoe kunt u ze vermijden? Of misschien wel van de nood een deugd maken? Met de 4 succesfactoren als uitgangspunt en met dvd beeldfragmenten over teamontwikkeling, leert u in deze interactieve workshop hoe u uw teams kunt laten leren en welke randvoorwaarden nodig zijn om dat leerproces te ondersteunen. Door te investeren in de samenwerking zal de ontwikkeling van uw organisatie nieuw elan krijgen. Drs Roy de Brabander, zelfstandig coach, trainer en adviseur. Medeauteur van het boek ‘Teamcoaching, en nu echt aan de slag’. Medeauteur van cd 3 coachend leiderschap en auteur van cd 9 teamcoaching en mederegisseur van dvd ‘Coachen op teamontwikkeling’

4. Coachen op competenties

Werken met competenties is voor veel managers een weerbarstige materie. En waarom worden competenties vergeleken met ijsbergen? De kracht van het competentiegesprek komt aan bod met de 4 succesfactoren. Ook wordt duidelijk met ‘the three way fit’, waarom veel pogingen om met competenties te werken helaas mislukken. Drs Marijke Lingsma, (mede)auteur van diverse boeken over coaching, waaronder ‘Coachen op competentie ontwikkeling’ en de populaire coachingskalender ‘Scheur je los’, auteur van cd 1 (coachen in perspectief), cd 4 (coachen op competenties) en cd 7 (groepsgericht coachen). Medeoprichter van 2 businessschools w.o. Van Harte & Lingsma en thans oprichter/directeurMulti MediaCoach BV

5. Coachen op Happiness, ofwel gelukkige medewerkers

Het vergroten van geluk op de werkplek wordt de nieuwe trend binnen organisaties. Deze nuchtere en inspirerende workshop geeft u aan de hand van 7 argumenten inzicht waarom dit het geval is. Daarnaast maakt de workshop concreet wat u kunt doen om happiness@work te vergroten bij uzelf en uw organisatie. Drs Onno Hamburger, senior coach en trainer bij Van Harte & Lingsma. Hij is tevens beheerder van de Nederlandse blog over Happiness@work: www.gelukkigwerken.nl en (mede) auteur van cd 7 en 7a, coachen op zelfregie.

14.30
Middagpauze

15.00
Tweede workshopronde

U kunt een keuze maken uit de volgende vijf workshops:

6. Dienend leiderschap en ‘management by trust’

Als je als manager er nu eens vanuit gaat dat je medewerkers zijn te vertrouwen? En dat zij veel beter dan jij hun eigen werk kunnen org
aniseren. Hoe ziet je wereld er dan uit? En wat heb jij dan (nog) te doen? En hoe past coachen dan in dit plaatje? Maar bovenal: ben je in staat om je controleneigingen en je eigen ego los te laten? Deze workshop geeft een eerste overview van de principes van ‘management by trust’ in relatie tot coaching.
Drs Tica Peeman, directeur/trainer, VIStrainingen, auteur van ‘Heb lef, durf te veranderen’ en bezig met haar tweede boek over ‘Management by trust!’. (Mede) auteur van cd 7 en 7a, coachen op zelfregie

7. Coachen op conflicten

Misschien wel de hoofdtaak van de manager van nu. Hoe denkt u over conflicten en hoe gaat u er mee om? En wat zijn de effecten daarvan op uw medewerkers en op de resultaten van uw organisatie? Kunt u doelbewust escaleren en deëscaleren? Over de conflictescalatietheorie van Glasl, de temperatuur van conflicten, de conflictvaardige organisatie van Fiutak en over emoties. Drs Francine ten Hoedt, master in conflictmanagement is directeur/oprichter van Hat Trick conflictconsultancy en mede-initiatiefnemer van De Coaching Carrousel. Zij heeft talloze publicaties over conflictmanagement op haar naam staan. Zij heeft meegeschreven aan CD6. CD 10 van de Coachingsbox is geheel

8. Coachen is de harde kant van managen

Individuele coaching door de leidinggevenden. Individuele coachgesprekken kosten tijd en dat is voor menig manager een schaarste. Veel leidinggevenden zitten er daarom niet op te wachten en door slechte voorbereiding of onwetendheid wordt er weinig doelgericht gecoacht. Veelvoorkomende thema’s komen in deze workshop aan bod. Praktisch en doelgericht, met ruimte voor emoties
Jaap Ozinga, programmaleider Coaching bij de Baak en zelfstandig gevestigd coach. Medeauteur van cd 5: 1op1 coaching: werkwijzenTevens Raad van Advieslid van Stichting Coach!

