Geluk geeft zichzelf nieuwe brandstof - Image on Flickr: Street Crossing by Gingerpig2000

Geluk geeft zichzelf nieuwe brandstof

‘Geluksbevorderaars hebben wat weg van mensen die graag een oud vrouwtje helpen oversteken, hoewel zij daar helemaal niet wil aankomen.’ De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Paul Schnabel, trok deze conclusie eind vorig jaar op de conferentie Sturen op Geluk.
Geluk geeft zichzelf nieuwe brandstof

Street crossing by Trevor (gingerpig2000) via flickr

Het oude vrouwtje blijft het liefst hangen in het ongeluk. Zij constateert liever dat de baas niet deugt, dan dat ze zelf in beweging komt om iets van haar werk te maken. Ik denk dat ik dit soort mensen wel eens ben tegengekomen.

Toen ik in 2011 promoveerde op geluksonderzoek, plaatste de Telegraaf daar een nieuwsberichtje over op haar website. De reacties daarop waren niet mals. ‘Die man komt van een andere planeet of eiland. Heeft hij alleen kamerleden, ministers, matsbaantjes zakkenvullers en de rijken ondervraagd.’

Geluk bevorderen, bedreigend?

Binnen een uur kwamen er meer dan 200 van dit soort reacties binnen, terwijl slechts een enkeling voorzichtig opperde dat mijn werk niet berustte op fraude. Het is kennelijk een bedreigende gedachte dat geluk in een welvarend, democratisch en vreedzaam land is weggelegd voor veel werknemers.

Het oude vrouwtje op de stoeprand koestert zich in de regen, omdat ze niet wil geloven dat aan de overkant de zon kan schijnen. Het recente proefschrift van Else Ouweneel wijst in deze richting. Zij ontwikkelde een training om bevlogenheid op het werk te stimuleren. Alleen de mensen die al lekker draaiden op hun werk, toonden zich bereid mee te doen. De mensen die de training het hardst nodig hadden, lieten de kans liever lopen.

Meer mensen gaan gelukkig werken

Geluksbevorderaars helpen kennelijk vooral de mensen oversteken die op eigen kracht naar de overkant kunnen. De vraag is of dit erg is. Onverwacht is het niet. Juist mensen die redelijk lekker in hun vel zitten, hebben voldoende ruimte in hun hoofd om nieuwe vaardigheden aan te leren en nieuwe dingen uit te proberen. Ze voorzien hun positieve gevoel op die manier van voldoende brandstof. Het vuur blijft branden.

Even belangrijk is dat geluksbevorderaars ervaring op kunnen doen met de mensen aan de zonnige kant van de straat. Ook psychotherapie is begonnen als een hobby voor rijke, intelligente en verbaal vaardige cliënten, en is daarna van grote waarde gebleken voor alle lagen van de bevolking. Met geluksbevordering zal het net zo gaan. Gelukkig werken zal gewoner worden en voor meer mensen haalbaar.

Wie kijkt de kat uit de boom?

De wereld wordt zo stapje voor stapje een beetje mooier. Tegelijkertijd blijft het belangrijk niet neer te kijken op het oude vrouwtje in de regen. De weg naar de overkant is complex en moeilijk te overzien.

Snelle foolproof recepten voor gelukkig werken bestaan niet. Een beetje scepsis is gezond. Ik zie het oude vrouwtje het liefst als iemand die de kat nog uit de boom kijkt. Zij zal pas oversteken als we duidelijker kunnen maken dat de belofte van geluk op het werk ook voor haar haalbaar is.

 

Voordelen van gelukkig werken

Waarom zou je kiezen voor meer geluk in je werk? Goede vraag! Het is natuurlijk een puur persoonlijke keuze daar energie in te stoppen. Je kan er ook voor kiezen je te richten op effectiever werken, zodat je werk minder energie kost en minder belangrijk wordt in je leven. Andere mogelijkheden zijn dat je ernaar streeft productiever of creatiever te zijn. Dit zijn legitieme keuzes, maar de ervaring leert dat wanneer je meer geluk in je werk gaat ervaren, je andere voordelen (zoals effectiviteit, productiviteit en creativiteit) er gratis bij krijgt. Laten we eens gaan kijken naar een aantal voordelen van gelukkiger werken, zoals die in wetenschappelijk onderzoek naar voren zijn gekomen.

