Artikelen door Onno Hamburger

Wat is de relatie tussen werkgeluk & leiderschap?

Invloed leidinggevende op werkgeluk Wat voor invloed heb jij als leidinggevende op het werkgeluk van jouw mensen? Uit ons onderzoek komt naar voren dat je vooral veel invloed hebt wanneer je het niet goed doet. Als leidinggevende ben je echt een zogenaamde “dissatisfier”, vergelijkbaar met het salaris en de arbeidsomstandigheden. Medewerkers hebben er vooral last […]

Wat is de invloed van persoonlijkheid op werkgeluk?

Waardoor wordt werkgeluk bepaald?  Een belangrijke vraag is natuurlijk waardoor werkgeluk wordt bepaald. Wij hebben dit in ons Nationaal WerkGeluk Onderzoek (NWGO*) aan medewerkers zelf gevraagd. Respondenten geven aan dat zij zichzelf als belangrijkste factor zien (37%). Daarna volgen het team (34%), de leidinggevende (19%) en de directie (16%).             […]

Wat is de relatie tussen werkdruk en werkgeluk?

Wat is de relatie tussen werkdruk en werkgeluk? Vaak wordt werkdruk gezien als een belangrijke factor van werkongeluk. In ons Nationaal WerkGeluk Onderzoek (NWGO*) hebben we specifiek gekeken naar de relatie tussen werkdruk en werkgeluk. Werkdruk alleen blijkt niet automatisch te leiden tot veel minder werkgeluk. Pas wanneer werkdruk echt als te hoog wordt ervaren dan zie […]

Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2021

Het Nationaal WerkGeluk Onderzoek De afgelopen jaren meten we jaarlijks hoe het staat met het werkgeluk in Nederland. Het Nationaal Werkgeluk Onderzoek (NWGO*) wordt jaarlijks uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 1500 werkenden in Nederland. Door middel van dit onderzoek kunnen we door weging en selectie (representatieve) uitspraken doen over het werkgeluk van de Nederlandse […]

Onderzoek Werkgeluk in Nederland

Sinds 2011* doen wij onderzoek naar werkgeluk. Zie hier onze downloadpagina met de PDF van het meest recente onderzoek naar werkgeluk. Dit onderzoek is verricht onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (N=1351). Gemiddeld geven Nederlanders hun werkgeluk een 7,2 (op een schaal van 1 tot 10). De afgelopen jaren is het gemiddelde werkgeluk […]