9. Coachen op resultaatgerichte teams dankzij actieve rol van de leidinggevende

Is het dan toch mogelijk? Onderzoek geeft aan dat bepaalde stijlen van management significant positief correleren met teamprestaties. Met name een zevental dimensies spelen binnen teamontwikkeling een essentiële rol voor teamprestaties. Deelnemers van de workshop vullen een korte versie van de vragenlijst in. De scores maken de kwaliteit van de dimensies zichtbaar zoals sociale cohesie, vertrouwen, rolduidelijkheid, bespreekbaar en coachebel. Het resultaat van de workshop is dat deelnemers een ‘interactieve tool’ hebben voor teamcoaching voor resultaatgerichte teams.
Drs Marijke Lingsma, auteur van ‘Aan de slag met Teamcoaching, medeauteur van werkboek en nu ECHT aan de slag, mederegisseur van dvd ‘Versterken van TeamPrestaties door coachen op teamontwikkeling’, promotor van vragenlijst ‘MeermetTeams’, diverse spellen over teamcoaching en teamontwikkeling

10. Organisatieverandering: projectmanagement of coaching?

Wat zijn de ‘breaking points’ en succes- en faalfactoren voor effectief veranderen? Welke tips geven top- en middenmanagers, OR-leden en klanten van publieke organisaties over het implementeren van veranderingen? Is strak managen van veranderingsprocessen de oplossing of zijn leiderschaps- en teamontwikkeling het antwoord? Berenschot ontwikkelt een visie op samenhangend veranderen en de rol van coaching daarin. Drs. Erik Sons is organisatieadviseur en coach bij Berenschot. Samen met collega’s schreef hij een nieuw boek over ‘Effectief veranderen in het publieke domein’

16.15
Nooit een saai moment bij ArboNed
Hoe kijkt een manager tegen coaching aan?ArboNed staat dagelijks 50.000 werkgevers en 1 miljoen mensen bij in hun gezondheid. Invoering van de ziektewet, liberalisering van de markt, teams als kern van de organisatie, klanttevredenheid als prioriteit, geen betuttelende activiteiten, weg met de regels, een mt-verbod, minimalisering van de staf en een heilig geloof in het zelfregulerend vermogen van individuen. Culminerend in een management buy out. Welke rol speelt coaching hierin?
Paul Verburgt, Algemeen Directeur, ArboNed

16.50
Afsluiting van het congres

17.00
Borrel

coachen op geluk - onno hamburger

Hoe coach je op geluk? Negen geheimen van de smid! 2.0

De laatste tijd wordt mij veelvuldig gevraagd welke instrumenten ik gebruik bij het coachen van geluk in het werk. Een goed moment om hier iets over te schrijven! Enne.. Heb jij toevoegingen? Twijfel dan niet deze mij te mailen!

Ik ben namelijk zelf altijd op zoek naar methodieken die mensen kunnen helpen meer geluk te ervaren in hun werk. Om te bepalen of een methodiek werkt check ik altijd of deze methodiek wetenschappelijk is onderzocht. Daarnaast test ik de effectiviteit van de methodiek ook altijd uit op mijzelf en daarna (pas) op mijn deelnemers. Omdat ik mij erg bewust ben van de kracht van het placebo probeer ik waar mogelijk alleen te werken met happiness methodieken die wetenschappelijk zijn onderzocht.

Happiness at work achtergronden & tools

 1. De positieve psychologie: stroming binnen de psychologie die ontstaan is aan het begin van deze eeuw waarbij vooral onderzoek wordt gedaan naar mensen die succesvol en gelukkig zijn. Dit in tegenstelling tot de klassieke psychologie waarbij vooral onderzoek wordt gedaan naar zieke mensen. Martin Seligman, Ed Diener, Mihaly Csikszentmihalyi en Sonja Lyubomirsky zijn Amerikaanse vertegenwoordigers van deze stroming die langzamerhand meer voet aan de grond krijgt. Meer informatie op positieve psychologie.
 2. HeartMath: methodiek bestaande uit een aantal oefeningen en een biosensor die mensen helpt bewuster te worden wanneer zij stress en ontspanning ervaren. Daarnaast is het een trainingsinstrument om ook ten tijde van grote veranderingen en stress optimaal te blijven nadenken en functioneren. Onderzoek heeft uitgewezen dat HeartMath onder andere helpt om op de werkplek de bloeddruk te verlagen en het ziekteverzuim te verminderen.
  Meer informatie over de achtergronden van HeartMath kan je vinden op onderzoek HeartMath.
 3. Persoonlijkheidspsychologie: De NEO Personality Inventory – revised (ofwel NEO-PI-R) of Big 5. Persoonlijkheid en geluk in werk zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Onder psychologen is de laatste jaren consensus ontstaan dat de beste persoonlijkheidsvragenlijst de NEO-PI-R is. Zowel wat betreft betrouwbaarheid (herhaalbaarheid) als validiteit (meet wat moet meten) meet deze test het beste. Andere populaire persoonlijkheidstesten zoals de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) kunnen deze wetenschappelijke criteria niet claimen. (Daardoor weet je met testen als de MBTI in feite niet wat je meet en kan je net zo goed astrologie e.d. gebruiken). Kijk voor meer informatie op de volgende website: NEO PI-R.
 4. Flow: Het begrip flow wordt door Wikipedia als volgt gedefinieerd: een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Men is volledig betrokken en voert de activiteiten succesvol uit. Medewerkers die regelmatig flow in hun werk ervaren hebben meer plezier & voldoening in hun werk. Flow is een belangrijke fundament bij het ervaren van geluk in het werk. Mihaly Csikszentmihalyi is één van de meest bekende onderzoekers naar flow. Zie hier voor meer informatie over flow.
 5. Rationeel Emotieve Therapie of Training (RET): Methodiek die je helpt meer invloed te hebben op je eigen gedachten en gevoelens. Albert Ellis is één van de grondleggers van deze methodiek. Door middel van zijn ABC model wordt de objectieve situatie (de A), de interpretatie van deze situatie (de B) en de gevolgen van deze interpretatie (de C) van elkaar losgekoppeld. Daardoor kunnen mensen meer afstand nemen van hun eigen gedachten waardoor zij minder worden gestuurd en bepaald door hun negatieve gedachten. Zie hier voor meer informatie over de RET.
 6. Mindfulness: Mindfulness betekent eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen. Dat klinkt makkelijker dan dat het is. Het vraagt vooral veel oefening. Onderzoek wijst uit dat mindfulness helpt om minder last te hebben van negatieve gedachten en depressie. Eén van de uitgangspunten van mindfulness is dat het overdadig analyseren van eigen problemen een niet effectieve manier is om met je eigen binnenwereld om te gaan waardoor ongeluk en depressie kan ontstaan. Zie hier en ook hier voor meer informatie.
 7. Voice Dialogue*: methodiek die is ontwikkeld door Hal & Sidra Stone waarbij ze ervan uitgaan dat elke persoon een aantal subpersoonlijkheden bezit die beurtelings aan het stuur komen zitten. Als wij ons niet bewust worden van deze verschillende subpersoonlijkheden, dan laten wij ons willoos door hen sturen. In de huidige tijd, waarbij er steeds meer aandacht komt voor persoonlijke ontwikkeling, is de zogenaamde interne criticus als subpersoonlijkheid belangrijker geworden. Zie hier voor meer informatie over VD.
 8. EMDR
 9. Visualisatie

