Welke goede voornemens werken echt?

De vakantie is al weer ruim voorbij. Geen Balinese zon meer of Australische stranden. We zijn al weer twee weken in het Nederlandse nieuwe jaar. Net als de meeste mensen heb ik natuurlijk weer een aantal goede voornemens opgesteld. De vraag die mij daarbij intrigeert is de volgende: gaan deze voornemens mij echt gelukkiger maken in 2008?

De maakbaarheid van geluk

Om een antwoord te vinden op deze vraag neem ik het prachtige nieuwe boek van Sonja Lyubomirsky erbij. In haar boek “De maakbaarheid van het geluk” schrijft zij over haar wetenschappelijk onderzoek naar wat mensen gelukkig maakt. Veel mensen denken dat meer geld, meer tijd, een slanker lichaam of een flexibelere baan tot meer meer geluk zal leiden. Uit onderzoek van Lyubomirsky blijkt dat dit niet het geval is. Gevolg is dat een hele lijst van goede voornemens (zie figuur 1) je niet gelukkiger zullen maken. Oei! Wat blijft er dan nog over?

Geluksvermeerdering is mogelijk

Volgens Lyubomirsky wordt geluk voor 50 procent bepaald door aanleg. Daar kan je dus niets aan veranderen en dat heb je slechts te accepteren. Waar je wel invloed op hebt is bewust gedrag. Dit bepaalt maar liefst 40 procent van je geluk! Daar zit dus ook de mogelijkheid voor geluksvermeerdering. Door anders te denken en anders te doen kun je je eigen geluk duurzaam vergroten.

 

Helaas, deze goede voornemens maken je niet gelukkiger (fig 1)

 

flexibeler werkmeer tijdmeer geld
een kindeen relatieeen groter huis
een andere baan die beter verdiendweten wat je wilt
met je leven
er jonger uitzien
betere relatie
met je ouders
partner die beter naar je luistertgeneesmiddel tegen chronische ziekte of handicap
een slanker lichaam

 

Duurzaam geluk

Lyubomirsky geeft in haar boek een paar concrete aanwijzingen. Het tegengaan van hedonische adaptatie is misschien wel één van de belangrijkste interventies. Mensen hebben de neiging snel te wennen aan positieve stimuli. Veel sneller dan aan negatieve stimuli! Een mooie nieuwe auto went veel sneller dan een kapotte centrale verwarming. Door dit proces bewust te beïnvloeden voorkom je dat je snel went aan alle goede dingen die op je pad komen.

Bewuste dankbaarheid in je dagelijks leven bouwen creëert meer duurzaam geluk. Lyubomirsky heeft zelfs al voor je uitgezocht welke frequentie daarbij ideaal is. 1 keer per week jezelf afvragen waar je dankbaar voor bent houdt de opdracht (voor de gemiddelde persoon) leuk en uitdagend en heeft het meeste effect. Jezelf elke dag deze opdracht opleggen heeft minder positief effect omdat het dan meer een saaie opdracht wordt.

Misschien wordt het naar aanleiding van Lyubomirsky’s verhaal toch nog eens tijd je goede voornemens aan te passen? Mits je belangrijkste doel voor 2008 is om gelukkiger te worden natuurlijk! 🙂

Ik kan haar boek van harte aanbevelen. Je kan het boek bestellen via de volgende link: De maakbaarheid van geluk.

Nog een inspirerend en gelukkig 2008 toegewenst!

Onno Hamburger

Roeping

Hoe voelt het wanneer je je roeping vindt?

Roeping

Image by Jennie Ivins on Flickr

De afgelopen weken heb ik al een aantal malen de vraag gekregen hoe je weet wanneer je je roeping hebt gevonden.

Ik merk dat veel mensen er (onbewust) wel naar op zoek zijn maar zich afvragen hoe je het gevoel herkent.

Daarom hieronder een link naar een prachtig filmpje over iemand die zijn roeping heeft gevonden. Het filmpje spreekt op zich voor zichzelf.

Mijn tip is om het geluid extra hard te zetten en het liefst over een installatie te beluisteren!

Enjoy!

Filmpje over roeping Paul Potts


 

geluk is maakbaar gelukkig werken onno hamburger interview

Geluk is maakbaar; tips voor prettiger presteren.

geluk is maakbaar gelukkig werken onno hamburger interviewDe foto is bekend. De tekst is wel nieuw! Bovenstaand artikel is verschenen in het blad Intermediair PW. Een blad over personeelsmanagement, speciaal voor HRM’ers en P&O’ers. Het artikel is geschreven door Harald Roelofs. Hij is hoofdredacteur van Intermediair PW.
Helaas is er geen directe link naar het artikel. Zie voor de tekst zonder opmaak of plaatjes hieronder:

Geluk is maakbaar; tips voor prettiger presteren

Een simpele ademhalingsoefening kan er al voor zorgen dat je je zes uur lang prettiger voelt op de werkplek. Onno Hamburger geeft p&o’ers handvaten om werknemers gelukkiger te maken.

Uit Brits onderzoek van Michael Argyle bleek dat geluk op de werkvloer maar voor 23 procent wordt bepaald door de werkomgeving waarin je je bevindt. Voor meer dan 50 procent wordt het bepaald door de eigen persoonlijkheid. ‘Mensen komen daar veelal pas achter als ze bij een nieuwe werkgever tegen dezelfde problemen aanlopen’, zegt Onno Hamburger, senior trainer bij trainingsbureau Van Harte en Lingsma in Oegstgeest.