20120915_Voordelen van gelukkig werken - Bryant Park, late Apr 2009 - 21 - by Ed Yourdon 580x384

image by Ed Yourdon on flickr

Gelukkige mensen zijn gezonder

Gelukkige mensen blijken over het algemeen gezonder te zijn dan ongelukkige mensen. Voor een deel komt dit doordat een sterk gestel ertoe bijdraagt dat mensen zich prettig voelen. Maar het effect werkt ook andersom. Geluksgevoelens hebben een positief effect op jouw gezondheid, omdat het je tegen stress beschermt. Hoe werkt dat?

Negatieve gevoelens zoals boosheid of angst gaan gepaard met extra alertheid. Stresshormonen zoals cortisol schieten door je lichaam heen. Op de korte termijn creëert dit een extra energieboost. Je hele lichaam is gereed om in actie te komen en zichzelf te verdedigen of te vluchten wanneer de situatie daarom vraagt. Een prachtig systeem, maar het zorgt voor problemen wanneer je langer door deze negatieve gevoelens wordt gekweld. Cortisol genereert op de korte termijn energie, maar kan je op de lange termijn uitputten. Als je lichaam voortdurend is gericht op actie, schieten het onderhoud en het herstel erbij in.

Uiteindelijk gaat ook je afweersysteem minder goed functioneren. Je wordt sneller ziek en vatbaarder voor ziektes zoals de griep. Mensen die chronisch ongelukkig zijn, blijken zelfs een jaar of vijf minder lang te leven dan mensen die zich beter voelen. Het effect van gelukkig zijn is zelfs vergelijkbaar met dat van niet roken! Het grote voordeel van het streven naar geluk is dat het een activiteit is die inherent prettig is. Voor andere gezondheidsmaatregelen als minder eten en drinken moet je vooral afzien van dingen die je prettig vindt, maar zoeken naar geluk biedt een beloning in zichzelf en een bonus in de vorm van een toegenomen kans op een goede gezondheid.

Beter samenwerken, meer innovatie en creativiteit

Bedrijven floreren vaker als zij meer gelukkige werknemers hebben. De reden is dat positief gestemde medewerkers veel creatiever en innovatiever zijn en ook nog eens beter samenwerken dan somber gestemde concurrenten. Hoe komt dat? Sterke negatieve gevoelens blijken een bijzonder effect te hebben op onze hersenen. We kunnen dan minder goed nadenken. Dit mechanisme wordt ook wel corticale inhibitie genoemd, wat letterlijk remming van de hersenschors betekent. Wat er feitelijk gebeurt is dat er minder bloed gaat naar bepaalde delen van onze hersenen. De bedoeling van dit mechanisme is dat we sneller handelen en geen tijd verspillen aan nadenken. Vanuit evolutionair perspectief is dat ook heel begrijpelijk. Onze voorouders hadden een veel gevaarlijker leven dan moderne (stads)mensen. Stel dat zo’n voorouder iets hoort ritselen in het bos en een tijger vermoedt in de struiken. Hij zou dan uitvoerig kunnen gaan bepalen hoe ver het beestje kan springen, of wat voor soort het is. Is het nu een Siberische, een gevlekte of een sabeltandtijger? Deze tijd kan beter besteed worden om uit de klauwen van de tijger te blijven. Primair reageren door weg te rennen of de tijger met een knuppel in de nek te slaan is dan een veel betere reactie. Niet nadenken maar handelen bij dreigend gevaar is in de loop van de evolutie van onze soort zeker nuttig geweest; alleen is het een beetje jammer dat wij in ons dagelijks leven weinig tijgers tegenkomen. In onze huidige maatschappij is het juist van het grootste belang dat we steeds in staat zijn helder te denken.

Kracht van positieve gevoelens

Het is daarbij een geluk dat we allemaal beschikken over een natuurlijk mechanisme dat voorkomt dat onze hersenen te oppervlakkig functioneren, en dat zijn positieve gevoelens. Als we ons prettig voelen is onze omgeving veilig, kunnen we de omgeving rustig verkennen en op creatieve ideeën komen. Daardoor kunnen we juist weer beter nadenken en staan we meer open naar anderen en naar nieuwe ideeën. Dat bevordert onze teamspirit, creativiteit en innovatiekracht.

Kosten en opbrengsten van (on) gelukkig werken

De impact van gelukkig werken blijkt dat ook direct terug te rekenen naar opbrengsten en kosten. Op jaarbasis blijkt een ongelukkige medewerker (met een jaarsalaris van 50.000 euro) bijvoorbeeld 2500 euro extra te kosten.