 

*Van de bovenstaande methodieken is alleen Voice Dialogue (bij mijn weten) niet wetenschappelijk getest op effectiviteit!

Heb jij ook zo’n last van je Interne Criticus?

Een aantal jaren terug volgde ik een training over Voice Dialogue in een congrescentrum dat ligt aan de prachtige Thunersee (Zwitserland). Eén van die dagen zat ik aan tafel met Hal Stone (samen met Sidra Stone de ontwikkelaar van Voice Dialogue). Hij werkte toen al ruim 50 jaar op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Steeds kritischer op onszelf

Ik vroeg Hal wat hij dacht van de toenemende focus op persoonlijke ontwikkeling. Volgens Hal maakt deze ontwikkeling de meeste mensen alleen maar ongelukkiger. Mensen lezen en leren steeds meer over hoe ze zichzelf verder (moeten) kunnen ontwikkelen. Het effect is dat mensen steeds kritischer worden naar zichzelf. Hierdoor hebben mensen weer meer behoefte aan hulpmiddelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En zo houdt het systeem zichzelf in stand.

20080303_Interne_criticus_Smeagol 290x287Hal’s woorden maakten grote indruk op mij. Mede omdat ik dit mechanisme ook bij mijzelf herkende. Op dat moment was ik al een aantal jaren bezig als trainer/ coach. Ik kende de RET en vele andere methodieken. Waarom had ik nog steeds last van mijn irrationele gedachten, valkuilen, projecties, tegen-afhankelijkheid, onzekerheid, somberheid, doeners mentaliteit, etc.? Dat moest ik toch nu wel achter mij hebben gelaten?

De interne criticus

Sindsdien ben ik mij gaan verdiepen in de Interne Criticus. Eén van de subpersoonlijkheden die we allemaal hebben volgens Voice Dialogue. De Interne Criticus heeft alle regels verzameld die we tijdens ons leven tegen komen en is ons constant aan het bekritiseren over hoe we het doen. De reden hierachter is dat wanneer we onszelf bekritiseren een ander het niet meer hoeft te doen. Dat voelt veel veiliger. De Interne Criticus is een soort stoorzender die constant aan staat. Vooral wanneer de spanning oploopt of wanneer je in een situatie zit waarin je beoordeeld gaat worden gaat deze stoorzender op vol volume. Iedereen heeft zo’n interne kritische stem. De één is er meer bewust van dan de ander.

Deze kritische stem kan mensen erg ongelukkig maken en is dus van groot belang om aan te pakken. Wegduwen heeft geen zin. De ervaring leert dat de Interne Criticus gewoon twee keer zo hard terug komt. Wat heeft wel zin?

Omgaan met je interne criticus

De eerste stap is bewustwording. Dit is niet altijd prettig maar is wel nodig als beginpunt. Neem een dagboek en schrijf op wanneer je die innerlijke stem ervaart en wat deze zegt. Je kan ook schrijven met je Interne Criticus (IC) door hem (of haar) letterlijk vragen te stellen. Onno vraagt dan letterlijk aan IC wat hij te vertellen heeft.