Hamburger geeft trainingen op basis van de zogeheten positieve psychologie, waarbij in tegenstelling tot de klassieke psychologie, het grote geluk de enige doelstelling is. ‘Om je fijner te voelen op je werk, moet je eerst je eigen persoonlijkheid onder de loep nemen. Mensen die gevoelig zijn voor negatieve emoties zoals boosheid, verdriet of angst, zijn het meest kwetsbaar voor ontevredenheid op de werkvloer.’

In- en uitademen

Gelukkig heeft Hamburger voor deze groep een simpele tip om op je werk beter te kunnen nadenken en tegelijkertijd een rustiger gevoel te krijgen. ‘Je ademhaling heeft invloed op je zenuwstelsel. Als je gestrest bent, zitten je hersenen in een onregelmatig patroon van remmen en gas geven. Je kunt daar een gelijkmatiger ritme van maken door vijf tellen in te ademen en vervolgens je uitademing ook vijf tellen te laten duren. Je voelt je rustiger worden en je bent in staat om beter na te denken.’ Hij onderbouwt dit met het computerprogramma Freeze Framer van HeartMath, waarmee de stabiliteit van je hartslag gemeten kan worden. Je hartritme, dat door je hersenstam wordt geregeld, blijkt proefondervindelijk inderdaad stabieler als je deze ademhalingstechniek hanteert.

‘Als je een minuut of drie op deze manier ademhaalt, zijn de effecten nog zo’n zes uur aanwezig. Wanneer je harstslag onrustig is, betekent dit dat er een (chronisch) angstig gevoel aan ten grondslag ligt. Er vloeit dan minder bloed naar de hersenendelen waarmee je nadenkt. Dat heeft met de evolutie te maken. Als er een tijger voor je neus staat, is het niet handig om na te denken om wat voor soort tijger het hier gaat. Dan moet er bloed naar je spieren vloeien zodat je heel hard kunt wegrennen. Daarom kunnen we bij stress, angst of andere negatieve emoties slecht nadenken’, verduidelijkt Hamburger.

Visualiseren

‘Belangrijk is dat denken niet ontaardt in piekeren. Als je nadenkt over een probleem en verzandt in rondjes draaien, zoek dan afleiding. Stel je zelf eerst de vraag: hoe los ik dit probleem op, en ga vervolgens wat anders doen. Je onbewuste gaat dan aan het werk met je vraagstuk. Vaak komt de oplossing dan ineens in je op. Spontaan of op een moment dat je er aan denkt. Piekeren heeft ook te maken met controle. Chronische en dwangmatige piekeraars adviseer ik iedere dag een piekerhalfuur in te stellen. Daarbuiten mag je dan niet nadenken. Zo hou je de schijnbare controle en kun je toch het gepieker afbouwen.’

Hamburger kijkt met zijn cursisten ook naar wát er precies wordt gedacht. ‘We onderzoeken of er sprake is van irrationele gedachten. Kijk of de gedachten die je hebt, ook echt waar zijn. Zijn ze logisch en helpen ze je? Mensen kunnen leren hun eigen gedachten te discuteren.

Een ander belangrijk punt is dat je leert positief te visualiseren. Als je morgen iets moeilijks moet doen, ga je soms zitten bedenken dat het fout afloopt, wat er allemaal kan misgaan, etcetera. Terwijl je ook kunt proberen je voor te stellen dat het juist bijzonder goed verloopt. Positief visualiseren zorgt ervoor dat je veel minder last hebt van stress. Uit onderzoek blijkt dat als je iets visualiseert, dit voor de hersenen eenzelfde soort effect heeft als het daadwerkelijk te doen. Dat is met name in de sport uitgetest. Groepjes basketballers werden gescheiden. De ene groep trainde intensief, de andere groep had alleen gevisualiseerd. De club die positief gevisualiseerd had, presteerde beter dan de groep die dat niet had gedaan ‘.

Werk en privé

Gerichtheid op samenwerking in plaats van competitie is volgens Hamburger een andere belangrijke factor voor geluk op de werkvloer. ‘Ik adviseer werk en privé niet zo strikt gescheiden te houden zoals veel wordt nagestreefd. Je wordt er juist gelukkiger van als je meer deelt met je collega’s. En je krijgt hierdoor over het algemeen meer ondersteuning. Je functioneert als persoon simpelweg beter als je dingen deelt. Neem ook niet als enige de credits voor een succesvol project. Als je die deelt, krijg je ze ook terug en ontstaat er een hechter team.

Geef elkaar vooral veel complimenten. Negatieve feedback heeft een veel grotere impact dan positieve. Er zijn dus veel complimenten nodig om een negatieve opmerking te compenseren. Hamburger vindt het daarbij wel van belang dat je je grenzen aangeeft en bewaakt. ‘Durf nee te zeggen, en wees assertief als dat nodig is.’

Vasthouden

Een bekend probleem bij cursussen en zelfhulpboeken is dat het allemaal éven werkt, maar dat mensen vaak weer snel terugvallen in oude patronen. Hamburger erkent dit probleem. ‘Maar daar is wat aan te doen. Tijdens de cursus laat ik de deelnemers aan het einde een symbool uitzoeken dat ze bij zich kunnen dragen of op hun bureau kunnen zetten. Als mensen dan vragen wat dat beestje op je bureau doet, ga je erover vertellen. Zo blijft de herinnering levend. Ook zijn er terugkomdagen en zoeken deelnemers een buddy uit in de groep, waar ze dan vervolgens contact mee houden.

Zo ontstaat vaak een vriendschap voor het leven. Bovendien vergeet je niet waar je elkaar ontmoet hebt en wat je toen geleerd hebt.’ Hamburger: ‘Vaak doe ik de deelnemer aan het einde van de cursus een staatslot cadeau. En dan vraag ik wat hij of zij zou doen bij het winnen van de hoofdprijs. Als de hoofdprijs naar een ander gaat, vraag ik opnieuw wat je kunt verwezenlijken zonder dat geld. En dat blijkt meestal meer dan je denkt.’