Zelf aan de slag met gelukkig werken?

Wil jij binnen jouw organisatie gelukkig werken introduceren? Je kan dit doen door een workshop of interactieve lezing te organiseren of jouw medewerkers een training werkgeluk aan te bieden. Of natuurlijk zelf als werkgelukdeskundige of gelukscoach aan de slag. Voel je vrij om ook even contact met ons te zoeken voor de juiste optie voor jou of jouw organisatie.

Workshop ‘Gelukkig Werken & Organiseren’

Op woensdag 6 juni aanstaande geven Onno Hamburger en Raymon Geurts een workshop over Gelukkig Werken en Organiseren. In deze workshop wordt een unieke combinatie gemaakt tussen Gelukkig Werken en het versterken van jouw persoonlijk leiderschap en Gelukkig Organiseren en het faciliteren van talent in organisaties.

De workshop zal plaatsvinden in onze eigen huiskamer op het water (Haparandadam 7, belnr. 13, Amsterdam) van 16.00u tot 20.00u. De kosten voor deelname aan deze workshop bedragen €150 excl. BTW. per persoon, inclusief:

 • Ontvangst met koffie en gebak
 • Tussendoor een simpele maaltijd
 • Na afloop van de workshop een uitgebreide netwerkborrel
 • We werken met een kleine groep van maximaal 12 deelnemers

Je kunt je inschrijven voor deze workshop door een mail te sturen naar martine@berckeleysquare.nl.

We hopen je daar te ontmoeten en samen te kunnen bouwen aan gelukkigere organisaties!

Onno & Raymon

Medewerkers vinden collega’s meest bepalend bij geluk in werk

Een goede relatie met collega’s staat met stip op nummer 1 wanneer het gaat om de factoren die geluk op de werkvloer bepalen (63%). Ook ruimte voor humor (58%) en een goede werk-privé balans (50%) dragen voor het merendeel van de werknemers bij aan het geluksgevoel op het werk. Dit blijkt uit onderzoek van trainings- en adviesbureau Van Harte &Lingsma, ter gelegenheid van de introductie van het boek Gelukkig Werken van gelukscoach Onno Hamburger en wetenschapper Ad Bergsma. “Ondanks dat we denken gelukkig te worden van een prettige werkomgeving is onze eigen instelling minstens zo belangrijk”, aldus Hamburger.

20111116_ Medewerkers vinden collega's meest bepalend bij geluk in werk - happy sad face on white - no source 580x206

“We kunnen zelf een grote bijdrage leveren aan ons werkgeluk.”

Nederlanders zijn over het algemeen gelukkig op hun werk: 75% van de werknemers waardeert het geluksgevoel op het werk met een cijfer 7 of hoger. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft aan dagelijks plezier te beleven in het werk (66%) en zegt er niet tegenop te zien om weer aan het werk te moeten na een vakantie (59%). Opmerkelijk is dat voor mannen en vrouwen verschillende factoren het werkgeluk bepalen. Zo is voor mannen voldoende uitdaging in het werk (45%) duidelijk belangrijker dan voor vrouwen (35%), terwijl de juiste hoeveelheid werkdruk voor de vrouw (36%) meer van belang is dan voor de man (25%). Ondanks dat het merendeel gelukkig is met zijn werk, zegt bijna de helft van de mannen (46%) dat hij zou stoppen met zijn baan als financiën geen rol zouden spelen.

Onvrede door slechte leidinggevende

Wanneer we ons ongelukkig voelen op ons werk, is dat in veel gevallen te wijten aan een slechte leidinggevende (50%), negatieve mensen in de werkomgeving (47%) of een slechte band met collega’s (47%). Vrouwen blijken vatbaarder te zijn voor een negatieve sfeer (57%) en laten een gebrek aan zelfvertrouwen (18,8%) eerder hun werkgeluk beïnvloeden dan mannen (respectievelijk 39% en 8%). Onno Hamburger, senior trainer en gelukscoach bij Van Harte &Lingsma, stelt dat werknemers vooral de kwaliteit van de directe werkomgeving aandragen als bepalende factor voor de mate van werkgeluk die zij ervaren. “Dit is een herkenbaar beeld dat vaak naar voren komt uit onderzoek. Daarmee onderschatten werknemers de mogelijkheden die zij zelf hebben om hun werkgeluk te vergroten,” aldus Hamburger.