  • Onno: waar maak je je druk over IC?
  • Interne Criticus: over dat je nu nog steeds niet die papieren hebt ingevuld en ik ben bang dat …..
  • Onno: dus ………
  • Etcera.
Het maffe is dat als je zo schrijft je ook antwoord krijgt van dat kritische stuk in jezelf. Geinig is dat de antwoorden je soms zullen verbazen. Blijkbaar is er een stukje in jou die zich druk maakt over iets. Vaak kom je er achter dat jouw IC een kwetsbaar stuk van jou probeert te beschermen. Door regelmatig te “luisteren” naar je IC zal je merken dat deze zich minder heftig aan je op zal dringen (de zogenaamde critic-attacks).

Verder aan de slag met de interne criticus

Wanneer je bovenstaande analyse interessant vindt raad ik je aan in ieder geval het boek van Hal & Sidra Stone te lezen over de Innerlijke Criticus: De innerlijke criticus ontmaskerd. De innerlijke criticus ontmaskerd. Hierin staat ook uitgebreider beschreven hoe je aan de slag kan met je eigen Interne Criticus. Je kan natuurlijk ook begeleiding zoeken bij iemand die zich heeft gespecialiseerd in Voice Dialogue. Succes & enjoy the ride!

Onno Hamburger

Ps. Ik werd mede geïnspireerd het bovenstaande stuk te schrijven omdat ik vorige week zelf weer een training heb gevolgd over Voice Dialogue bij Het Balkon.

 

 

Hedonistische adaptatie

Ook zo’n last van hedonistische adaptatie?

Hedonistische adaptatie

Image on Scad by Katja Weiss

Hedonistische adaptatie! Heb jij daar ook zo’n last van? Dit fenomeen houdt in dat je supersnel gewend raakt aan positieve dingen die je overkomen. Balen is dat! Mooiere nieuwe kleren gekocht in de uitverkoop, een nieuwe auto aangeschaft. Het voelt even fijn maar in no-time raak je er al weer aan gewend en wordt het weer gewoon.

Herkenbaar? Dit zeer menselijke fenomeen blijkt ook op te gaan voor echt grote positieve gebeurtenissen als trouwen, het winnen van een grote prijs in de loterij of het kopen van een huis met een prachtige tuin.

We raken er binnen een paar weken aan gewend en dan zijn we al weer op zoek naar het volgende wat ons wel echt gelukkig gaat maken. En zo houden we onze eigen ratrace in stand.
Lees meer

Wat bepaalt jouw geluk in je werk?

Geluk in je werkWanneer je met meer plezier, voldoening en zingeving kan werken en dus meer geluk in je werk ervaart ben je effectiever, productiever, innovatiever, een betere teamplayer, heb je minder last van stress en wordt je ook nog eens minder snel ziek.
Lees meer

de 7 stappen naar gelukkig werk door Onno Hamburger

De zeven 7 stappen naar meer geluk op het werk

Meer geluk in je werk!

Wie wil dat nu niet? Dat betekent immers:

 • Meer plezier ervaren in je werk
 • Met een gevoel van voldoening thuiskomen na een werkdag
 • Echt zin hebben om weer aan de slag te gaan (soms zelfs op een maandag!)
 • Energie krijgen van je werk
 • Prettig samenwerken met anderen
 • Vertrouwen hebben in je bedrijf en je collega’s
 • Trots zijn op de resultaten die je boekt
 • Jezelf waarderen om wat je doet

de 7 stappen naar gelukkig werk door Onno Hamburger
De vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar?

En we hebben het dan niet over een keertje wat meer lol in je werk hebben maar echt duurzaam meer gelukkig zijn op je werkplek. Hieronder volgen de 7 stappen™ die je moet volgen om dit te bereiken. Elke stap staat hieronder kort beschreven. Na een overzicht van de 7 stappen™ wordt iedere stap verder uitgewerkt. Veel plezier!

 • Stap 1. Achterhaal wat jou het meest belemmerd in jouw geluk op de werkplek. Heeft dit te maken met jouw persoonlijkheid, de functie of organisatie waar je werkt of jouw privé situatie? Ga daarna aan de slag om deze belemmeringen op te ruimen of te verminderen! (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 2. Zoek een functie en een organisatie die past bij jouw persoonlijkheid. Ben je bijvoorbeeld behoorlijk extravert en vind je het fijn om veel om te gaan met anderen, zoek dan ook een functie waarbij dit van je gevraagd wordt. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 3. Achterhaal welke kwaliteiten je hebt. Probeer te onderscheiden welke kwaliteiten je hebt aangeleerd onder invloed van je omgeving en welke kwaliteiten echt van jezelf zijn en jou energie geven en stimuleren. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 4. Ga op zoek naar je roeping. Doe jij echt wat jij graag wilt of doe je iets omdat je er toevallig bent ingerold? Voor een groeiend aantal mensen is het vinden van werk waarbij je het gevoel heb dat je echt iets bij kan dragen belangrijk voor zijn of haar geluk op de werkplek. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 5. Creëer een positieve atmosfeer op je werk. Geef oprechte complimenten aan anderen. Zorg voor een goede positieve relatie met jouw leidinggevende. Help eens een collega uit de brand. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 6. Creëer naast je werk voldoende tijd voor jezelf, je partner, vrienden en familie. Zorg ervoor dat je ook vrienden hebt buiten je werk. Zoek naast je werk ook naar passies waar je je helemaal in kan verliezen. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 7. Check regelmatig bij jezelf. Haal je nog voldoende plezier, voldoening en zingeving uit je werk? Zo niet, neem dit signaal serieus. Ga ermee aan de slag. Loop de 7 stappen™ nogmaals door! (klik hier voor meer toelichting)