Automonteur

De gelukkige automonteur

AutomonteurOp 25 september stond er in Volkskrant Banen een prachtig verhaal over geluk op de werkplek.

Harry Stolk (P&O Kwik-fit) vertelt daarin over zijn werk waarbij hij laat zien dat gelukkig werken niet alleen van belang is voor de diensten sector maar ook voor een organisatie als Kwik-fit.

Harry beschrijft in het artikel ook hoe hij de training Werken in Balans & Coachen op Happiness heeft kunnen inzetten in de werkpraktijk. Het prachtige artikel is geschreven door Paulien Bakker.
Lees meer

Wat bepaalt jouw geluk in je werk?

Geluk in je werkWanneer je met meer plezier, voldoening en zingeving kan werken en dus meer geluk in je werk ervaart ben je effectiever, productiever, innovatiever, een betere teamplayer, heb je minder last van stress en wordt je ook nog eens minder snel ziek.
Lees meer

7 redenen waarom geluk op het werk de nieuwe trend is

7 redenen waarom geluk op de werkplek het helemaal gaat worden de komende jaren:

1. Medewerkers willen geluk op het werk

Medewerkers willen zichzelf in toenemende mate zelf kunnen ontwikkelen op de werkvloer. Het gaat steeds minder om geld, een vette leaseauto of een vet kantoor. Het gaat steeds meer om plezier, voldoening en zingeving in het werk. Geluk op het werk gaat over deze drie dingen (zie figuur 2). Medewerkers zoeken in toenemende mate organisaties die dit snappen en hen daarbij kunnen ondersteunen. Wanneer je dit als organisatie niet kunt loopt kostbaar talent weg of komt zelfs helemaal niet binnen.

2. Medewerkers presteren beter wanneer zij geluk ervaren in hun werk

Mensen die positieve gevoelens ervaren blijken letterlijk beter te kunnen nadenken. Negatieve gevoelens (ongelukkig voelen) leidt tot gezichtvernauwing, dogmatisme, elkaar de loef afsteken en wantrouwen. Uit onderzoek blijkt verder dat gelukkige medewerkers productiever, innovatiever, creatiever zijn dan minder gelukkige medewerkers. Verder kunnen zij beter samenwerken, staan zij meer open voor verandering, kunnen beter tegen stress en worden minder snel ziek. Geluk is dus niet alleen leuk voor medewerkers maar maakt mensen ook effectiever!

3. Geluk op het werk is beter dan arbeidstevredenheid

Arbeidstevredenheid: De HRM variabele van de afgelopen 20 jaar is uit, geluk op de werkplek is in. Waarom? Er blijkt geen relatie te zijn tussen tevredenheid en productiviteit. Die relatie blijkt er wel te zijn tussen geluk en productiviteit op de werkplek.
Tevredenheid is passief, tevredenheid is passé. Bij tevredenheid heb je niets meer te willen, terwijl je bij gelukkig werken juist vol energie, flow en betrokkenheid bent. En die laatste factoren blijken nu juist wel van belang te zijn om de productiviteit te vergroten.
Daarom zullen organisaties steeds meer overstappen op het meten van geluk op de werkplek in plaats van tevredenheid met de baan.

4. Medewerkers worden minder snel ziek wanneer zij gelukkig zijn op de werkplek

Positieve gevoelens zijn niet alleen fijn om te hebben ze zijn ook gezonder. Gelukkige medewerkers blijken een beter afweer systeem te hebben dan ongelukkige medewerkers. Zij worden dan ook minder snel ziek. De effecten van negatieve stress zijn 6 uur later nog in je bloed te vinden. Je hebt dan minder afweer tegen ziekte. Het omgedraaide is gelukkig ook waar. Positieve emoties werken beschermend tegen ziekte. Zes uur na een positieve emotie zijn de positieve effecten terug te vinden in de bloedbaan. Gelukkige medewerkers zijn niet alleen gezonder ze kunnen ook beter tegen werkdruk.

20070810_A_NIEUWEVISUAL_Geluk_Op_Het_Werk_De_Nieuwe_Trend_De_Pyramide_van_Hamburger 580x466

5. Organisaties hebben baat bij meer geluk op de werkplek

Organisaties met gelukkige medewerkers blijken veel flexibeler te reageren op veranderingen dan organisaties met minder gelukkige medewerkers. Ongelukkige medewerkers zetten sneller hun hakken in het zand, saboteren organisatieveranderingen en hebben meer wantrouwen richting het management.
Ongelukkige medewerkers kiezen er ook sneller voor om de organisatie te verlaten. Verloop is een grote kostenpost die vaak wordt onderbelicht binnen organisaties. Door geluk op de werkplek tot een centraal thema te maken wordt de flexibiliteit van de organisatie vergroot en het verloop teruggebracht.

6. Aandeelhouders hebben baat bij meer geluk op de werkplek

Gelukkige organisaties blijken het financieel ook beter te doen dan minder gelukkige organisaties. De winstgevendheid is groter maar ook stijgen de aandelen van gelukkige organisaties gemiddeld gezien sterker dan de aandelen van minder gelukkige organisaties.
Ook vanuit puur financieel perspectief is het dus verstandig meer te investeren in gelukkige medewerkers.