Dertigers minder gelukkig

Uit het onderzoek blijkt dat dertigers zich het minst gelukkig voelen op het werk: zij geven hun werkgeluk gemiddeld een 6,8. Een derde van de dertigers (33%) wil dan ook graag leren hoe hij of zij gelukkiger kan zijn op het werk. “Doordat dertigers vaak een druk gezinsleven en ambities proberen te combineren, ervaren zij extra werkstress en minder voldoening dan andere werknemers”, aldus Hamburger. 60-plussers scoren opmerkelijk hoger: zij beoordelen hun werkgeluk met een 7,4. Hamburger: “Hiervoor is een aantal verklaringen mogelijk. Zo zijn 60-plussers gemiddeld gezien meer gefocust, meer doelgericht en realistischer als het gaat om de doelen die zij zichzelf stellen. Daardoor hebben ze meer succeservaringen en worden ze minder teleurgesteld. Daarnaast zijn 60-plussers meer gericht op samenwerking dan andere werknemers, waardoor zij meer plezier hebben in hun werk.”

Geluk werkt

Onder meer voor de multitaskende dertigers schreef Hamburger samen met psycholoog Ad Bergsma het boek Gelukkig Werken: het eerste boek in Nederland dat specifiek gericht is op het actief creëren van geluk en voldoening op de werkvloer. Gelukkig Werken biedt inzicht in welke geluk bepalende factoren van belang zijn en concretiseert de theorie door middel van tests en oefeningen. Hier profiteren niet alleen werknemers, maar ook werkgevers van. Hamburger: “Geluk ervaren op het werk is prettiger én effectiever.

“Gelukkige werknemers zijn leergieriger, productiever en beter bestand tegen stress dan medewerkers die minder goed in hun vel zitten op hun werkplek.”

Over het onderzoek

Het onderzoek naar geluk op de werkvloer is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van Van Harte & Lingsma. Aan het onderzoek namen 524 werkende respondenten deel van 16 jaar en ouder. Hierbij is rekening gehouden met een reële spreiding naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. PanelWizard heeft het onderzoek online uitgevoerd in de periode van 14 t/m 24 oktober 2011.

Word je gelukkig van internet!?

Vandaag kreeg ik een mooie vraag over geluk van het programma Knooppunt Kranenbarg op radio 2. Hun vraag was of de uitvinding van internet mensen gelukkiger heeft gemaakt.

Een visser uit Bali krijgt internet

Deze vraag deed me denken aan een reis die ik een aantal jaren terug maakte naar Bali. Ik kwam daar een visser tegen die op dezelfde plek uit het water ging met zijn vissersboot als ik met mijn golfsurfplank. De zee verbindt en we kwamen al snel in gesprek. In de weken daarna heb ik hem (Andi) geleerd wat een computer is, hoe je ermee kan werken en wat er allemaal te vinden is op het internet. Computers waren in het begin zo onbekend voor hem dat hij met zijn muis op het beeld heen en weer ging (nu met die ipad’s en tochscreens eigenlijk een logische beweging).

Andi is echt een slimme vent en kon al snel de golfvoorspellingen voor de komende week van het web plukken. Voor hem en zijn collega’s cruciale informatie om zo te voorkomen dat hun boten vergingen of netten kapotsloegen door hoge golven.

Twee jaar later ben ik weer bij hem op bezoek gegaan en vroeg hem wat zijn ontdekking van het internet voor hem had betekent in relatie tot zijn geluk. Zijn antwoord zal ik nooit vergeten. Andi vindt dat hij 60% gelukkiger is geworden doordat hij nu de vrijheid heeft alle informatie zelf op te zoeken en te delen met zijn familie en dorpsgenoten. Daarnaast geeft hij wel aan dat hij ook ongelukkiger is geworden (40% volgens hemzelf) omdat hij zich nu meer realiseert hoe armmoedig hij en zijn dorpsgenoten eigenlijk wonen en leven. Alles op een rijtje zettend heeft hij gelukkig wel het gevoel dat hij er dus wel wat mee is opgeschoten. Of hij dat zegt om mij niet teleur te stellen weet ik niet.