Hieronder een verdere invulling van ieder van de bovenstaande 7 stappen:

Stap 1

gaat erom te achterhalen wat jou het meest belemmerd in jouw geluk op de werkplek. Kijk voor jezelf naar de volgende 21 factoren. De factoren zijn als volgt ingedeeld:

 • Factor A t/m I gaat over jouw persoonlijkheid en je werk
 • Factor J t/m R gaat over jouw werkomgeving
 • Factor S t/m U gaat over je privé situatie

Kijk hoe jij ervoor staat wanneer je naar deze factoren kijkt.

 1. Ervaar jij meer negatieve emoties zoals boosheid, verdriet, angst of machteloosheid in je werk dan je zou willen? ja /nee
 2. Ervaar je te weinig samenwerking met anderen in je werk? ja /nee
 3. Wordt jouw behoefte aan afwisseling en uitdagingen in je werk voldoende bevredigd? ja /nee
 4. Vind je het moeilijk om gewoon samen te werken met collega’s en heb jij steeds de neiging om te gaan vergelijken en in de ‘competitie’ te schieten? ja /nee
 5. Vind jij het moeilijk om doelgericht te werken, gefocust te blijven en zaken echt af te ronden op je werk? ja /nee
 6. Vind je het gemakkelijk om optimistisch te blijven op je werk? ja /nee
 7. Kan je jouw gevoel voor humor voldoende kwijt op de werkplek? ja /nee
 8. Past jouw baan bij wie jij bent (jouw persoonlijkheid)? ja /nee
 9. Past jouw organisatie bij wie jij bent (jouw persoonlijkheid) ja /nee
 10. Heb je een goede relatie met jouw leidinggevende? ja /nee
 11. Hoe is de sfeer op het werk? goed /slecht
 12. Hoe is de kwaliteit van de relaties die je hebt met jouw collega’s? goed /slecht
 13. Heb je voldoende uitdagingen in je werk? ja /nee
 14. Heb je het idee dat je voldoende tot je recht komt in je werk? ja /nee
 15. Zijn er momenten op je werk dat je helemaal in ‘flow’ bent en je de tijd vergeet? ja /nee
 16. Heb je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen bijvoorbeeld door middel van opleidingen en trainingen op je werk? ja /nee
 17. Heb je voldoende autonomie in je werk of heb je het idee dat je ‘gevangen’ zit? ja/ nee
 18. Ben je tevreden met de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, bonussen, etc.? ja /nee
 19. Heb je voldoende ondersteuning thuis door je partner en/ of vrienden? ja /nee
 20. Heb je voldoende tijd voor jezelf naast je werk? ja /nee
 21. Heb je voldoende tijd voor energie gevende activiteiten en passies naast je werk? ja /nee

Binnen welke categorie zit het bij jou goed en binnen welke categorie valt nog verbetering te realiseren? Wanneer er op veel factoren verbetering mogelijk is begin dan bij je eigen persoonlijkheid. Dit is iets wat los staat van je werkomgeving en je altijd met je mee draagt.

Ben jij in vergelijking met andere mensen gevoeliger voor negatieve emoties zoals boosheid, verdriet, angst of gevoelens van machteloosheid? Ga hier dan als eerste mee aan de slag. Verandering op dit gebied zal de grootste positieve bijdrage leveren aan meer geluk op de werkplek. Wat kan je doen om meer positieve gevoelens te ervaren in plaats van negatieve gevoelens? Gelukkig zijn er nu voldoende methodieken die bewezen effectief zijn om een duurzame verandering bij jou te creëren. Hieronder noem ik er vier:

 1. Heart Math kan je helpen om de hoeveelheid negatieve emoties te verminderen zodat je beter kan presteren en je gelukkiger voelt in je werk.
 2. Rationeel Emotieve Training/ Therapie (RET) kan je helpen om minder geleefd te worden door negatieve en vaak irrationele gedachten die er voor zorgen dat je overmatig bezorgd, angstig, geïrriteerd en opgefokt bent op je werk.
 3. Training of coaching op het gebied van geluk op het werk kan je helpen om meer inzicht te krijgen in datgene dat jou belemmerd, concrete handvatten te bieden om deze belemmeringen uit de weg te ruimen en ondersteunt je om weer met meer plezier, voldoening en zingeving aan het werk te kunnen gaan.
 4. Eye Movement Desensitation and Reprocessing (EMDR) kan je helpen om negatieve (traumatische) ervaringen uit het verleden te verwerken.