7. Medewerkers verwachten de komende jaren meer geluk op de werkplek

Uit onderzoek van Randstad blijkt dat medewerkers de komende jaren ook meer geluk verwachten. Vijf jaar terug stond de teller rond de 7 op een schaal van 10. Dit jaar geven mensen zichzelf gemiddeld een 7,4. De komende 5 jaar verwachten zij dat hun geluk verder door stijgt naar een gemiddelde van 8. De komende jaren wordt het een strijd om goede talentvolle medewerkers te blijven boeien en binden. Om teleurstellingen te voorkomen kunnen organisaties zich maar beter aansluiten bij de verwachtingen van hun medewerkers. And why not? De bovenstaande punten laten zien dat meer geluk op de werkplek uiteindelijk voor alle belanghebbenden profijt zal opleveren!

Nog meer redenen waarom geluk al dan niet het belangrijkste thema wordt voor werkend Nederland? Stuur mij een email of zet het hieronder als reactie! Ik ben benieuwd!

Enjoy!

Onno Hamburger
©

Wat is geluk op de werkplek?

Waar hebben we het eigenlijk over wanneer we het hebben over geluk op de werkplek? Geluk is toch privé. Wat heeft geluk nu met werk te maken?
20070810_A_NIEUWEVISUAL_Geluk_Op_Het_Werk_De_Nieuwe_Trend_De_Pyramide_van_Hamburger 580x466

Werken als natuurlijke staat van zijn

Geluk blijkt echter alles met werk te maken te hebben. Er blijkt zelfs een duidelijk correlatie tussen te zijn. Mensen die werk hebben zijn gelukkiger dan mensen die geen werk hebben. Werk geeft ons leven zin, werk geeft een gevoel van voldoening. Werken is onze natuurlijke staat van zijn. We zijn er niet voor bedoeld om niets te doen te hebben. Dan gaan we ons vervelen en dat geeft stress.

Geluk is meer dan plezier

Geluk op het werk zijn de positieve gevoelens die we ervaren wanneer we werken. Soms kunnen dit actieve positieve gevoelens zijn zoals passie, enthousiasme en plezier. Soms zijn dit passieve positieve gevoelens zoals voldoening na een dag hard werken en genieten nadat we een prachtig resultaat hebben bereikt.

Geluk op het werk gaat dus niet alleen over plezier maar ook over voldoening en zingeving in je werk.

Gelukkig werken sinds ‘the sixties’

Vroeger (tot de jaren zeventig) was geluk op het werk iets heel ongewoons. Werken deed je voor je brood, je familie, het dak boven je hoofd. Je was al blij wanneer je een baan had, laat staan geld kon sparen voor een korte vakantie in eigen land.

In de zestiger jaren werd geluk vooral ervaren buiten je werk. Samen blowen en muziek luisteren was de ultieme vorm van geluk. Na de recessie in de tachtiger jaren ging het vooral om geld verdienen, carrière maken en yuppie worden.

De laatste jaren gaat het ons materieel goed. De economie floreert. De babyboomers gaan met pensioen. Werk genoeg en een slinkend aantal instromers. Voor het geld hoeven de nieuwkomers het niet meer te doen. Vaak verdienen zij genoeg en hebben zij een materiele status bereikt die hun ouders pas veel later bereikte. Hadden de babyboomers het nog over een mid-life crisis de huidige generatie loopt vaak voor zijn dertigste tegen vergelijkbare crisis aan. Waarom doe ik het eigenlijk? Wat is het nut van mijn werk? Wat draag ik bij aan een betere wereld?

Naar de top met gelukkig werken

De nieuwe generatie medewerkers bereikt al na enkele jaren de top van de piramide van Maslow (zie figuur 1). De focus komt dan op zelfontwikkeling en zelfontplooiing. In het begin vooral gericht op zichzelf maar gaande weg ook gericht op de ander en de omgeving. Hoe kan ik mijzelf zo ontwikkelen dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de mensen om mij heen en een betere wereld in het algemeen.

De slimste en meest talentvolle zullen het bovenste niveau van deze piramide (zie figuur 2) als eerste bereiken. Organisaties die met hun bedrijfsvoering kunnen aansluiten bij deze manier van denken zullen deze erg gewilde talenten binnen trekken en binnen houden. Zij worden de meest innovatieve, creatieve bedrijven. Zij worden de nieuwe Googles en Tom-Tom’s.

Voordeel voor bedrijven

Door geluk als belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering op te nemen wordt het mogelijk talent aan te trekken en te behouden. Daarnaast zullen medewerkers, ook wanneer zij niet bewust bezig zijn met geluk in hun werk, effectiever, creatiever en gezonder functioneren.

Dat is geluk op de werkplek. Zowel voor medewerkers, werkgever, aandeelhouder als klant.

Onno
©

de 7 stappen naar gelukkig werk door Onno Hamburger

De zeven 7 stappen naar meer geluk op het werk

Meer geluk in je werk!

Wie wil dat nu niet? Dat betekent immers:

 • Meer plezier ervaren in je werk
 • Met een gevoel van voldoening thuiskomen na een werkdag
 • Echt zin hebben om weer aan de slag te gaan (soms zelfs op een maandag!)
 • Energie krijgen van je werk
 • Prettig samenwerken met anderen
 • Vertrouwen hebben in je bedrijf en je collega’s
 • Trots zijn op de resultaten die je boekt
 • Jezelf waarderen om wat je doet

de 7 stappen naar gelukkig werk door Onno Hamburger
De vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar?

En we hebben het dan niet over een keertje wat meer lol in je werk hebben maar echt duurzaam meer gelukkig zijn op je werkplek. Hieronder volgen de 7 stappen™ die je moet volgen om dit te bereiken. Elke stap staat hieronder kort beschreven. Na een overzicht van de 7 stappen™ wordt iedere stap verder uitgewerkt. Veel plezier!