Gemiddeld gezien gelukkiger door internet

Wanneer ik naar onderzoek kijk van het effect van de toegang tot Informatie Technologie (IT) (inclusief de mogelijkheid om internet te gebruiken) dan zie je een kleine maar toch positieve relatie. Mensen die voldoende toegang hebben tot IT zijn zo’n 10 procent gelukkiger dan mensen die dit niet hebben. Vooral mensen met een lager inkomen en vrouwen profiteren van de toegang tot het wereldwijde web. De positieve factor zit voor de eerste groep vooral in de toegenomen ervaring van autonomie, vrijheid en empowerment. Vrouwen lijken vooral IT te gebruiken om hun sociale netwerken te versterken zodat zij daardoor meer geluk ervaren in hun leven. Internet heeft mensen gemiddeld gezien dus gelukkiger gemaakt al moet je wel oppassen voor de negatieve effecten zoals jezelf teveel te vergelijken met anderen of ongeluk door internetverslaving.

Bron: mashable.com

De aflevering van het radioprogramma “Knooppunt Kranenbarg” kun je hieronder terugluisteren:
Get Microsoft Silverlight

Waarom gelukkig werken effectiever is dan arbeidstevredenheid - onno hamburger

Waarom gelukkig werken effectiever is dan arbeidstevredenheid!

Arbeidstevredenheid is een term uit het verleden

Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever goed voor je mensen zorgt maar verlies je de winstgevendheid en de resultaten niet uit het oog? Om deze vraag te beantwoorden wordt al jaren onderzoek gedaan naar het verband tussen arbeidstevredenheid en productiviteit. Vaak wordt er helemaal geen verband gevonden. Soms is het wel aanwezig maar is deze erg zwak (Zie MT voor interessant artikel over dit onderwerp).. Traditioneel wordt bij veel organisaties toch nog steeds de focus gelegd op arbeidstevredenheid. Vanuit de klassieke uitgangspositie dat wij (als organisatie of vakbond) gaan zorgen voor jouw tevredenheid in je werk. Arbeidstevredenheid past goed bij de oude wereld. Iedereen heeft een vaste plek, de wereld is statistisch en top down gestructureerd. Waarom gelukkig werken effectiever is dan arbeidstevredenheid - onno hamburger

Bron foto via flickr.com: lululemonathletica

Gelukkig werken past meer bij deze tijd

De dynamiek van de moderne tijd vraagt om een fundamenteel andere invalshoek. Verandering is in plaats van uitzondering regel geworden. Dit vraagt om constante aanpassing zowel van de medewerker als de organisatie. Daar past dus ook een andere manier van kijken bij. Arbeid wordt steeds individualistischer. De medewerker wordt geacht zichzelf te kennen en te sturen. Medewerkers willen in toenemende mate zelf bepalen hoe zij zich willen ontwikkelen. Daarom kiezen organisaties in toenemende mate om het geluk van de medewerkers in hun werk te gaan meten. Waarom zouden organisaties dat doen? Uit onderzoek van de afgelopen 10 jaar blijkt dat gelukkige medewerkers ten opzichte van ongelukkige medewerkers op een belangrijk aantal punten afwijken.

Gelukkige medewerkers blijken:

 • Creatiever en innovatiever te zijn
 • Bereiken hun doelen sneller
 • Hebben betere interactie met hun baas en collega’s
 • Leren sneller en leren meer
 • Gaan beter om met veranderingen
 • Krijgen betere beoordelingen
 • Behalen meer succes
 • En zijn gezonder! (dit leidt o.a. tot minder verzuim)
 • Last but not least verkiezen veel medewerkers geluk boven tevredenheid (of betrokkenheid, vertrouwen of een andere variabele)

Duidelijke relatie tussen gelukkig werken en productiviteit

Recent onderzoek (2010) uit de UK laat verder zien dat er een sterke positieve correlatie bestaat tussen gelukkig werken en productiviteit. Onderzoek van Pryce-Jones (zie hier) laat zien dat gelukkige medewerkers gemiddeld 47 % productiever zijn dan niet gelukkige medewerkers. Het onderzoek toont verder aan dat gelukkige medewerkers veel meer energie hebben, een hogere betrokkenheid hebben en meer gemotiveerd zijn dan niet gelukkige medewerkers. Uit onderzoek van de universiteit van Warwick uit 2009 (zie hier voor PDF) blijkt dat er een duidelijk (causale) relatie kan worden gevonden tussen geluk(sgevoelens) en productiviteit.