Wanneer je meer wilt weten over wat je kan doen om specifieke factoren te verbeteren om jouw geluk op de werkplek te vergroten stuur dan jouw vraag per email naar Onno Hamburger

Voor nu gaan we door naar de verdieping behorende bij stap 2:

Stap 2

Zoek een functie en een organisatie die past bij jouw persoonlijkheidsstructuur.
Iedereen heeft een bepaalde unieke persoonlijkheidsstructuur. Deze structuur is redelijk stabiel en bepaald wat jij leuk vindt, waar je je in kan ontwikkelen en waar jouw beperkingen liggen. Logischerwijs is jouw persoonlijkheidsstructuur bij het vergroten van geluk op de werkplek erg belangrijk. Wanneer persoonlijkheid en functie bij elkaar aansluiten dan is dat ideaal. Wanneer dit niet het geval is liggen gevoelens van ongeluk (en verminderde effectiviteit) op de loer.

Onder psychologen is de laatste jaren de consensus ontstaan dat onze persoonlijkheid bestaat uit vijf domeinen. De zogenaamde Big 5. Deze domeinen zijn onafhankelijk van elkaar, redelijk constant door de tijd heen en bepalen jouw persoonlijkheid.

Deze vijf domeinen zijn:

 • Domein 1. Neuroticisme of mate van gevoeligheid voor negatieve emoties
 • Domein 2. Extraversie of mate van gerichtheid op anderen
 • Domein 3. Openheid of mate van openheid naar nieuwe ervaringen
 • Domein 4. Altruïsme of mate van gerichtheid op samenwerken dan wel competitie
 • Domein 5. Consciëntieusheid of wel mate van gefocustheid en doelgerichtheid

Op ieder van de vijf domeinen kan je van laag te hoog scoren. Afhankelijk van een specifieke functie is het handig hoog dan wel laag (of gemiddeld) te scoren op de verschillende domeinen.

Als leidinggevende is de klassieke norm bijvoorbeeld een lage score op neuroticisme, hoog op extraversie, gemiddeld op openheid, laag op altruïsme en hoog op consciëntieusheid.

Ben jij benieuwd hoe jij scoort op de Big 5. Voor een mini Big 5 score kan je kijken op: Mini Big 5 Test. Deze test heeft echter slechts beperkte validiteit en betrouwbaarheid. Wanneer je de uitgebreide Big 5 test wilt doen moet je mij maar even een email sturen: Onno Hamburger

We gaan door naar Stap 3 waarbij het achterhalen van jouw kernkwaliteiten centraal staat.

Stap 3

Sommige dingen doe je omdat anderen dat prettig vinden. Andere dingen doe je omdat je er zelf een prettig gevoel bij krijgt. Wanneer je sterk op de ander gericht bent kan het zijn dat je vooral werk aan het verzetten bent om anderen niet teleur te stellen. Ga bij jezelf te raden hoe dat bij jouw werkt. Maak jij bijvoorbeeld elke vergadering de notulen omdat je notuleren zo leuk vind of heeft dit met iets anders te maken?

Maak gedurende een aantal weken een lijst van de activiteiten die je doet op je werk. Ga daarna eens kijken welke activiteiten je energie kosten en welke jou energie opleveren. Sommige dingen heb je misschien aangeleerd (en ben je zelf goed in geworden) omdat andere dat prettig vonden dat jij dat deed, niet omdat je daar zelf energie van krijgt. Maak hierna een Not-To-Do-Lijst (in plaats van een To-Do lijst) van wat je de komende weken niet gaat doen. Dit gaat jou heel veel extra energie en plezier in je werk opleveren. Enjoy!

Door naar de vierde stap:

Stap 4

gaat over het belang van het vinden van jouw roeping. Ik hoor van veel mensen dat zij qua werk maar ergens in zijn gerold. Vaak meer gestuurd door anderen of door toeval zijn ze in een bepaalde functie terecht gekomen. De afgelopen jaren zijn ze er wel steeds beter geworden in hun werk maar de twijfel blijft knagen. Is dit nu echt wat ik wil, is dit nu echt waar ik hier voor op aarde ben? Herken je deze gevoelens van onrust? Zo niet, ga door naar de volgende stap. Zo ja dan is het tijd om op zoek te gaan naar jouw roeping. Hoe vind je die? Je kan hem nergens kopen en ‘em vinden kost je minimaal een jaar!

Er zijn verschillende manieren om op zoek te gaan naar jouw roeping. Eén ervan begint vooral met veel dromen en fantaseren. Koop een lot in de loterij. Liefst voor een lot wat geruime tijd later wordt getrokken (minimaal een maand). Neem daarna regelmatig de tijd (minimaal 2 uur per week) om te fantaseren wat je in je leven zou veranderen wanneer je € 10.000,- € 100.000,- of € 1000.000,- zou winnen.