 • Stap 1. Achterhaal wat jou het meest belemmerd in jouw geluk op de werkplek. Heeft dit te maken met jouw persoonlijkheid, de functie of organisatie waar je werkt of jouw privé situatie? Ga daarna aan de slag om deze belemmeringen op te ruimen of te verminderen! (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 2. Zoek een functie en een organisatie die past bij jouw persoonlijkheid. Ben je bijvoorbeeld behoorlijk extravert en vind je het fijn om veel om te gaan met anderen, zoek dan ook een functie waarbij dit van je gevraagd wordt. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 3. Achterhaal welke kwaliteiten je hebt. Probeer te onderscheiden welke kwaliteiten je hebt aangeleerd onder invloed van je omgeving en welke kwaliteiten echt van jezelf zijn en jou energie geven en stimuleren. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 4. Ga op zoek naar je roeping. Doe jij echt wat jij graag wilt of doe je iets omdat je er toevallig bent ingerold? Voor een groeiend aantal mensen is het vinden van werk waarbij je het gevoel heb dat je echt iets bij kan dragen belangrijk voor zijn of haar geluk op de werkplek. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 5. Creëer een positieve atmosfeer op je werk. Geef oprechte complimenten aan anderen. Zorg voor een goede positieve relatie met jouw leidinggevende. Help eens een collega uit de brand. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 6. Creëer naast je werk voldoende tijd voor jezelf, je partner, vrienden en familie. Zorg ervoor dat je ook vrienden hebt buiten je werk. Zoek naast je werk ook naar passies waar je je helemaal in kan verliezen. (klik hier voor meer toelichting)
 • Stap 7. Check regelmatig bij jezelf. Haal je nog voldoende plezier, voldoening en zingeving uit je werk? Zo niet, neem dit signaal serieus. Ga ermee aan de slag. Loop de 7 stappen™ nogmaals door! (klik hier voor meer toelichting)

Hieronder een verdere invulling van ieder van de bovenstaande 7 stappen:

Stap 1

gaat erom te achterhalen wat jou het meest belemmerd in jouw geluk op de werkplek. Kijk voor jezelf naar de volgende 21 factoren. De factoren zijn als volgt ingedeeld:

 • Factor A t/m I gaat over jouw persoonlijkheid en je werk
 • Factor J t/m R gaat over jouw werkomgeving
 • Factor S t/m U gaat over je privé situatie

Kijk hoe jij ervoor staat wanneer je naar deze factoren kijkt.

 1. Ervaar jij meer negatieve emoties zoals boosheid, verdriet, angst of machteloosheid in je werk dan je zou willen? ja /nee
 2. Ervaar je te weinig samenwerking met anderen in je werk? ja /nee
 3. Wordt jouw behoefte aan afwisseling en uitdagingen in je werk voldoende bevredigd? ja /nee
 4. Vind je het moeilijk om gewoon samen te werken met collega’s en heb jij steeds de neiging om te gaan vergelijken en in de ‘competitie’ te schieten? ja /nee
 5. Vind jij het moeilijk om doelgericht te werken, gefocust te blijven en zaken echt af te ronden op je werk? ja /nee
 6. Vind je het gemakkelijk om optimistisch te blijven op je werk? ja /nee
 7. Kan je jouw gevoel voor humor voldoende kwijt op de werkplek? ja /nee
 8. Past jouw baan bij wie jij bent (jouw persoonlijkheid)? ja /nee
 9. Past jouw organisatie bij wie jij bent (jouw persoonlijkheid) ja /nee
 10. Heb je een goede relatie met jouw leidinggevende? ja /nee
 11. Hoe is de sfeer op het werk? goed /slecht
 12. Hoe is de kwaliteit van de relaties die je hebt met jouw collega’s? goed /slecht
 13. Heb je voldoende uitdagingen in je werk? ja /nee
 14. Heb je het idee dat je voldoende tot je recht komt in je werk? ja /nee
 15. Zijn er momenten op je werk dat je helemaal in ‘flow’ bent en je de tijd vergeet? ja /nee
 16. Heb je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen bijvoorbeeld door middel van opleidingen en trainingen op je werk? ja /nee
 17. Heb je voldoende autonomie in je werk of heb je het idee dat je ‘gevangen’ zit? ja/ nee
 18. Ben je tevreden met de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, bonussen, etc.? ja /nee
 19. Heb je voldoende ondersteuning thuis door je partner en/ of vrienden? ja /nee
 20. Heb je voldoende tijd voor jezelf naast je werk? ja /nee
 21. Heb je voldoende tijd voor energie gevende activiteiten en passies naast je werk? ja /nee

Binnen welke categorie zit het bij jou goed en binnen welke categorie valt nog verbetering te realiseren? Wanneer er op veel factoren verbetering mogelijk is begin dan bij je eigen persoonlijkheid. Dit is iets wat los staat van je werkomgeving en je altijd met je mee draagt.

Ben jij in vergelijking met andere mensen gevoeliger voor negatieve emoties zoals boosheid, verdriet, angst of gevoelens van machteloosheid? Ga hier dan als eerste mee aan de slag. Verandering op dit gebied zal de grootste positieve bijdrage leveren aan meer geluk op de werkplek. Wat kan je doen om meer positieve gevoelens te ervaren in plaats van negatieve gevoelens? Gelukkig zijn er nu voldoende methodieken die bewezen effectief zijn om een duurzame verandering bij jou te creëren. Hieronder noem ik er vier:

 1. Heart Math kan je helpen om de hoeveelheid negatieve emoties te verminderen zodat je beter kan presteren en je gelukkiger voelt in je werk.
 2. Rationeel Emotieve Training/ Therapie (RET) kan je helpen om minder geleefd te worden door negatieve en vaak irrationele gedachten die er voor zorgen dat je overmatig bezorgd, angstig, geïrriteerd en opgefokt bent op je werk.
 3. Training of coaching op het gebied van geluk op het werk kan je helpen om meer inzicht te krijgen in datgene dat jou belemmerd, concrete handvatten te bieden om deze belemmeringen uit de weg te ruimen en ondersteunt je om weer met meer plezier, voldoening en zingeving aan het werk te kunnen gaan.
 4. Eye Movement Desensitation and Reprocessing (EMDR) kan je helpen om negatieve (traumatische) ervaringen uit het verleden te verwerken.