Verschil gelukkig werken en arbeidstevredenheid

Bovenstaande gegevens maakt het dus erg aantrekkelijk voor organisaties om hun aandacht te verplaatsen van de meer passieve focus op arbeidstevredenheid naar het gelukkige werken! Een belangrijke vraag is dan natuurlijk: wat is het verschil tussen gelukkig werken en arbeidstevreden? Hieronder kort een aantal verschillen:

 • Gelukkig werken gaat over eigen initiatief. In tegenstelling tot arbeidstevredenheid ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerker waarbij de werkgever kan optreden als facilitator. Pro-activiteit en eigen leiderschap worden bij gelukkig werken sterk bevorderd!
 • Bij gelukkig werken ligt de focus meer bij de persoonlijkheid en het persoonlijke. Je vraagt medewerkers ook letterlijk hoe gelukkig zij zich voelen in hun werk. Onderzoek wijst uit dat medewerkers prima kunnen aangeven in welke mate zij zich gelukkig voelen in hun werk (net zoals zij de kleur geel kunnen herkennen!)
 • Gelukkig werken is het enige concept met een duidelijke positieve correlatie met productiviteit. Deze relatie is niet terug te vinden tussen bijvoorbeeld arbeidstevredenheid en productiviteit. Daarnaast is gelukkig werken het enige concept met een progressief correlatie (hoe gelukkiger iemand in zijn werk is hoe productiever hij/ zij is).
 • Gelukkig werken blijkt een breder concept te zijn. Uit onderzoek van Pryce-Jonesblijkt dat gelukkig werken zorgt voor een hogere betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers maar een hogere betrokkenheid en tevredenheid zorgt echter niet voor meer geluk in het werk.

Wat is gelukkig werken niet!

Veel mensen denken bij geluk snel aan positief denken, een eeuwige glimlach en dat alles leuk moet zijn. Dit is niet het geval. Sterker nog! Uit onderzoek van Fredrickson (zie hier voor onderzoek) blijkt een gedwongen focus op positief denken of gedwongen glimlachen (zoals bij stewardessen) kan leiden tot een sterke toename aan stress en meer ongeluksgevoelens op het werk. Het gaat dus niet om er gelukkig uit te zien (extern) maar duurzaam gelukkig voelen (intern). Bij dat laatste kan je bijvoorbeeld plezier, voldoening en zingeving als aspecten van gelukkig werken onderscheiden. Keihard werken om tot een goed resultaat te komen, anderen mensen helpen door jouw talent vol in te zetten, zijn voorbeelden van acties die leiden tot gelukkig werken maar hoeven op het moment zelf niet altijd tot een glimlach te leiden!

Gelukkig werken: Toepassen in de dagelijkse praktijk

Wat kan je doen om gelukkig werken toe te passen op de werkplek? De eerste stap is in gesprek te gaan met de medewerker. Past het concept bij zijn of haar manier van denken en waar hij/ zij behoefte aan heeft? Wanneer deze drempel is genomen is de volgende stap de analyse. Hoe gelukkig zijn de medewerkers eigenlijk? Dit kan bijvoorbeeld 1:1 door middel van een korte vragenlijst en een gesprek met de leidinggevende of de mentor/ coach. Gelukkig werken is een ander gespreksonderwerp dan een gesprek over betrokkenheid, performance of ziekteverzuim. Niemand kan de ander dwingen zich met gelukkiger werken bezig te houden. Maar als een medewerker eenmaal de keuze heeft gemaakt en ondersteund wil worden bij gelukkig(er) werken dan zijn de krachten die loskomen (is mijn ervaring) vaak ongekend.

Heel veel succes toegewenst bij dit avontuur!

Onno Hamburger

 

Ps. Wanneer ik je op één of andere manier kan ondersteunen bij gelukkig(er)werken dan hoor ik het graag! Daar word ik ook weer gelukkiger van! J Ik ben het best te bereiken via mijn email onno@gelukscoach.nl Tot ziens!

 

Wil je op de hoogte blijven van gelukkig werken dan kunnen we ons verbinden via:

 

Gelukkig medewerkers hebben minder snel last van griep!

Don't worry. Enjoy the season to stay healthy. [credit:istockphoto.com]

Op veel werkplekken zijn na de vakantieperiode de bacterie dodende handgels verschenen. Dit alles om de kans op griep zo klein mogelijk te maken. Onderzoek uit Engeland laat nu zien dat de mate van geluk van de medewerkers een belangrijke variabele is of zij wel of niet gevoelig zijn voor griep. Kijk hier voor het hele artikel en een verwijzing naar het onderzoek.

donald trump snij in salaris niet in banen gelukkig werken onno hamburger

You are fired! Reorganiseren zonder ontslag; kan dat?

