Gelukkig Werken Nederland associéeschap

Als associées delen wij met elkaar de passie en de purpose om werkgeluk te verspreiden in Nederland en daarbuiten. Voor veel mensen is werk een kwestie van overleven. Wij geloven dat dit beter kan en moet. Wij kiezen daarbij voor duurzaam werkgeluk. Om dit zo goed mogelijk te bereiken, ondersteunen wij elkaar door kennis en ervaringen te delen. Wij ondersteunen elkaar online via een gezamenlijke online groep (Yammer). Daarnaast ondersteunen wij elkaar offline door middel van intervisie (4 keer per jaar). Via de online groep wordt je ook op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen en modellen bij coaching, training en advies op het gebied van gelukkig werken.

Gelukkig Werken Nederland (GWN) organiseert de online groep en zorgt voor regelmatige input door middel van artikelen en boekentips. GWN organiseert ook elk kwartaal een intervisie bijeenkomst in Leiden waarbij we elkaar “life” kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen delen. Deze bijeenkomst start met een gezamenlijke lunch en daarna gaan we rond specifieke intervisie thema’s aan de slag.

Kosten associéeschap:

De kosten voor associéeschap bedragen € 100 ,- per maand. Dit is inclusief deelname aan de online groep en 4 keer intervisie per kalenderjaar. Daarnaast krijg je als associée korting op verdiepingsworkshops die regelmatig worden georganiseerd.

Extra begeleiding/ ondersteuning

Een aantal mensen heeft aangegeven dat zij graag extra begeleiding willen na de opleiding bij het zelf geven van coaching, workshops, interne facilitering (als Chief Happiness Officer) binnen organisaties. Hiervoor hebben wij een aantal opties gecreëerd. Neem even contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Alle associées hebben eerder de opleiding tot Gelukkig Werken (team) Coach of tot Chief Happiness Officer gevolgd. Als associée blijf je op de hoogte van recente ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij streven naar interventies die leiden tot duurzaam werkgeluk. Mede daarom werken wij waar mogelijk “evidence based” en laten we ons inspireren door de nieuwste ontwikkelingen uit de (positieve) psychologie, neurologie en sociale wetenschappen. Andere waarden die voor ons van belang zijn persoonsgericht en gericht op het vergroten van eigen leiderschap binnen organisaties. Ook wat betreft onze samenwerking als associées zijn een aantal waarden van belang. Voor een prettige en effectieve samenwerking hechten we aan waarden als openheid, meer geven dan nemen en wederzijds vertrouwen.  

Overweeg je om associée te worden bij Gelukkig Werken Nederland? Neem dan even contact op Onno Hamburger via email (onno@gelukkigwerken.nl) of telefoon (06-51568384).