Wanneer je meer wilt weten over wat je kan doen om specifieke factoren te verbeteren om jouw geluk op de werkplek te vergroten stuur dan jouw vraag per email naar Onno Hamburger

Voor nu gaan we door naar de verdieping behorende bij stap 2:

Stap 2

Zoek een functie en een organisatie die past bij jouw persoonlijkheidsstructuur.
Iedereen heeft een bepaalde unieke persoonlijkheidsstructuur. Deze structuur is redelijk stabiel en bepaald wat jij leuk vindt, waar je je in kan ontwikkelen en waar jouw beperkingen liggen. Logischerwijs is jouw persoonlijkheidsstructuur bij het vergroten van geluk op de werkplek erg belangrijk. Wanneer persoonlijkheid en functie bij elkaar aansluiten dan is dat ideaal. Wanneer dit niet het geval is liggen gevoelens van ongeluk (en verminderde effectiviteit) op de loer.

Onder psychologen is de laatste jaren de consensus ontstaan dat onze persoonlijkheid bestaat uit vijf domeinen. De zogenaamde Big 5. Deze domeinen zijn onafhankelijk van elkaar, redelijk constant door de tijd heen en bepalen jouw persoonlijkheid.

Deze vijf domeinen zijn:

 • Domein 1. Neuroticisme of mate van gevoeligheid voor negatieve emoties
 • Domein 2. Extraversie of mate van gerichtheid op anderen
 • Domein 3. Openheid of mate van openheid naar nieuwe ervaringen
 • Domein 4. Altruïsme of mate van gerichtheid op samenwerken dan wel competitie
 • Domein 5. Consciëntieusheid of wel mate van gefocustheid en doelgerichtheid

Op ieder van de vijf domeinen kan je van laag te hoog scoren. Afhankelijk van een specifieke functie is het handig hoog dan wel laag (of gemiddeld) te scoren op de verschillende domeinen.

Als leidinggevende is de klassieke norm bijvoorbeeld een lage score op neuroticisme, hoog op extraversie, gemiddeld op openheid, laag op altruïsme en hoog op consciëntieusheid.

Ben jij benieuwd hoe jij scoort op de Big 5. Voor een mini Big 5 score kan je kijken op: Mini Big 5 Test. Deze test heeft echter slechts beperkte validiteit en betrouwbaarheid. Wanneer je de uitgebreide Big 5 test wilt doen moet je mij maar even een email sturen: Onno Hamburger

We gaan door naar Stap 3 waarbij het achterhalen van jouw kernkwaliteiten centraal staat.

Stap 3

Sommige dingen doe je omdat anderen dat prettig vinden. Andere dingen doe je omdat je er zelf een prettig gevoel bij krijgt. Wanneer je sterk op de ander gericht bent kan het zijn dat je vooral werk aan het verzetten bent om anderen niet teleur te stellen. Ga bij jezelf te raden hoe dat bij jouw werkt. Maak jij bijvoorbeeld elke vergadering de notulen omdat je notuleren zo leuk vind of heeft dit met iets anders te maken?

Maak gedurende een aantal weken een lijst van de activiteiten die je doet op je werk. Ga daarna eens kijken welke activiteiten je energie kosten en welke jou energie opleveren. Sommige dingen heb je misschien aangeleerd (en ben je zelf goed in geworden) omdat andere dat prettig vonden dat jij dat deed, niet omdat je daar zelf energie van krijgt. Maak hierna een Not-To-Do-Lijst (in plaats van een To-Do lijst) van wat je de komende weken niet gaat doen. Dit gaat jou heel veel extra energie en plezier in je werk opleveren. Enjoy!

Door naar de vierde stap:

Stap 4

gaat over het belang van het vinden van jouw roeping. Ik hoor van veel mensen dat zij qua werk maar ergens in zijn gerold. Vaak meer gestuurd door anderen of door toeval zijn ze in een bepaalde functie terecht gekomen. De afgelopen jaren zijn ze er wel steeds beter geworden in hun werk maar de twijfel blijft knagen. Is dit nu echt wat ik wil, is dit nu echt waar ik hier voor op aarde ben? Herken je deze gevoelens van onrust? Zo niet, ga door naar de volgende stap. Zo ja dan is het tijd om op zoek te gaan naar jouw roeping. Hoe vind je die? Je kan hem nergens kopen en ‘em vinden kost je minimaal een jaar!

Er zijn verschillende manieren om op zoek te gaan naar jouw roeping. Eén ervan begint vooral met veel dromen en fantaseren. Koop een lot in de loterij. Liefst voor een lot wat geruime tijd later wordt getrokken (minimaal een maand). Neem daarna regelmatig de tijd (minimaal 2 uur per week) om te fantaseren wat je in je leven zou veranderen wanneer je € 10.000,- € 100.000,- of € 1000.000,- zou winnen.

Schrijf zo specifiek mogelijk op wat je zou veranderen, wat je anders zou doen in je werk en je leven. Kijk of jouw wensen veranderen gedurende de weken waarop je je voorbereid op de trekking van de loterij. Neem na de loterij de tijd om te kijken welke plannen je toch uit zou kunnen voeren zonder dat je het geld gewonnen hebt. Kijk ook eens of achter dromen over bijvoorbeeld een bed & breakfast in Costa Rica wensen zitten op een dieper niveau die ook in je huidige leven uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld een behoefte aan vrijheid om leuke dingen te doen die je ook in Nederland kan inzetten door bijvoorbeeld een dag per week minder te gaan werken.