Hoe ga je als organisatie om met teruglopende omzetten en winsten? Wat ga je doen wanneer je verlies dreigt te gaan maken of zelfs bang wordt voor faillissement? Snijden natuurlijk! Liefst in dat onderdeel dat het meeste kost; personeel! Medewerkers met een tijdelijk contract worden er als eerste uitgegooid. Is dat niet voldoende dan wordt het verder zoeken naar mogelijke boventalligen! Wat draagt iemand direct bij en wat kost iemand?  Dit is een mooie tijd om het vet weg te snijden en weer ”lean en mean” te worden. Zo werkt het toch? Of zou het ook anders kunnen? Anders & beter?!

Geluk & werk combineert ondanks de crisis.

Mijn Deense collegaAlexander Kjerulf (hij noemt zichzelf Chief Happiness Officer) is een boek aan het schrijven over hoe je geluk & werk combineert ondanks de crisis. Zijn stelling is dat reorganiseren alleen maar beter en effectiever gaat wanneer je de plezier, voldoening en zingeving van je medewerkers niet uit het oog verliest. Eén van de mensen die hij heeft geïnterviewd voor zijn nieuwe boek is Wim Roelandts CEO van Xilinx (werelds grootste ontwikkelaar en producent van programmeerbare chips). Roelandts (van Belgische origine) heeft een bijzondere vorm van reorganiseren waar we volgens mij veel van kunnen leren. Maar laten we eerst even terug gaan naar de oude, vertrouwde vorm van reorganiseren. Namelijk bezuinigen door te snijden en mensen eruit te gooien!

Ontslaan is drama

Ontslagrondes tijdens reorganisaties hebben altijd iets dramatisch. Medewerkers zijn vaak angstig en onzeker. Het is het gesprek van de dag en al het nieuws rond de reorganisatie heeft de hoogste prioriteit. Klanten en alle andere werkzaamheden lijken automatisch naar de achtergrond te schuiven. Ergens in een kamertje achteraf wordt naarstig gesleuteld aan DE formule die gaat bepalen wie mag blijven en wie gaat. Langzaam sijpelt dit nieuws door de organisatie. Vaak startend bij het management die de taak heeft het slechte nieuws te brengen. Een van de meest dramatische verhalen die ik ooit hoorde ging als volgt: De afdelingsmanager had weer van zijn manager gehoord wie kon blijven en wie moest gaan. Na dit nieuws te hebben ontvangen liep hij door naar de kantoortuin. Daar stond zijn hele team in een cirkel, gearmd als een groep rugbyers, met de rug naar hem toe. Eén voor één moest hij iemand uit de cirkel halen, om het slechte nieuws te brengen. Tijdens een training in het brengen van slechts nieuws bleef dit beeld hem achtervolgen als een nachtmerrie.

Kan het ook anders?

Reorganisaties en ontslag leidt vaak tot angst en gevoelens van boosheid, verdriet & machteloosheid. We weten uit onderzoek dat negatieve gevoelens niet leidt tot een productieve, laat staan innovatieve medewerkers. Angstige mensen raken letterlijk verstart, inflexibel, werken minder goed samen en hebben een verslechterd immuunsysteem. Niet de ideale groep om daarna de strijd mee te winnen. Na de ontslagrondes kampen de blijvers vaak ook nog met schuldgevoelens en gevoelens van wantrouwen. Het is volgens mij daarom ook niet gek dat slechts 20 procent van de reorganisaties slaagt. Mijn grote vraag daarbij is. Kan het ook anders? Een utopie? Ik denk het niet! Een prachtig voorbeeld vind ik de stappen die Roelandts aanraad te nemen om een organisatie door een recessie heen te slepen. (hij claimt al acht recessies te hebben overleefd).

Stap 1: Snij in salarissen en niet in banen

Wanneer het slecht gaat is bezuinigen een vereiste. In plaats van te bezuinigen door banen te schrapen kan je er ook voor kiezen de lonen te verlagen. Afhankelijk van de hoogte van het salaris bepaal je een teruggang waarbij de hoogste salarissen percentueel het meeste inleveren. Achterliggende idee hiervan is dat de allerlaagste salarissen het meeste zullen merken van een salaris teruggang terwijl dit minder effect zal hebben op de allerhoogste salarissen. Bij Xilinx betekende dit dat Roelandts zelf 20 procent van zijn eigen salaris schrapte terwijl anderen lager in de hiërarchie slechts 6 procent inleverden.

