Artikelen door Onno Hamburger

Wat is de relatie tussen diversiteit en werkgeluk?

Zorgt meer diversiteit binnen teams voor minder productieve medewerkers die ook nog eens ongelukkig zijn? Onderzoek wijst inderdaad in die richting (zie dit onderzoek). Homogene teams presteren beter dan diverse teams. Eigenlijk ook niet zo gek. Grote verschillen tussen medewerkers leidt tot slechtere communicatie, meer afstemmingsproblemen en meer conflicten. Dat leidt weer tot een lagere […]

De kracht en de zwakte van populaire persoonlijkheidstesten

Wij mensen houden van categorieën. Verder zijn we zijn dol op kleuren. Dat spreekt ons tot de verbeelding en voelt intuïtief als juist. Dat is één van de redenen waarom persoonlijkheidstests zoals de DiSC, MBTI, Insights Discovery, het Enneagram en vele andere tests zoals dit “eeuwen oude” Egyptische persoonlijkheidsinstrument zo populair zijn. Helaas zegt of […]

Persoonlijkheidsinstrument uit het oude Egypte

Voor de oude Egyptenaren waren namen en letters heilig. Het Egyptische schrift ontstond ongeveer 3000 jaar voor Christus (5000 jaar geleden). Bij een bezoek aan dit prachtige land in december 2021 kwam ik de onderstaande papyrus rol tegen. Volgens de eigenaar van deze papyrus kan je eigen persoonlijkheid (of dat van iemand anders) leren kennen […]

Wat is de relatie tussen werkgeluk & leiderschap?

Invloed leidinggevende op werkgeluk Wat voor invloed heb jij als leidinggevende op het werkgeluk van jouw mensen? Uit ons onderzoek komt naar voren dat je vooral veel invloed hebt wanneer je het niet goed doet. Als leidinggevende ben je echt een zogenaamde “dissatisfier”, vergelijkbaar met het salaris en de arbeidsomstandigheden. Medewerkers hebben er vooral last […]

Wat is de invloed van persoonlijkheid op werkgeluk?

Waardoor wordt werkgeluk bepaald?  Een belangrijke vraag is natuurlijk waardoor werkgeluk wordt bepaald. Wij hebben dit in ons Nationaal WerkGeluk Onderzoek (NWGO*) aan medewerkers zelf gevraagd. Respondenten geven aan dat zij zichzelf als belangrijkste factor zien (37%). Daarna volgen het team (34%), de leidinggevende (19%) en de directie (16%).             […]

Wat is de relatie tussen werkdruk en werkgeluk?

Wat is de relatie tussen werkdruk en werkgeluk? Vaak wordt werkdruk gezien als een belangrijke factor van werkongeluk. In ons Nationaal WerkGeluk Onderzoek (NWGO*) hebben we specifiek gekeken naar de relatie tussen werkdruk en werkgeluk. Werkdruk alleen blijkt niet automatisch te leiden tot veel minder werkgeluk. Pas wanneer werkdruk echt als te hoog wordt ervaren dan zie […]

Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2021

Het Nationaal WerkGeluk Onderzoek De afgelopen jaren meten we jaarlijks hoe het staat met het werkgeluk in Nederland. Het Nationaal Werkgeluk Onderzoek (NWGO*) wordt jaarlijks uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 1500 werkenden in Nederland. Door middel van dit onderzoek kunnen we door weging en selectie (representatieve) uitspraken doen over het werkgeluk van de Nederlandse […]