Kijk of je door een aantal malen deze cyclus te doorlopen (elke maand weer een lot kopen) een steeds helderder beeld krijgt van jouw roeping (en misschien is dat wel die Bed & Breakfast op die prachtige locatie). Ik ben zelf erg benieuwd naar de wensen en fantasieën die ontstaan naar aanleiding van deze oefening! Stuur maar een email met jouw dromen & fantasieën dan kan ik deze weer een mooi (en voor anderen inspirerend) plekje geven op deze website. Stuur jouw email naar Onno Hamburger

We gaan nu door naar stap 5.

Stap 5

gaat over het creëren van een positieve atmosfeer op je werk. Veel organisaties zijn probleemgericht. Intern is men vooral gericht op wat er verkeerd gaat. Feedback gaat vaak over dingen die niet goed lopen. Soms geven mensen elkaar juist geen feedback maar praten (roddelen) er wel onderling over. Dit genereert een negatieve atmosfeer. Dit soort negativiteit is besmettelijk. Medewerkers weten vooral van elkaar wat de ander niet goed doet. De aandacht op datgene wat wel goed gaat en waar uiteindelijk het geld mee wordt verdient wordt steeds minder. Mensen werken veel prettiger in een positieve, constructieve werkomgeving. Zij zijn productiever, innovatiever, creatiever en worden minder snel ziek wanneer er een positieve werksfeer hangt.

Zorg ook voor een goede band met jouw leidinggevende. Een positieve relatie met de leidinggevende is voor veel medewerkers één van de belangrijkste factoren bij geluk op de werkplek. Merk je dat de relatie niet goed is ga hier dan actief mee aan de slag. Geef bij je leidinggevende aan wat je zou willen veranderen in de verhouding en op welke manier. Kijk ook oprecht naar wat je zelf beter zou kunnen doen om de relatie te verbeteren. Vraag jouw leidinggevende en andere collega’s om feedback en onderneem actie. Wanneer je merkt dat jouw leidinggevende niet open staat voor feedback of niet de bereidheid om te veranderen maak dan voor jezelf de afweging. Wanneer de impact op jouw geluk in je werk te groot is overweeg dan een andere functie binnen of buiten de organisatie te zoeken. Blijf niet zitten in een verzuurde werkrelatie. Dat is slecht voor jezelf maar ook voor de organisatie.

We gaan door naar de zesde stap:

Stap 6

gaat over balans in je werk. Of je voldoende tijd creërt naast je werk voor activiteiten die jou energie geven zoals hobbies en contact met je partner, vrienden en familie. Niemand kan leven van alleen maar werk. Af en toe een beetje afstand tot je werk is gezond. Vrienden die geen collega’s zijn kunnen je helpen om met wat meer afstand te kijken naar je huidige werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die minimaal drie mensen om zich hebben die ze volledig kunnen vertrouwen en bij wie ze af en toe lekker ongestoord en ongecensureerd hun gal kunnen spuien, veel beter met stress om kunnen gaan dan mensen die dit niet hebben.

Zorg er verder voor dat je buiten de rol die je speelt in je werk ook nog andere rollen hebt in je leven. Wanneer alles gecentreerd is rond jouw baan en jou functie maakt dit je erg kwetsbaar. Negatieve dingen die op je werk gebeuren hebben gelijk een grote impact op je gehele leven. Wanneer je naast directeur ook nog vader, zeil instructeur & recensent bent heb je je eieren verdeeld over verschillende mandjes. Wanneer zeilen dan ook nog eens een passie is waarin je jezelf helemaal kwijt kan dan helpt dit ook om de broodnodige afstand tot je werk zo nu en dan te creëren.

De laatste stap en zevende stap geeft aan de weg naar meer geluk op de werkplek eigenlijk regelmatig moet doorlopen. Je bent nooit klaar.

Stap 7

Bij stap 7 staat de check centraal of je nog voldoende plezier, voldoening en zingeving uit je werk haald? Er is er maar één die echt weet of hij of zij voldoende gelukkig wordt van zijn huidige baan en dat ben jij! Vrienden, familie, collega’s, leidinggevenden kunnen hier hun eigen ideeën over hebben maar er is er maar één die we
et hoe het van binnen voelt. Leer te vertrouwen op je eigen gevoel en je eigen intuïtie.

Merk je dat je vaak negatieve gevoelens ervaart naar aanleiding van je werk neem dit dan serieus. Negatieve emoties zijn bedoeld als boodschappers. Het voelt slecht omdat je er wordt geacht iets mee te gaan doen. Negatieve emoties zijn boodschappers die aan moeten zetten tot actie. Blijf je te lang hangen in negatieve emoties dan gaat dit ten koste van jezelf. In het begin voel je je wat vermoeider en ga je met wat minder plezier naar je werk. Na verloop van tijd merk je misschien dat je weerstand wat afneemt en wordt je sneller ziek. Druk het niet weg maar neem dit soort signalen serieus. Dat is beter voor jezelf en uiteindelijk ook beter voor je omgeving en de organisatie waarin je werkt.

Beetje moe geworden van al die stappen en al die informatie? Denk eraan dat ook je ook deze 7 stappen voor jezelf leuk moet houden. Maak naar aanleiding van dit stuk geen uitgebreide en gedetailleerde plannen die niet leuk zijn om uit te voeren en waarschijnlijk toch in de la blijven liggen. Maak het leuk, maak het plezierig. Neem een dag vrij om hier tijd aan te besteden. Ga lekker bij een strandtent zitten met een ijsthee erbij. Geniet van het proces om je eigen geluk te vergroten. Misschien komen we elkaar wel tegen daar bij die ene strandtent. 😉

Enjoy,
Onno
©

Roeping

Wat is jouw roeping?