Schrijf zo specifiek mogelijk op wat je zou veranderen, wat je anders zou doen in je werk en je leven. Kijk of jouw wensen veranderen gedurende de weken waarop je je voorbereid op de trekking van de loterij. Neem na de loterij de tijd om te kijken welke plannen je toch uit zou kunnen voeren zonder dat je het geld gewonnen hebt. Kijk ook eens of achter dromen over bijvoorbeeld een bed & breakfast in Costa Rica wensen zitten op een dieper niveau die ook in je huidige leven uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld een behoefte aan vrijheid om leuke dingen te doen die je ook in Nederland kan inzetten door bijvoorbeeld een dag per week minder te gaan werken.

Kijk of je door een aantal malen deze cyclus te doorlopen (elke maand weer een lot kopen) een steeds helderder beeld krijgt van jouw roeping (en misschien is dat wel die Bed & Breakfast op die prachtige locatie). Ik ben zelf erg benieuwd naar de wensen en fantasieën die ontstaan naar aanleiding van deze oefening! Stuur maar een email met jouw dromen & fantasieën dan kan ik deze weer een mooi (en voor anderen inspirerend) plekje geven op deze website. Stuur jouw email naar Onno Hamburger

We gaan nu door naar stap 5.

Stap 5

gaat over het creëren van een positieve atmosfeer op je werk. Veel organisaties zijn probleemgericht. Intern is men vooral gericht op wat er verkeerd gaat. Feedback gaat vaak over dingen die niet goed lopen. Soms geven mensen elkaar juist geen feedback maar praten (roddelen) er wel onderling over. Dit genereert een negatieve atmosfeer. Dit soort negativiteit is besmettelijk. Medewerkers weten vooral van elkaar wat de ander niet goed doet. De aandacht op datgene wat wel goed gaat en waar uiteindelijk het geld mee wordt verdient wordt steeds minder. Mensen werken veel prettiger in een positieve, constructieve werkomgeving. Zij zijn productiever, innovatiever, creatiever en worden minder snel ziek wanneer er een positieve werksfeer hangt.

Zorg ook voor een goede band met jouw leidinggevende. Een positieve relatie met de leidinggevende is voor veel medewerkers één van de belangrijkste factoren bij geluk op de werkplek. Merk je dat de relatie niet goed is ga hier dan actief mee aan de slag. Geef bij je leidinggevende aan wat je zou willen veranderen in de verhouding en op welke manier. Kijk ook oprecht naar wat je zelf beter zou kunnen doen om de relatie te verbeteren. Vraag jouw leidinggevende en andere collega’s om feedback en onderneem actie. Wanneer je merkt dat jouw leidinggevende niet open staat voor feedback of niet de bereidheid om te veranderen maak dan voor jezelf de afweging. Wanneer de impact op jouw geluk in je werk te groot is overweeg dan een andere functie binnen of buiten de organisatie te zoeken. Blijf niet zitten in een verzuurde werkrelatie. Dat is slecht voor jezelf maar ook voor de organisatie.

We gaan door naar de zesde stap:

Stap 6

gaat over balans in je werk. Of je voldoende tijd creërt naast je werk voor activiteiten die jou energie geven zoals hobbies en contact met je partner, vrienden en familie. Niemand kan leven van alleen maar werk. Af en toe een beetje afstand tot je werk is gezond. Vrienden die geen collega’s zijn kunnen je helpen om met wat meer afstand te kijken naar je huidige werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die minimaal drie mensen om zich hebben die ze volledig kunnen vertrouwen en bij wie ze af en toe lekker ongestoord en ongecensureerd hun gal kunnen spuien, veel beter met stress om kunnen gaan dan mensen die dit niet hebben.

Zorg er verder voor dat je buiten de rol die je speelt in je werk ook nog andere rollen hebt in je leven. Wanneer alles gecentreerd is rond jouw baan en jou functie maakt dit je erg kwetsbaar. Negatieve dingen die op je werk gebeuren hebben gelijk een grote impact op je gehele leven. Wanneer je naast directeur ook nog vader, zeil instructeur & recensent bent heb je je eieren verdeeld over verschillende mandjes. Wanneer zeilen dan ook nog eens een passie is waarin je jezelf helemaal kwijt kan dan helpt dit ook om de broodnodige afstand tot je werk zo nu en dan te creëren.

De laatste stap en zevende stap geeft aan de weg naar meer geluk op de werkplek eigenlijk regelmatig moet doorlopen. Je bent nooit klaar.

Stap 7

Bij stap 7 staat de check centraal of je nog voldoende plezier, voldoening en zingeving uit je werk haald? Er is er maar één die echt weet of hij of zij voldoende gelukkig wordt van zijn huidige baan en dat ben jij! Vrienden, familie, collega’s, leidinggevenden kunnen hier hun eigen ideeën over hebben maar er is er maar één die we
et hoe het van binnen voelt. Leer te vertrouwen op je eigen gevoel en je eigen intuïtie.