Stap 2: Blijf open communiceren

Veel angst ontstaat in organisaties door onzekerheid en onduidelijkheid. Blijf helder, duidelijk en vooral eerlijk communiceren hoe het bedrijf ervoor staat. Wanneer je informatie achterhoud behandel je medewerkers als kinderen. Hoe kan je dan verwachten dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zich 100% inzetten om het bedrijf weer gezond te krijgen. 

Stap 3: Betrek medewerkers bij beslissingen

Leg nieuwe initiatieven en beslissingen voor aan kleine groepjes medewerkers (focusgroepen). Vraag hun om feedback en creëer een open sfeer waar medewerkers hun ideeën en eventueel kritiek kunnen uiten. Een ander voordeel van dit soort focusgroepen is dat veranderingen niet komen als een verrassing. Op die manier wordt ook het onderling vertrouwen vergroot.

Stap 4: Blijf optimistisch

In goede tijden is pessimisme een houding die je je kan permitteren. In slechte tijden is die luxe verdwenen. Zonder hoop en geloof in de toekomst komen er geen oplossingen voor de problemen. En optimisme is wat anders als naïviteit. Uit onderzoek blijkt dat optimisten dezelfde gevaren en bedreigingen waarnemen als pessimisten. Het belangrijkste verschil is dat pessimisten het sneller opgeven terwijl optimisten er vol tegenaan blijven gaan! Dit vraagt veel van zowel medewerkers als management. Zowel op persoonlijk vlak als op cultureel vlak. Vooral wij Nederlanders hebben hier nog een slag te maken want Nederland blijkt uit onderzoek één van de vijf meest pessimistische landen ter wereld te zijn!

Roelandts’ aanpak heeft zijn bedrijf Xilinx geen windeieren gelegd. Behalve één kwartaal was Xilinx in no time weer winstgevend. Tijdens de crisis wist Xilinx zijn marktaandeel met 15 procent te vergroten. En bedenk eens wat de invloed is op de motivatie, de betrokkenheid en de Happiness@work van de medewerkers van Xilinx!!

Verder lezen & bronnen:

 • Een prachtige methodiek om op een betrokken en “positieve” manier te reorganiseren is Appreciative Inquiry A.I.. Zie wikipedia voor meer informatie over deze methodiek
 • Prachtige blog van Alexander Kjerulf over Happiness@work
 • Bron foto: Flickr.com,  wengs

 

 

 

RSI

Gelukkige medewerkers krijgen geen RSI!

RSI
Raar maar waar! Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat er geen verband is tussen de hoeveelheid tijd die mensen achter de computer doorbrengen en de kans op RSI.

Al die anti-RSI computer programma’s, die om de zoveel tijd je computer onderbreken, kunnen dus de prullenbak in!

Lees meer

Coachingscongres op Nyenrode met John Whitmore

Afgelopen dinsdag was het congres voor de manager als coach op Nyenrode. Voor ons als auteurs was dit tevens de feestelijke presentatie van de Coachingsbox. Het werd een prachtige en zeer inspirerende dag!
no trust no glory

Het toppunt van de dag was wel de lezing van John Whitmore. Whitmore was vroeger professioneel auto coureur en is groot geworden in de sportcoaching. Hij is één van de eerste coaches geweest die coaching introduceerde in de zakenwereld. Deze vader van het coachen is, ondanks dat hij ver in de zeventig is, nog steeds zeer gedreven en inspirerend.

Dat ik niet de enige was die er zo over dacht blijkt uit de evaluaties van die dag. John Whitmore steekt met kop en schouders boven iedereen uit.

John’s verhaal is eigenlijk heel helder. Hoe kan het dat wij als maatschappij zo weinig tijd en energie steken in het ontwikkelen van emotionele intelligentie terwijl uit verschillende onderzoeken blijkt dat om succesvol en gelukkig te zijn in werk en leven dit van enorm groot belang is.

Inspirerend is ook zijn pleidooi om onszelf te blijven ontwikkelen om hoger in de piramide van Maslow terecht te komen en zo over- consumptie en de vernietiging van sociale systemen te voorkomen.

Dit laatste sloot natuurlijk perfect aan bij de workshop die Tica Peeman gaf over het vergroten van vertrouwen binnen de organisatie en mijn eigen workshop over de noodzaak voor meer geluk op de werkplek.

Ter afsluiting en om even iets te proeven van John Whitmore’s wijsheid hieronder een video van hem!

Video: moed en het kiezen van je eigen pad

Enjoy!

Onno Hamburger