Driekwart van de Nederlanders is nog zoekende, zo bleek onlangs uit onderzoek van de personeelsbemiddelaar Vitae. Van de 500 ondervraagde Nederlanders blijkt slechts een kwart zijn roeping te volgen. 40 procent vindt het simpelweg moeilijk zijn ‘ding’ te vinden. De rest laat zich er blijkbaar makkelijk van afbrengen om zijn passies tijdens werkuren na te […]

gelukkig werken betere resultaten telegraaf onno hamburger

Geluk leidt tot betere resultaten

Telegraaf betere resultaten door gelukkig werken onno hamburger

De Financiele Telegraaf 7 juli 2007 

DOORN – Bedrijven waarvan de medewerkers gelukkig zijn, groeien jaarlijks fors meer dan organisaties waarbij de werkenden niet goed in hun vel zitten. Gelukkige werknemers zijn productiever, werken makkelijker samen met collega’s en zijn minder vaak ziek. Bovendien doen bedrijven met gelukkige mensen het beter op de beurs, zo bleek tijdens het congres: Spirit op de werkplek dat Gelling Congressing en Bart van Baarsen dit jaar voor het eerst organiseerde.

De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek blijkt dat ’ongelukkige bedrijven’ in de periode 1996-2005 de omzet jaarlijks zagen groeien met 0,1%. Wordt gekeken naar ’gelukkige bedrijven’ dan blijkt dat in die zelfde periode een jaarlijkse omzetgroei van 15,1% werd behaald, zo meldt Onno Hamburger, senior trainer en coach bij Van Harte en Lingsma en de ontwikkelaar van Happiness@work ´s middags tijdens een van de workshops die worden aangeboden.

Die ochtend zijn de deelnemers tijdens de plenaire bijeenkomst van het congres al helemaal op scherp gesteld wat betreft spririt of geluk op de werkplek. „De klant merkt het wanneer een medewerker echt plezier heeft in zijn werk en bereid is om binnen de situatie datgene te doen wat nodig is, ook als het wat extra’s is”, zo vertelde Lennette Schuijt, schrijfster van onder meer ’Met Ziel en Zakelijkheid, Paradoxen in Leiderschap’. Door jezelf vier vragen te stellen kom je al snel te weten of je op de juiste plek zit, aldus Schuijt. Kun je je roeping kwijt in je beroep, zo luidt de eerste. De tweede vraag die je je als werknemer hebt te stellen is: kan er een oprechte ontmoeting plaatsvinden tussen jezelf en de klant?

„Vaak voelen mensen zich beknot in het leveren van kwaliteit door de richtlijnen van een bedrijf. Is er ruimte voor een echte ontmoeting?”, licht Schuijt toe. Hoe goed kun je in een beroepsmatige situatie menselijk handelen? luidt vraag drie. Kun je de tijd nemen om iemand te helpen, al is het maar eens een luisterend oor bieden aan een klant? En tot slot: mag je feilbaar zijn? Wie al deze vragen met ja kan beantwoorden, werkt met hart en ziel.

En als er bezieling is, aldus Allerd Stikker, is er een enorme ’drive’ in een bedrijf om ergens voor te gaan. Stikker is de oprichter van Ecological Management, waarvan het uitgangspunt is dat ecologie en de economie van een bedrijf gelijk opgaan. „Mensen vinden het fantastisch dat hun bedrijf winstgevend is, maar op het moment dat een bedrijf ook dingen beter maakt voor de mens, dan gaat daar een bezielende werking van uit.”

Positieve emoties maken je slimmer

Dat maakt trainer Onno Hamburger steeds vaker mee. Mensen kiezen voor een baan omdat een bedrijf voor bepaalde waarden en normen staat. Dan gaat het niet alleen om geld geven aan een goed doel tijdens een inzamelingsactie op tv, maar dat een organisatie de gelegenheid geeft om zelf naar een land gaan om daar de handen uit de mouwen te steken. „Hoe het komt dat gelukkige mensen productiever zijn? Dat heeft te maken met het feit dat de hersenen van die werknemers beter functioneren. Positieve emoties maken je slimmer door een verbeterde doorbloeding van de neo-cortex. Hierdoor ontstaat een betere communicatie tussen de hersendelen.” Simpel gezegd, het werkt nu eenmaal fijner op moment dat er geen of weinig gevoelens van angst, boosheid of frustratie zijn, allemaal factoren die remmend werken.

„Een supermarktketen in Denemarken, Irma, was zo’n ongelukkig bedrijf,” legt Hamburger uit. „Opgericht in 1870 kon het rond 1990 de concurrentie met andere supers niet meer aan. Het bedrijf maakte al tien jaar verlies – advertentiecampagnes werkten niet, goedkopere producten als concurrentiemiddel behaalden niet het gewenste effect, enzovoorts – toen ze voor een totaal andere strategie kozen.” Alfred Josefsen, de net aangestelde CEO, ging er van uit dat gelukkige mensen het verschil zouden maken. „Alle leidinggevenden kregen een opleiding waarbij het ging om de persoonlijke ontwikkeling. De communicatie werd opengegooid, onder meer tussen management en medewerkers en er kwam een interne nieuwsbrief die vertelde hoe de zaken er voor stonden.

Tot slot werd elk goed resultaat gevierd met alle medewerkers. Binnen een jaar na deze nieuwe strategie werd Irma weer winstgevend en februari vorig jaar presenteerde het bedrijf het beste financiële resultaat sinds 130 jaar.”

door Patricia Boon , redacteur De Telegraaf