Merk je dat je vaak negatieve gevoelens ervaart naar aanleiding van je werk neem dit dan serieus. Negatieve emoties zijn bedoeld als boodschappers. Het voelt slecht omdat je er wordt geacht iets mee te gaan doen. Negatieve emoties zijn boodschappers die aan moeten zetten tot actie. Blijf je te lang hangen in negatieve emoties dan gaat dit ten koste van jezelf. In het begin voel je je wat vermoeider en ga je met wat minder plezier naar je werk. Na verloop van tijd merk je misschien dat je weerstand wat afneemt en wordt je sneller ziek. Druk het niet weg maar neem dit soort signalen serieus. Dat is beter voor jezelf en uiteindelijk ook beter voor je omgeving en de organisatie waarin je werkt.

Beetje moe geworden van al die stappen en al die informatie? Denk eraan dat ook je ook deze 7 stappen voor jezelf leuk moet houden. Maak naar aanleiding van dit stuk geen uitgebreide en gedetailleerde plannen die niet leuk zijn om uit te voeren en waarschijnlijk toch in de la blijven liggen. Maak het leuk, maak het plezierig. Neem een dag vrij om hier tijd aan te besteden. Ga lekker bij een strandtent zitten met een ijsthee erbij. Geniet van het proces om je eigen geluk te vergroten. Misschien komen we elkaar wel tegen daar bij die ene strandtent. 😉

Enjoy,
Onno
©

Albert Ellis - Happiness at work - Gelukkig Werken - Positive Psychology

Uitvinder RET, Albert Ellis overleden

Albert Ellis - Happiness at work - Gelukkig Werken - Positive PsychologyAlbert Ellis, de bedenker van de ‘rationeel emotieve gedragstherapie’ is op 93 jarige leeftijd overleden in New York. Zie hieronder voor een korte samenvatting van zijn biografie. Zie voor de uitgebreidere biografie: Albert Ellis 1913 – 2007

De wereld vergaat niet

Ellis heeft zijn hele leven gevochten. Het begon al toen hij zes jaar was. Hij was een behoorlijk ziekelijk kind die maanden in het ziekenhuis moest doorbrengen. Zijn vader kwam hem in die gehele periode slechts één keer opzoeken. Zijn moeder kwam slechts één keer per week. Ellis bestreed zijn eenzaamheid door zichzelf toe te spreken: “Als ik doodga, ga ik dood – verdomme maar de wereld vergaat niet.”

Anders kijken

Als tiener was Ellis erg verlegen. Hij durfde nauwelijks in het openbaar zijn mond open te doen of meisjes aan te spreken. Toen hij 19 was las hij ergens dat je over je angst heen komt door de dingen te doen die je bang maken. Hij legde zichzelf oefeningen op: hij moest een maand lang een praatje maken met elke vrouw die hij in haar eentje zag. Het werkte. Ellis merkte dat je de manier waarop je jezelf bekijkt en de wereld bekijkt kunt veranderen.

Rationeel Emotieve Therapie

Na een opleiding tot psychoanalytisch therapeut begon hij de psychoanalytische manier van werken steeds meer tijdsverspilling te vinden. Hij begon zijn eigen patienten huiswerk op te geven en werd steeds sturender. Niet alleen zijn patienten knapte hier meer van op maar ook Ellis vond het zelf prettiger. In 1953 brak Ellis met de psychoanalyse. Twee jaar later noemde hij zijn eigen manier van werken ‘rationeel-emotieve therapie’, afgekort RET.

De RET werd gemakkelijker geaccepteerd door patienten en verzekeraars dan door zijn collega’s. Kritiek hebben op Freud werd Ellis jarenlang zeer kwalijk genomen. In 1982 werd hij echter door zijn vakgenoten benoemd tot één van de meest invloedrijke therapeuten van de 20ste eeuw.

Meer dan begrijpen

Ellis veranderde de naam van de therapie een paar jaar geleden naar REBT. De B staat hierbij voor ‘behavioral’ of gedragsmatig. Hiermee wilde Ellis benadrukken dat de patient zijn gedrag wel dient te veranderen. Alleen begrijpen welke gedachten je miserabel maken vond Ellis niet voldoende.

De laatste jaren heeft Ellis vooral strijd geleverd met het instituut dat hij zelf heeft opgericht: Het Albert Ellis Instituut te New York. Ellis werd na een ruzie over ziektekosten zelfs uit het bestuur gezet maar kwam via rechtszaken in 2006 weer terug in het bestuur. Hij heeft voor zijn dood echter onvoldoende tijd gehad om zaken zoals de copyright rechten van zijn boeken en wie de ‘eigenaar’ is van de naam Albert Ellis te regelen.

Steunpilaar Gelukkig Werken

Albert Ellis heeft met zijn REBT theorie een mooie bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van de psychologie. Hij heeft veel mensen geholpen meer inzicht te krijgen in zichzelf en hoe zij zichzelf kunnen veranderen. Met de REBT heeft hij ook een prachtige methodiek geleverd die mensen kunnen helpen om met meer plezier & voldoening te kunnen werken. Daarbij is hij dus één van de steunpilaren bij het vergroten van geluk op de werkplek in organisaties.

Albert Ellis werd op 17 september 1913 geboren in Pittsburgh, Verenigde Staten. Hij overleed op 24 juli 2007 in New York.